Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021

Vidzeme var lepoties ar savu kultūras daudzveidību un unikālo kultūrvēsturisko mantojumu, ne velti tā tiek dēvēta par Latvijas kultūras šūpuli - te dzimuši daudzi izcili latviešu rakstnieki, dzejnieki, mūziķi un sabiedriskie darbinieki, te darbu uzsāka Vidzemes skolotāju seminārs Jāņa Cimzes vadībā. Vidzeme ir arī kordziedāšanas un latviešu dziesmu svētku pirmsākumu vieta. Arī mūsdienās Vidzemē notiek aktīva kultūras dzīve. Lai nodrošinātu līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu  un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, jau vienpadsmito gadu tiek īstenota Vidzemes kultūras programma. Tā ir iespēja reģiona kultūras organizatoriem saņemt atbalstu savām idejām un iniciatīvām, lai radītu un pilnveidotu kultūras notikumu piedāvājumu Vidzemē.  

 

Ar "Vidzemes kultūras programmas 2021" atbalstu dažādas kultūras iniciatīvas tiek īstenotas no š.g. 5. maija līdz 15. decembrim.  

 

"​Vidzemes kultūras programmas 2021" nolikums >> šeit <<

Atskaites veidlapa >> šeit <<

 

Nosaukums

Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021

Abreviatūra

Vidzemes kultūras programma

Vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta numurs Līguma Nr. 2021-1-STP-M03001; 2021-1-ZIE-M07001
Programma Valsts kultūrkapitāla fonda un "Latvijas valsts mežu" atbalsts kultūras programmām reģionos

Mērķis

Nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu un tā pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot Vidzemes kultūrvēsturiskajam novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi, kā arī veicinot jaunradi.

Pasākumi

Prioritātes

  • Bērnu un jauniešu kvalitatīva iesaiste kultūras procesos, izglītība, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c.
  • Vidzemes reģiona vienotais kultūras un dabas mantojums, unikālās kultūrvides saglabāšana, vietējo kopienu attīstība. Nemateriālā un materiālā kultūras un dabas mantojuma sintēze, kultūrainavas izpēte, saglabāšana un popularizēšana. Tradicionālo zināšanu un amata prasmju dokumentēšana, izpēte, praktizēšana, popularizēšana un pārnese.
  • Profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas un kultūras pieejamība Vidzemē - teātra izrādes, mūzikas koncerti, mākslas izstādes, filmas u.c., radoša sadarbība ar profesionāļiem, būtiski veicinot izpratni par profesionālo mākslu reģionos, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem.  
  • Kultūras jaunrade - radošās aktivitātes, inovatīvu kultūras produktu un pakalpojumu radīšana,  radošās industrijas - amatniecība un dizains. 

Rezultāti

  • Atbalstīta kultūras projektu īstenošana Vidzemē;
  • Kultūras procesā, pasākumos iesaistītie cilvēki – gan vidzemnieki, gan Vidzemes viesi;
  • Sniegts ieguldījums Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā – izpētē, tālāknodošanā, popularizēšanā;
  • Radīti kvalitatīvi, jauni kultūras produkti un pakalpojumi, saglabājot Vidzemes kultūrai raksturīgas iezīmes un vērtības;
  • Nodrošināta jaunu zināšanu un radošu prasmju iegūšana un efektīva izmantošana;  
  • Īstenoti projekti, veicinot  dažādu kultūras institūciju un pārstāvju savstarpējo sadarbību.
Pašvaldību ieguvums: Projekta laikā izvērtētie un atbalstītie reģionālie kultūras projekti orientēti uz Vidzemes reģiona kultūras procesu līdzsvarotu un daudzveidīgu attīstību un kultūras pieejamību. Iesaistīšanās kultūras un sabiedriskajos procesos  stiprina lokālo identitāti un vietas piederības sajūtu, kā arī veicina sabiedrības saliedētību.  Radoša vide, kas uztur kultūras daudzveidību un vienlaicīgi saglabā kultūrvēsturisko mantojumu, ir nozīmīgs priekšnoteikums teritoriju attīstībai un pievilcīgai dzīvesvietai.

Sabiedrības ieguvums: 
Projekta “Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2021” īstenošana sekmē līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Vidzemē, tādejādi sniedzot atbalstu iedzīvotāju kultūras iniciatīvām, kā arī nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu ikvienam Latvijas iedzīvotājam un viesim.

Budžets

Vidzemes kultūras programmas kopējais budžets - 148 000 EUR

Ieviešanas laiks

2021. gada 5. maijs - 2021. gada 15. decembris

Kontaktpersona VPR

Dace Laiva

Tālr.: +371 25670756;

E-pasts: dace.laiva@vidzeme.lv
Projekta mājaslapa

www.vidzeme.lv

www.kkf.lv

Aktuālāko informāciju par projekta aktivitātēm iespējams uzzināt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā www.vidzeme.lv.

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930