Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā (EmPaci)

Lielākajai daļai Baltijas jūras reģiona (BJR) teritoriju pēc to apdzīvotības raksturīgas sadrumstalotas dzīvojamās zonas. Šī situācija rada sarežģījumus brīdī, kad valsts iestādēm un institūcijām nepieciešama visu iedzīvotāju iesaiste kopīgos projektos un dažādu sabiedrībai būtisku jautājumu apspriešanā. Tas mudina domāt par instrumentiem, kas veicina iedzīvotāju iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā, piemēram, lēmumos par vietējā budžeta izdevumiem un ieņēmumiem.

 

Līdzdalības budžetēšana ir demokrātisks lēmumu pieņemšanas process, kurā sabiedrības pārstāvji iesaistās pašvaldību vai valsts budžeta sagatavošanā un pieņemšanā. BJR tikai dažas pašvaldības ir izmantojušas līdzdalības budžetēšanu, un raksturīgi, ka šādos līdzdalības procesos vairāk iesaistās politiski aktīvi un izglītoti vīrieši vecumā no 35 līdz 65 gadiem. Projekta “EmPaci” mērķis ir veicināt pašvaldību un dažādu sabiedrības grupu iesaisti līdzdalības budžetēšanas procesā, stiprināt pašvaldību kapacitāti, kā arī starpvalstu, pašvaldību un iedzīvotāju sadarbību.

  

Nosaukums

Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā

Abreviatūra

EmPaci

Vadošais partneris Rostokas Universitāte (DE)
Programma INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Partneri

 • Bicovas pilsēta (DE)
 • Pferdemarktquartier, reģistrēta bezpeļņas organizācija (DE)
 • Klaipēdas Universitāte (LT)
 • Rietavas novada pārvalde (LT)
 • Rietavas tūrisma un biznesa informācijas centrs (LT)
 • “DELETED” Rostokas Universitāte (DE)
 • Vidzemes plānošanas reģions (LV)
 • Sociālās inovācijas centrs (LV) 
 • Reģionālās attīstības aģentūra Bielsko-Bialā (PL)
 • Baltijas reģiona un Eiropas koncerna institūts “BISER” (PL)
 • Telšu rajona pašvaldības administrācija (LT)
 • Tamperes Universitāte (FI)
 • Lahti Lietišķo zinātņu universitāte (FI)

Asociētie partneri

 • Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija (FI)
 • Telšu rajona vietējā rīcības grupa (LT)
 • Baltijas Pilsētu savienība (PL)

Mērķis

Veicināt pilsonisko līdzdalību un veidot sociālās saites pašvaldībās, izplatīt ideju par līdzdalības budžeta veidošanu un projekta labajām praksēm BJR.

Pasākumi

 1. Sabiedrības vajadzību analīze un komunikācija par līdzdalības budžetu dažādām iedzīvotāju grupām (jauniešiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm);
 2. Līdzdalības budžeta plānošana pašvaldībām: vispārējo līdzdalības budžeta koncepciju izstrāde un pielāgošana konkrētiem gadījumiem, izmantojot izmēģinājuma līdzdalības budžetus katrā projektā iesaistītā partnera pašvaldībā;
 3. Līdzdalības budžeta idejas izplatīšana: informācija par līdzdalības budžetu, saziņas metodes un materiāli tiks apkopoti informācijas resursā (Orgware), sniedzot iespēju to izmantot līdzdalības budžetos, pašvaldību darbā u.c.;
 4. Apmācību programmas izveide pašvaldībām;
 5. Līdzdalības budžeta veidošana: tiks izstrādāti un pārbaudīti IT risinājumi.

Rezultāti

Izpratnes veidošana, kā arī attiecību stiprināšana starp pašvaldībām un iedzīvotājiem, nodrošinot noderīgas vadlīnijas, mācību programmas un instrumentus līdzdalības budžeta ieviešanai. Tas kalpos par pamatu BJR pašvaldībām īstenot līdzdalības budžetus un veicināt to pilsoņu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 2 424 185,20 EUR

No tiem ERAF līdzfinansējums - 1878 640,20 EUR

 

VPR budžets – 110 900,00 EUR

No tiem ERAF līdzfinansējums -  94 265,00 EUR

Ieviešanas laiks

01.01.2019. - 31.12.2021.

Kontaktpersona VPR

Lienīte Priedāja-Klepere, projekta "EmPaci" vadītāja

Vidzemes plānošanas reģionā 

Tālr.: +371 64219021

E-pasts: lienite.priedaja@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

http://empaci.eu/# 

Notikumi

«Februāris 2024»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829