Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)

SWARE projektā iesaistītie ūdensceļu reģioni ir ar lielu vienotā kultūras un dabas mantojuma vērtību: mazskartas dabas daudzveidība un ievērojams daudzums ēku vēsturiskās pilsētās, kas ir cieši saistītas ar ūdensceļiem. Tas padara reģionus ainaviski pievilcīgus, veicinot pieaugošu ceļotāju interesi (pēdējos 10 gados šajās vietās bijis 30-50% apmeklētības pieaugums), kas rada papildu spriedzi vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai.

 

Visi projekta partneri atzīst, ka reģionu socioekonomiskā nākotne lielā mērā balstās uz spēju atrast sinerģiju starp kultūras un dabas mantojuma vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un “vārtu atvēršanu” kontrolētai viesu ieplūšanai.

 

Iesaistītie partneri SWARE projektā tiecas panākt labāku līdzsvaru starp dabas un kultūras resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta partneri centīsies uzlabot savu reģionu attīstības programmas un politikas dokumentus, balstoties uz labās prakses pārņemšanu no citiem reģioniem. Projekta partneriem ir līdzīgi ierobežojumi, piemēram, sadrumstalota pārvaldības struktūra bez atbilstošām sadarbības formām. Tieši tāpēc SWARE stimulēs jaunu līdzdalības formu veidošanu pārvaldībā, lai nodrošinātu efektīvu ilgtspējīgas reģionālās attīstības politiku. Projekta vispārējais ieguvums būs lēmumu pieņēmēju, publisko un privāto personu, kā arī iedzīvotāju zināšanu un attieksmes maiņa par kultūras un dabas vērtību aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

---

Covid-19 krīze

Pēc sākotnējā projekta SWARE beigām projekta partneri 5. ierobežotā Interreg Europe programmas uzsaukuma ietvaros saņēma apstiprinājumu īstenot papildu aktivitātes, lai kopīgi meklētu risinājumus Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai.

 

Covid-19 krīze ir smagi ietekmējusi Eiropu un pasauli. Pandēmijas ierobežojumi katrā no SWARE partnervalstīm mainīja iedzīvotāju ikdienas paradumus, spilgtāk izgaismojot jau pastāvošās dabas mantojuma pārvaldības problēmas un radot jaunas. Ceļošanas ierobežojumu rezultātā iedzīvotāji atpūtai intensīvāk izmanto vietējās ekosistēmas pakalpojumus, tādējādi ievērojami paaugstinās apmeklētāju pieplūdums noteiktos reģiona dabas tūrisma objektos. Šie apstākļi citstarp izraisa dabas resursu noplicināšanu, rada apdraudējumu unikālām dabas mantojuma vērtībām, palielina piesārņojumu, mazina atpūtas kvalitāti un rada neērtības vietējiem iedzīvotājiem. Projekta pagarinājumā partneri turpinās pētīt un apmainīties ar pieredzi un zināšanām par dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un kvalitatīvas dzīvesvides nodrošināšanu reģiona iedzīvotājiem.

 

 

Nosaukums

Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos

Abreviatūra

SWARE

Vadošais partneris

Asociācija “Regio Water” (Nīderlande)

Programma Interreg Europe 2014-2020. gadam

 

Partneri

1. Asociācija “Regio Water” (Nīderlande)

2. Tipperari apgabala padome (Īrija)

3. Milānas pilsēta (Itālija)

4. Eiropas teritoriālās sadarbības grupa “Pons Danubii” (Slovākija)

5. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

6. Dienvidholandes province (Nīderlande)

 

* Pagarinājuma projektā sadarbojas visi partneri, izņemot Tipperari apgabala padomi Īrijā.

Mērķi

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Tas tiek panākts ar partneru reģionu politikas instrumentu uzlabošanu, lai radītu labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

SWARE projekta apakšmērķi ir:

 • Radīt integrētas vairāku līmeņu līdzdalības pārvaldības formas
 • Veicināt kopīgu izpratni visos sektoros par ilgtspējīgas vērtības paaugstināšanas nozīmi un nepieciešamību veidot viesu apzinīgu attieksmi pret dabas objektiem

Pagarinājuma projekta  mērķis:

(papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai)

 • Pilnveidot partnerreģionu dabas resursu pārvaldībā iesaistīto pušu izpratni par COVID-19 krīzes un pandēmijas ierobežojumu radīto seku mazināšanas vai novēršanas iespējām, lai aizsargātu unikālās dabas vērtības un nodrošinātu kvalitatīvu dzīvesvidi reģiona iedzīvotājiem

Pasākumi

 • Politikas labo prakšu apgūšana
 • Vairāku līmeņu pārvaldības sistēmu izveide
 • Izglītojošas aktvitātes par ilgtspējas un mantojuma saglabāšanas jautājumiem
 • Reģionālu rīcības plānu izstrāde un ieviešana
 • Komunikācijas aktivitātes

Pagarinājuma projekta pasākumi:

(papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai)

 • Labo prakšu analīze katrā partnerreģionā ilgtspējīgai dabas vērtību apsaimniekošanai un Covid-19 pandēmijas radītās ietekmes uz dabu mazināšanai
 • Tiešsaistes un klātienes zināšanu pārneses un pieredzes apmaiņas tikšanās starp partnerreģioniem
 • Komunikācija un diskusijas ar vietējām iesaistītajām pusēm partnerreģionos

Rezultāti

 • Labāks līdzsvars starp dabas un kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu
 • Efektīvāka un integrētāka reģionālā mantojuma pārvaldība
 • Iesaistīto pušu attieksmes uzlabošanās pret mantojuma ilgtspējīgās vērtības stiprināšanu
 • Iedzīvotāju iesaiste dabas un kultūras vērtību aizsardzībā un popularizēšanā
 • Reģiona pievilcības veicināšana
 • Jaunas darba iespējas un “zaļo” investīciju pieaugums
 • Sabiedrības kopējā labklājība

Pagarinājuma projekta  rezultāti:

(papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai)

 • Veikta esošās situācijas izpēte un sagatavots analīzes ziņojums par to, kā partnerreģionos Covid-19 vīrusa izraisītās pandēmijas ierobežojumi un ievērojami pieaugusī vietējā tūrisma plūsma ir ietekmējusi dabas un rekreāciju teritorijas
 • Vairotas partnerreģionu iesaistīto pušu zināšanas par dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību
 • Pilnveidoti izvēlētie politikas instrumenti vai to ieviešana (Vidzemes plānošanas reģiona gadījumā: Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2021–2027)


Budžets

 

 

 

Projekta kopējais budžets – 1 365 338 EUR

VPR budžets - 161 510 EUR

 

Pagarinājuma projekta  budžets:

(papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai)

kopējais budžets – 187 948,35 EUR

VPR budžets – 34 152,50 EUR

 

Ieviešanas laiks


 

01.04.2016 – 31.03.2021

 

Pagarinājuma projekts
(papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai)
01.10.2021.–30.09.2022.

Kontaktpersona

Lienīte Priedāja-Klepere

Tel. +371 26133028

lienite.priedaja@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa http://www.interregeurope.eu/sware/ 

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031