Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)

SWARE projektā iesaistītie ūdensceļu reģioni ir ar lielu vienotā kultūras un dabas mantojuma vērtību: mazskartas dabas daudzveidība un ievērojams daudzums ēku vēsturiskās pilsētās, kas ir cieši saistītas ar ūdensceļiem. Tas padara reģionus ainaviski pievilcīgus, veicinot pieaugošu ceļotāju interesi (pēdējos 10 gados šajās vietās bijis 30-50% apmeklētības pieaugums), kas rada papildu spriedzi vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai.

 

Visi projekta partneri atzīst, ka reģionu socioekonomiskā nākotne lielā mērā balstās uz spēju atrast sinerģiju starp kultūras un dabas mantojuma vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un “vārtu atvēršanu” kontrolētai viesu ieplūšanai.

 

Iesaistītie partneri SWARE projektā tiecas panākt labāku līdzsvaru starp dabas un kultūras resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta partneri centīsies uzlabot savu reģionu attīstības programmas un politikas dokumentus, balstoties uz labās prakses pārņemšanu no citiem reģioniem. Projekta partneriem ir līdzīgi ierobežojumi, piemēram, sadrumstalota pārvaldības struktūra bez atbilstošām sadarbības formām. Tieši tāpēc SWARE stimulēs jaunu līdzdalības formu veidošanu pārvaldībā, lai nodrošinātu efektīvu ilgtspējīgas reģionālās attīstības politiku. Projekta vispārējais ieguvums būs lēmumu pieņēmēju, publisko un privāto personu, kā arī iedzīvotāju zināšanu un attieksmes maiņa par kultūras un dabas vērtību aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. 

 

 

Nosaukums

Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos

Abreviatūra

SWARE

Vadošais partneris

Asociācija “Regio Water” (Nīderlande)

Programma Interreg Europe 2014-2020. gadam

 

Partneri

1. Asociācija “Regio Water” (Nīderlande)

2. Tipperari apgabala padome (Īrija)

3. Milānas pilsēta (Itālija)

4. Eiropas teritoriālās sadarbības grupa “Pons Danubii” (Slovākija)

5. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)

6. Dienvidholandes province (Nīderlande)

Mērķi

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt iekšzemes ūdensceļu reģionu dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību. Tas tiek panākts ar partneru reģionu politikas instrumentu uzlabošanu, lai radītu labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

SWARE projekta apakšmēŗki ir:

 • Radīt integrētas vairāku līmeņu līdzdalības pārvaldības formas;
 • Veicināt kopīgu izpratni visos sektoros par ilgtspējīgas vērtības paaugstināšanas nozīmi un nepieciešamību veidot viesu apzinīgu attieksmi pret dabas objektiem.

Pasākumi

 • Politikas labo prakšu apgūšana;
 • Vairāku līmeņu pārvaldības sistēmu izveide;
 • Izglītojošas aktvitātes par ilgtspējas un mantojuma saglabāšanas jautājumiem;
 • Reģionālu rīcības plānu izstrāde un ieviešana;
 • Komunikācijas aktivitātes.

Rezultāti

 • Labāks līdzsvars starp dabas un kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu;
 • Efektīvāka un integrētāka reģionālā mantojuma pārvaldība;
 • Iesaistīto pušu attieksmes uzlabošanās pret mantojuma ilgtspējīgās vērtības stiprināšanu;
 • Iedzīvotāju iesaiste dabas un kultūras vērtību aizsardzībā un popularizēšanā;
 • Reģiona pievilcības veicināšana;
 • Jaunas darba iespējas un “zaļo” investīciju pieaugums;
 • Sabiedrības kopējā labklājība.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 1 365 338 EUR

VPR budžets - 161 510 EUR

Ieviešanas laiks

01.04.2016 – 30.09.2020

Kontaktpersona

Lelde Ābele

Tel. +371 64219021

lelde.abele@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa http://www.interregeurope.eu/sware/ 

Notikumi

«Jūlijs 2020»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031