Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)

Ar Eiropas Savienības atbalstu 7 mēnešu laikā tiks izstrādāts mobilitātes plāns topošajam Smiltenes novadam

Pēc Vidzemes plānošanas reģiona pasūtījuma uzsākta jaunveidojamā Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021-2030 izstrāde, izmantojot pielāgotu Ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plānošanas metodiku. Topošā mobilitātes plāna funkcionālajā teritorijā iekļauts Smiltenes novads, Apes novads un Raunas novads, kas pēc administratīvi teritoriālās reformas tiks apvienoti un kļūs par jaunizveidoto Smiltenes novadu.

Mobilitātes plāns uzskatāms par tematisku stratēģiskās plānošanas ietvardokumentu, kas iezīmēs nepieciešamās izmaiņas un uzlabojumus transporta sistēmā ar nolūku saglabāt teritorijas pievilcību, uzlabot dzīves kvalitāti iedzīvotājiem, uzlabot pārvietošanos darba ņēmējiem, viesiem, kā arī, lai palīdzētu attīstīties rūpniecībai, tirdzniecībai un pakalpojumiem un radītu ērtus apstākļus atpūtai.

Izstrādātais mobilitātes plāns tiks izmantots kā vadlīnijas mobilitātes pakalpojumu un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai pašvaldības jaunajā teritorijā. Jāpiebilst, ka vienlaikus uzsākta arī Smiltenes novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde 2021.-2030. gadam, tāpēc abu dokumentu izstrāde noritēs paralēli, un mobilitātes plāna mērķi un rīcības mobilitātes kontekstā tiks integrētas arī pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos.

Plāna izstrādes pamatā tiks izmantota SUMP (Ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plāns) koncepcija, ko plaši izmanto Eiropā. Tas ir uzskatāms par stratēģisku plānu, kas balstās uz esošo plānošanas pieredzi un ietver arī integrēšanas, līdzdarbības un izvērtēšanas principus, lai atbilstu iedzīvotāju mobilitātes vajadzībām pašlaik un nākotnē, sasniedzot labāku dzīves kvalitāti pilsētās un to apkārtnē.

“Mēs vēlamies iedzīvināt jaunu pieeju stratēģiskās plānošanas dokumentu sagatavošanā Latvijā, kurā mobilitātes jautājumi tiktu skatīti integrēti, ņemot vērā arī sociālos, ekonomiskos, vides un institucionālos aspektus. Šāda veida mobilitātes plāni mūsu valstī joprojām nav populāri, ir bijuši atsevišķi mēģinājumi tādus izstrādāt, tomēr Smiltenes novada mobilitātes plāns, kura izstrāde tikko sākusies, varētu būt pirmais šāda veida stratēģiskās plānošanas dokuments Latvijā. Tā galvenās priekšrocības – iespēja efektīvāk risināt ar transportu saistītās problēmas gan pilsētvidē, gan lauku teritorijās, sadarbojoties dažādām iesaistītajām pusēm, uzklausot uzņēmējus, iesaistot iedzīvotājus, apzinot viņu ikdienas mobilitātes vajadzības un problemātiku, ar ko tie līdz šim sastapušies,” norāda Vidzemes plānošanas reģiona transporta eksperte Kristīne Malnača.

Ilgtspējīga mobilitātes plāna pamatā tiek likti jau esošie plānošanas dokumenti. Plānošanas procesā iesaistot sabiedrību, ir svarīgi apzināt un analizēt iedzīvotāju mobilitātes paradumus un vajadzības, definēt sasniedzamus mērķus un identificēt pasākumus, kas veicami, lai panāktu labāku dzīves kvalitāti.  Plānošanas procesā tiks analizētas ne tikai pētāmās teritorijas administratīvajās robežās bet arī ārpus tām, pievēršot īpašu uzmanību funkcionālajām saitēm (darbs, izglītība, veselības aprūpe, kultūra u.c.), kas veidojas ar pārējām reģiona pilsētām un teritorijām, kā arī ietverot ar galvaspilsētas sasniedzamību saistītos aspektus.     

Pirmo reizi tiekoties ar plāna izstrādātājiem, pašvaldību pārstāvji nosauca lielākos mobilitātes izaicinājumus savos novados, ieskicējot aktuālākās problēmas, ko paši jau identificējuši. Tā, piemēram, Apes novada pārstāvji norādīja uz degvielas uzpildes stacijas trūkumu, kā arī nepilnīgu sabiedriskā transporta kustības plānošanu.  Raunas novada pašvaldība atzīmēja, ka atsevišķās vietās būtu nepieciešams izvērtēt “transports pēc pieprasījuma” iedzīvināšanas iespējas, kā arī vairākkārtīgi tika uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi dokumenta izstrādē iesaistīt vietējos iedzīvotājus, noskaidrojot viņu vajadzības un viedokli. Smiltene novada pašvaldība identificējusi dažādas problēmas pašā pilsētā, piemēram, sastrēguma vietas rīta stundās.

Plāna izstrādātāji iepazīstināja klātesošos ar savu ekspertu komandu, kā arī iezīmēja turpmākā darba gaitu, tostarp prezentēja sākotnējo mobilitātes plāna struktūras piedāvājumu, aicinot klātesošos pašvaldību pārstāvjus uz aktīvu sadarbību sekmīga plānošanas dokumenta izstrādē.

Jāatzīmē, ka  Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021-2030 izstrāde tiks pabeigta 2021. gada augustā. To izstrādās SIA Ardenis. Pakalpojuma sniedzējs izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras kārtībā.

SUMP izstrādes procesa shēma. (Avots: Ilgtspējīgas pilsētvides mobilitātes plāns – plānošana cilvēku vajadzībām, www.mobilityplans.eu)

 

Mobilitātes plāna izstrāde Smiltenes novadam 2021-2030 tiek veikta Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta “Mobilitāte un pieejamība lauku reģionos - jaunas pieejas mobilitātes koncepciju izstrādei attālos lauku reģionos (MARA)” ietvaros. Projekta MARA mērķis ir uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti lauku reģionos. Tā īstenošanā iesaistījušies 12 partneri no 9 reģioniem, Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions. Vairāk informācijas par projektu www.mara-mobility.eu (angļu valodā) un www.vidzeme.lv (latviešu valodā).

Jautājumiem: Andžejs Stepančuks – telpiskās plānošanas eksperts (andzejs.stepancuks@vidzeme.lv ) , Kristīne Malnača – transporta eksperte (kristine.malnaca@vidzeme.lv) Vidzemes plānošanas reģionā.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, (anita.abolina@vidzeme.lv).

27.01.2021

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031