Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)

MAMBA projekta mērķis ir veicināt mobilitātes risinājumus lauku apvidos, kā arī iedzīvotāju līdzdalību lauku mobilitātes pilnveidošanas procesos. Projekta MAMBA partneri no sešām Eiropas valstīm ir apņēmušies kopīgi uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību attālajos lauku reģionos.

Demogrāfiskās izmaiņas un ierobežots valsts finansējums attālajos lauku reģionos apdraud preču un sociālās dzīves pakalpojumu pieejamību daudzās no Baltijas jūra reģiona valstīm.

Attālajos lauku reģionos aizvien grūtāk ir nodrošināt ne tikai individuālus pakalpojumus “cilvēki pēc pakalpojuma” pieejamību, bet arī tādus pakalpojumus kā “pakalpojumi pie cilvēkiem” (piemēram: mājas aprūpe gados veciem cilvēkiem vai dažādus preču/pakalpojumu nodrošināšanu).

Vidzemes Plānošanas reģions projekta MAMBA ietvaros īstenos modeli “Transports pēc pieprasījuma” (TPP) pilotēšanu un vadīs aktivitāšu darba paku “Spēju veidošana par inovatīviem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem”. Šīs darba pakas ietvaros projekta partneri izstrādās datubāzi par mobilitātes risinājumiem, rokasgrāmatu pašorganizētai mobilitātei, kā arī vadlīnijas jaunu mobilitātes risinājumu plānošanai, analizējot pastāvošos juridiskos šķēršļus jaunu risinājumu ieviešanai. Šīs darba pakas ietvaros tiks organizēti arī nacionālie ieinteresēto pušu pasākumi, kā arī lauku mobilitātes semināri, par kuriem atbildīgais partneris būs tieši Vidzemes plānošanas reģions.

 

Nosaukums Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos
Abreviatūra MAMBA
Vadošais partneris Šlezvigas-Holšteinas Diakonijas darbi (Vācija)
Projekta numurs #R067
Programma INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.–2020. gadam
Partneri
 1. Nordregio (Zviedrija)
 2. Vidzemes augstskola (Latvija)
 3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 4. Plēnes pilsēta (Vācija)
 5. Kukshāfenes pilsēta (Vācija)
 6. Dienvidu Ostrobotnias reģiona padome (Somija)
 7. Dienvidu Ostrobotnias Veselības Tehnoloģiju attīstības centrs (Somija)
 8. Ziemeļu Karēlijas reģiona padome (Somija)
 9. Veijles pašvaldība (Dānija)
 10. Trēleborgas pašvaldība (Zviedrija)
 11. Belsko reģions (Polija)
 12. Belsko-Bjala Reģionālās attīstības aģentūra (Polija)
 13. Klimata aizsardzības, Enerģijas, Mobilitātes, Ekonomikas un likumdošanas Institūts/IKEM (Vācija)
 14. VSIA Autotransporta direkcija (Latvija)
Mērķis Projekta mērķis ir uzlabot mobilitātes  pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti.
Pasākumi
 1. Analītiskās sistēmas izveide
 2. Reģionālo Mobilitātes centru (MC) izveidošana
 3. Pilotprojekta ieviešana personu mobilitātes jomā (cilvēki pēc pakalpojuma)
 4. Pilotprojekta ieviešana preču un pakalpojumu sniedzēju mobilitātes jomā (pakalpojumi pie cilvēkiem)
 5. Spēju veidošana par inovatīviem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem
Rezultāti
 • Izveidoti mobilitātes centri 10 reģionos, kas koordinēs dažādus mobilitātes risinājumu pilotprojektus, tai skaitā Vidzemē «Transports pēc pieprasījuma» pilotprojektu:

- transporta un pakalpojumu sniedzēju vadības pilnveidošana;

- Zvanu centru un elektroniskās pakalpojumu informācijas sistēmas izveide iedzīvotajiem;

- Izveidota platformu Valts/pašvaldību un privātajam sektoram transporta pakalpojumu apvienošanā;

- Sekmēta sadarbība starp sabiedriskā transporta sniedzējam un pakalpojuma nodrošinātājiem

 • Jauni mobilitātes risinājumi, piemēram, lauku autostāvvieta, autoparka koplietošana vai mobilitāte kā pakalpojums (MaaS) iniciatīvas tiks uzsāktas Mobilitātes centros kā pilotprojekti.
 • Izstrādāta tiešsaistes datubāze valsts/pašvaldību iestādēm, transporta un pakalpojumu sniedzējiem par dažādiem mobilitātes risinājumiem.
Iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana lauku mobilitātes pilnveidošanā:  sastādot rokasgrāmatu pašorganizētai mobilitātei, kas vērsta uz mūžizglītības iniciatīvām visā Baltijas jūras reģionā. Atzinumus par juridiskajiem, ekonomiskajiem un sociāl-kulturāliem šķēršļiem tiks norādīti atsevišķā dokumentā un iesniegti politikas veidotājiem reģionālā un valsts līmenī.
Budžets Projekta kopējais budžets – 3 539 884.65 EUR
VPR budžets –  239 519.95 EUR
Ieviešanas laiks 01.10.2017. – 30.09.2020.
Kontaktpersona

Līga Puriņa-Purīte

Tel. +371 2 9214024

E-pasts: liga.pp@vidzeme.lv
Projekta mājaslapa  http://www.mambaproject.eu/

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930