Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar ATD un Vidzemes Augstskolu pilotēs jaunu sabiedriskā transporta pakalpojuma veidu – transports pēc pieprasījuma

Mobilitāte ir svarīgs priekšnoteikums iedzīvotāju dzīves kvalitātei un sabiedrības funkcionēšanai. Vidzemē situācija ir neapskaužama – iedzīvotāju blīvums vērtējams kā zems (15,3 cilv/km2), no kuriem 58% vidzemnieku dzīvo tieši lauku teritorijā (kamēr Eiropas Savienībā kopumā tikai 28% iedzīvotāju dzīvo laukos).  Līdz ar to, ir apgrūtināta teritorijas sasniedzamība ar sabiedrisko transportu, jo mazapdzīvotās teritorijās nav iespējams organizēt regulārus pasažieru pārvadājumus. Jau šobrīd valstij jādotē sabiedriskā transporta pakalpojumi, jo zemais pasažieru skaits ir ekonomiski neizdevīgs pārvadātājam. Reizēm vienīgais risinājums ir reisu skaitu vai nu samazināt, vai atsevišķus maršrutus slēgt pavisam.

 

TRANSPORTS PĒC PIEPRASĪJUMA – JAUNS PAKALPOJUMS MAZAPDZĪVOTĀS LAUKU TERITORIJĀS

Vidzemes plānošanas reģions uzsācis jauna, papildinoša sabiedriskā transporta risinājuma iedzīvināšanu Vidzemē, lai veicinātu pārdomātu un ilgtspējīgu transporta attīstību lauku reģionos. Transports pēc pieprasījuma (turpmāk – TPP) var uzlabot cilvēku pārvietošanās iespējas (mobilitāti), ņemot vērā vides, sociālos un ekonomiskos aspektus.  Šis risinājums piedāvā ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas, vienlīdzīgas iespējas – brīvu mobilitāti, kā arī iespēju bez grūtībām ar sabiedriskā transporta palīdzību tikt līdz pakalpojumu saņemšanas vietām. Attīstīta transporta sistēma lauku reģionos varētu kavēt gan iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi pilsētās, ja lēmums atkarīgs tikai un vienīgā no tā, vai iespējams ar sabiedrisko transportu nokļūt līdz darba vietai, gan arī nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi arī sociāli mazaizsargātajām grupām.

TPP kā sabiedriskā transporta papildinošs risinājums daudzās Eiropas valstīs jau ir pazīstams un veiksmīgi darbojas. Arī Latvijā TPP var kļūt par daļu no sabiedriskā pasažieru pārvadājumu modeļa, ar regulāri pieejamu un elastīgu maršrutu piedāvājumu. Pārvadājumi tiktu plānoti atbilstoši pasažieru vajadzībām, izmantojot mazas vai vidējas ietilpības transportlīdzekļus. Jau daudzviet atzīts, ka TPP ir videi draudzīgs risinājums, ekonomiski izdevīgs un spēj ietaupīt valsts un pašvaldību kopējās izmaksas sabiedriskā transporta pārvadājumu nodrošināšanā. Taču, lai to ieviestu nepieciešams veikt priekšdarbu, tai skaitā izmaiņas normatīvajos aktos, kas šobrīd regulē pasažieru pārvadājumus un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kārtību.

PARTNERĪBĀ “MAMBA” VPR STARTĒ KOPĀ AR AUTOTRANSPORTA DIREKCIJU un VIDZEMES AUGSTSKOLU

2017. gada oktobrī Vidzemes Plānošanas Reģions sadarbībā ar 14 partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un  diviem Latvijas partneriem Autotransporta Direkciju un Vidzemes Augstskolu uzsāka ieviest 3 gadu INTERREG Baltijas jūras reģiona projektu «Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)». Šī projekta ietvaros VPR īstenos modeļa “Transports pēc pieprasījuma” pilotēšanu un vadīs aktivitātes, kas saistītas ar pieredzes, zināšanu pilnveidošanu par inovatīviem un ilgtspējīgiem mobilitātes risinājumiem.

Viens no projekta partneriem Latvijā -  Autotransporta direkcija - par iecerēto iniciatīvu pauž savu redzējumu: “Transports pēc pieprasījuma nebūs taksometra pakalpojums, bet gan joprojām tiks organizēts kā sabiedriskā transporta pakalpojums, kas apkalpos noteiktā maršrutā un pasažieru apmaiņu veiks konkrētās pieturvietās. Iecerēts, ka dažos reisos transports pēc pieprasījuma tiks ieviests visa maršruta garumā, bet citos pasažieriem būs jāpiesaka tikai konkrēta posma izpilde, piemēram, jāpiesaka, lai autobuss brauc pēdējos piecus/sešus maršruta kilometrus vai lai autobuss izbrauc loku caur maršrutam blakus esošo ciematu u.tml. Turklāt transports pēc pieprasījuma nākotnē varētu būt efektīvs veids, kā nodrošināt personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanu.  Ņemot vērā, ka daudzviet pasažieru plūsma ir tāda, kuru var pārvadāt ar vieglo transportlīdzekli, plānots, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu varēs veikt arī ar vieglo automobili. Šāda veida risinājums būs ne tikai īstenojot TPP pakalpojumu, bet vieglo automobili sūtīsim arī ikdienas maršrutos, kur joprojām regulāri kursē sabiedriskais transports, vienīgi pasažieru skaits ir mazs.”

IEDZĪVOTĀJU ATBALSTS

Lai risinājums tiktu efektīvi īstenots, nepieciešams iedzīvotāju (potenciālo lietotāju) atbalsts. Vēl 2014. gada nogalē VPR veica aptauju, apkopojot Vidzemes reģionā dzīvojošo iedzīvotāju uzskatus par TPP kā iespējamo risinājumu. Kopumā aptaujā piedalījās 25 VPR pašvaldību speciālisti un elektroniski, kā arī klātienē tika aptaujāti 439 iedzīvotāji 23 novados. Apkopojot sniegtās atbildes, 67% respondentu atbildēja pozitīvi par nepieciešamību ieviest sistēmu TPP.

Plānotās aktivitātes projektā “MAMBA”

Šīs aktivitātes ietvaros projekta partneri izstrādās datubāzi par mobilitātes risinājumiem, rokasgrāmatu pašorganizētai mobilitātei, kā arī vadlīnijas jaunu mobilitātes risinājumu plānošanai, analizējot pastāvošos juridiskos šķēršļus jaunu risinājumu ieviešanai. Tiks organizēti arī nacionālo ieinteresēto pušu pasākumi, kā arī lauku mobilitātes semināri, par kuriem atbildīgais partneris būs tieši Vidzemes plānošanas reģions.

Projekta “MAMBA” plānotie rezultāti

•            Izveidoti mobilitātes centri 10 reģionos, kas koordinēs dažādus mobilitātes risinājumu pilotprojektus, tai skaitā Vidzemē «Transports pēc pieprasījuma» pilotprojektu.

•            Izstrādāta tiešsaistes datubāze valsts/pašvaldību iestādēm, transporta un pakalpojumu sniedzējiem par dažādiem mobilitātes risinājumiem.

Projekts MAMBA tie īstenots saskaņā ar VPR Attīstības programmas 2015.–2020. mērķa „Uzlabot sabiedriskā transporta sasniedzamību un ātrumu” rīcības virziena „Sabiedriskā transporta ātruma un pieejamības uzlabošana” darbībām un uzdevumiem. Tāpat tas tiek īstenots, balstoties uz Latvijas Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2030  vienu no septiņām attīstības prioritātēm – “Telpiskās attīstības perspektīvi, kas sevī iekļauj sasniedzamību un mobilitātes iespējas”.

Projektu MAMBA īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes  pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti.

Papildu jautājumiem: Līga Puriņa – Purīte, projekta “MAMBA” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 29214024, liga.pp@vidzeme.lv

03.01.2018

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930