Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā (BSR SMART LIFE)

Pēdējo gadu laikā darba tirgus ir strauji mainījies. Šobrīd darba tirgus pieprasa nepārtrauktu darbinieku attīstību un jaunu prasmju apgūšanu, sekojot straujajai mūsdienu tehnoloģiju attīstībai. Tāpat jārunā par mūžizglītības izmantošanu kā instrumentu sabiedrības un valsts, tai skaitā reģionu, attīstībai. Respektīvi, apzināti un mērķtiecīgi plānot, veicināt un atbalstīt iespējas katram cilvēkam izglītoties atbilstoši tā vēlmēm un vajadzībām visa mūža garumā, tādējādi veicinot sekmīgu pāreju uz ekonomiku un sabiedrību, kas balstīta uz zināšanām. Lai mūžizglītība būtu iekļaujoša un atbilstu mūsdienu tendencēm, ir jāstrādā pie efektīvākām pieaugušo izglītības programmām, kas veidotas atbilstoši darba tirgus vajadzībām un uzņēmumu darba stilam, biznesa videi un kultūrai.

 

Nosaukums

Mūžizglītība un viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā

Abreviatūra

BSR SMART LIFE

Vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reģions

Projekta numurs S006
Programma Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020. gadam 

Partneri

  1. Vidzemes plānošanas reģions, Latvija
  2. Šauļu Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera, Lietuva
  3. Starptautiskā “Norden” asociācija, Zviedrija

Asociētie partneri

-

Mērķis

• stiprināt starpvalstu un iesaistīto pušu – valsts, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību mūžizglītības jomā;

• veicināt starpdisciplināru, integrētu, koordinētu un iekļaujošu mūžizglītību, kas reaģē uz zināšanu ekonomikas izaicinājumiem un atbilst viedās specializācijas RIS3 jomām

Pasākumi

-        situācijas analīze katrā no partnervalstīm par mūžizglītību un tās piedāvājumu;

-        atlasīti un analizēti labās prakses piemēri mūžizglītības jomā, kas reaģē uz zināšanu ekonomikas izaicinājumiem un viedās specializācijas RIS3 jomām;

-        organizētas kopīgas tikšanās, pieredzes apmaiņas pasākumi;

-        kopīgi veidots projekta pieteikums, kurš tiks iesniegts kādā no atbalsta programmām;

-        publicitātes pasākumi galveno mērķa grupu informēšanai par projekta norisi un sasniegtajiem rezultātiem

Rezultāti

-        Veikta situācijas analīze katrā no partnervalstīm par mūžizglītību un tās piedāvājumu darba tirgus vajadzību kontekstā, t.sk. atlasīti labās prakses piemēri mūžizglītības jomā;

-        Organizētas kopīgas tikšanās, pieredzes apmaiņas pasākumi;

-        Izstrādāts   projekta pieteikums, kurš tiks iesniegts kādā no atbalsta programmām. Projekta pieteikumā akcents tiks likts uz šādiem virzieniem:

• padarīt mūžizglītības piedāvājumu kvalitatīvāku, piedāvājot personas kompetences attīstību visā tās dzīves laikā;

• atbalstīt dialogu starp darba tirgus organizāciju, darba devēju, uzņēmēju organizācijām un izglītības pakalpojumu sniedzēju organizācijām u.c., lai radītu atbilstošu mūžizglītības piedāvājumu;

• stiprināt mūžizglītības sistēmu, kas reaģē uz zināšanu ekonomikas izaicinājumiem un viedās specializācijas RIS3 jomām;

• veidot platformu, kur  mācīties no labajām praksēm mūžizglītības jomā.

-        Uzlabota spēja sadarboties mūžizglītības sektorā iesaistītajām pusēm.

 

Budžets

Projekta kopējais budžets - 50 000,00 EUR

VPR budžets – 18 300,00 EUR

Ieviešanas laiks

01.09.2017 – 31.08.2018

Kontaktpersona VPR

Lelde Ābele, projekta vadītāja

Tel. +371 64219022

+371 29266757

E-pasts: lelde.abele@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

-

Notikumi

«Janvāris 2021»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031