MVU attīstība veselības aprūpes nozarē (Health4Growth)

Veselības aprūpes un veselīgas pārtikas jomas speciālisti aktualizē izaugsmes galvenos šķēršļus

29. oktobrī, jomas speciālistu plaši apmeklēts, aizvadīts projekta „MVU attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) seminārs – ideju darbnīca „Reģionālā specializācija, sadarbība un komercializācija veselības sektora attīstībai". Klātesošajiem bija iespēja vairāk uzzināt par specializācijas priekšrocībām, izzināt Itālijas partnera pieredzi pārtikas klastera attīstīšanā un Debrecenas (Ungārija) Universitātes veiksmīgo pakalpojumu komercializācijas piemēru. Daloties tematiskajās grupās par pārtikas klasteru attīstību un veselības aprūpes pakalpojumu komercializāciju, jomas profesionāļi kopīgās diskusijās izkristalizēja spēcīgās puses un trūkumus veselības tūrisma veiksmīgākai attīstībai, kā arī pārrunāja pārtikas klasteru lomu veselība sektora attīstībā.

Lai radītu dziļāku priekšstatu par to, kas īsti ir specializācija, projektu konsultatīvā biroja SIA „Konso” valdes priekšsēdētāja Irīna Kulitāne caur piemēriem skaidroja specializācijas priekšrocības. Lai spētu konkurēt ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā tirgū, jāprot atrast tā niša, kurā konkrētais uzņēmums vai institūcija spēj darboties visproduktīvāk un nedrīkst baidīties domāt globāli. Lai veiksmīgi attīstītos jāprot sadarboties, jo sadarbībā slēpjas panākumu atslēga – tās ir jaunas idejas, jaunas zināšanas, plašāks tehniskais nodrošinājums, piekļuve tirgiem un citas priekšrocības.

Neesot klāt projekta partneriem no Debrecenas Universitātes Ungārijā, klātesošajiem bija iespēja vērot partneru prezentāciju digitālā formātā. Debrecenas universitāte ir lielisks piemērs pakalpojumu komercializācijai, jo universitātes pakalpojumi ir atzīti un plaši pieprasīti. Universitāte piedāvā visa veida operācijas, ārstēšanu un diagnostiku. Pacienti galvenokārt ir no Ukrainas un Rumānijas. Tāpat universitātē tiek sagatavoti jauni kvalitatīvi speciālisti.

Pārstāvis no Emīlijas – Romanjas reģiona Itālijā dalījās pieredzē ar veiksmīga pārtikas klastera attīstību savā reģionā. Arī šeit galvenais uzsvars likts uz specializāciju, lai gan ceļš līdz kooperācijai un viena virziena izvēlei nav bijis viegls. Pārtikas sistēmas viedais potenciāls itāļu partneru skatījumā ir optimāla resursu izmantošana, produktu ar pievienoto vērtību ražošana, ko papildina vieda ražošana un loģistika

.

Semināra turpinājumā, daloties sesijās, par pārtikas klasteru attīstību klātesošie uzzināja par rūpnieciskās pārtikas plusiem un mīnusiem, Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera iniciatīvas attīstību, kā arī klastera dalībnieka SIA „Aloja-Starkelesen” pieredzi darbojoties klasterī. Savukārt sesijā par veselības aprūpes pakalpojumu komercializāciju dalībnieki uzzināja par starptautiski apstiprinātu veselības aprūpes kvalitāti kā priekšnosacījumu pakalpojumu komercializācijai, Latvijas veselības tūrisma klastera darbību un Vidzemes slimnīcas piemēru par veselības aprūpes pakalpojumu attīstību. Pēc prezentācijām grupas diskutēja par pārtikas klasteru lomu veselības sektora attīstībai un veselības aprūpes iestāžu lomu veselības sektora attīstībai.

Grupā par pārtikas klasteriem dalībnieki uzsvēra, ka uzņēmējdarbība veselības sektorā tomēr ir citādāka nekā citas uzņēmējdarbības formas, jo pastāv dažādi specifiski regulējumi, uzraudzība stingrāka. Lai veicinātu veselīgas pārtikas lielāku noietu, nepieciešama arī sabiedrības lielāka izpratne, īpaši bērnu, par to, ka veselīgs var būt arī garšīgs. Tāpat klasteru attīstībai traucē sektorālā pieeja, piemēram, diviem uzņēmumiem atsevišķi ražojot vienādu produktus, kad apvienojoties to varētu darīt produktīvāk. Visbeidzot, vietējiem uzņēmumiem jābūt radošākiem, drosmīgākiem jaunu produktu ideju izstrādē un ražošanā.

Grupā, kas diskutēja par veselības pakalpojumu komercializāciju nonāca pie secinājumiem, ja jomai ir ļoti liels potenciāls un izaugsmes iespējas, ņemot vērā plašo Krievijas tirgu, kas atrodas mums kaimiņos. Izskanēja ideja, ka Vidzemes plānošanas reģions varētu nākt talkā ar veselības tūrisma popularizēšanu. Svarīgi būtu arī sadarboties ar klasteri pakalpojumu pilnveidošanā. Tāpat svarīga būtu arī pašvaldības iesaistīšanās un atbalsts jomas attīstībai. Kā viens no svarīgākajiem kritērijiem veselības tūrisma attīstībā ir kvalitatīvi pakalpojumu, kurus nodrošina augsti kvalificēts personāls, kas šobrīd ir liels deficīts, jo trūkst kompetentu speciālistu, trūkst līdzekļu viņu izglītošanai, kā arī cilvēkresursu novecošanās. Tādēļ jāmeklē risinājumi, kā piesaistīt labus speciālistus konkrētais iestādei.

Seminārs bija informācijas un aktīvām diskusijām bagāts. Vidzemes plānošanas reģions ir guvis daudz jaunas idejas un ierosmes nepieciešamajiem uzlabojumiem jomas attīstībai. Šobrīd projektā galvenais darbs noris pie politikas rekomendāciju izstrādes.

Lelde Ābele: „Liels paldies visiem, kas atrada iespēju piedalīties seminārā. Lai gan tēma ir samērā specifiska un Latvijas ne tik plaši apskatīta, tomēr balstoties uz seminārā dzirdēto un diskusiju rezultātu, varu būt gandarīta un teikt, ka ejam pareizajā virzienā.”

Projekts „Mazo un vidējo uzņēmu attīstība veselības aprūpes nozarē” (Health4Growth) meklē veidus, kā savā starpā sadarboties veselības aprūpes iestādēm no valsts, privātā un nevalstiskā sektora. Projektu „Health4Growth” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un to realizē Starpreģionu sadarbības programmas „Interreg IVC” ietvaros.

Papildu informācija: Lelde Ābele, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, mob.:  29266757 ,e-pasts: lelde.abele@vidzeme.lv.

04.11.2013

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031