Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību (WasteArt)

 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita palielināšanos un patēriņa ieradumus, atkritumu apsaimniekošana šobrīd ir īpaši aktuāla problēma, kas galu galā var novest pie nopietnām vides problēmām. Eiropas Savienībā (ES) tikai 40 % atkritumu tiek atkārtoti izmantoti, bet lielākā daļa atkritumu tiek izgāzti vai sadedzināti. Ņemot vērā Eurostat datus, situācija Latvijā un Igaunijā nav labāka – atkārtoti izmantoti tiek tikai 20 % atkritumu. ES Septītās vides rīcības programmas ietvaros noteikusi sekojošas prioritātes: samazināt radīto atkritumu daudzumu; uzlabot atkritumu pārstrādes procesus un veicināt to otrreizējo pārstrādi; ierobežot neatjaunojami atkritumu dedzināšanu; pakāpeniski likvidēt atkritumu izgāztuves. Lai realizētu ES atkritumu politiku, kā Latvijai, tā Igaunijai nepieciešams īstenot vairākus soļus, tai skaitā veicināt sabiedrības izpratni par šo problēmu.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) kā vienu no reģiona attīstības prioritātēm ir noteicis dabas kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu, kas ietver arī atkritumu pārstrādes un atkārtotas izmantošanas veicināšanu. Lai sasniegtu izvirzīto, VPR īstenos projektu "WasteArt", kurā tiks izmantota laikmetīgā māksla un dažādas citas radošo industriju prakses, lai veicinātu sabiedrības grupu izpratni par ikdienā radīto atkritumu apjomu un tā radītajām problēmām, tādējādi akcentējot atkritumu samazināšanas aktivitāšu un resursu efektīvas izmantošanas nozīmi.  Savukārt izmantojot “Atkritumu audita” pieeju, arī bērnudārzos un skolās tiks rosināta atkritumu samazināšana, šķirošana un pārstrāde.

 

 

 

Nosaukums

Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību

Abreviatūra

WasteArt

Vadošais partneris Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” (LV)
Projekta numurs Est-Lat 65
Programma Interreg V-A Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014–2020

Partneri

 • Nodibinājums "Vides risinājumu institūts" (VRI) /Latvija/
 • Vidzemes plānošanas reģions (VPR) /Latvija/
 • SIA “ZAAO” /Latvija/
 • Pelvas pašvaldība
  Põlva Vallavalitsus (PV) (līdz 1.12.2018. Mooste KülalisStuudio MTÜ) /Igaunija/
 • Bezpeļņas organizācija "Tipu Dabas skola"
  Mittetulundusühing Tipu Looduskool (MTL) /Igaunija/
 • Veru pašvaldība
  Võru Vallavalitsus (VV) /Igaunija/

Sadarbības partneri, kas nodrošina mākslinieku rezidences:

 • Mākslas rezidenču centrs MoKS /Igaunija/
 • Mākslas rezidenču centrs Rucka /Latvija/

Asociētie partneri

-

Mērķis

 • Veicināt sabiedrības izpratni par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi
 • Mainīt cilvēku ieradumus, lai tie kļūtu videi draudzīgāki
 • Informēt bērnus un jauniešus par atkritumu problemātikas galvenajiem cēloņiem un iedrošināt praktizēt atkritumu samazināšanu, otrreizējo izmantošanu un pārstrādi, tādejādi veicinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un atkritumu samazināšanu

Pasākumi

 • Publiska mākslas un radošas otrreizējas atkritumu izmantošanas kampaņa "NE prom no acīm, NE prom no prāta" (“NOT out of sight, NOT out of mind”). Kampaņas laikā mākslinieki no Latvijas, Igaunijas un citām valstīm radīs 14 mākslas projektus, kas tiks nokomplektēti vienā ceļojošajā izstādē. Lai vēstītu par pārmērīgo patēriņu, atkritumu apjomu, iespējām tos otrreizēji izmantot un pārstrādāt, mākslas darbi apceļos 6 izstādes pieturas vietas Latvijā un Igaunijā.
 • Atkritumu audits” 24 skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs Latvijā un Igaunijā. Šīs aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta atkritumu audita metodika, ar kuras palīdzību izglītības iestāžu audzēkņi sadarbībā ar skolotājiem izvērtēs radīto sadzīves atkritumu apjomu un veidu, kā arī izstrādās turpmāko rīcību plānu.

Rezultāti

 • Kampaņas "NE prom no acīm, NE prom no prāta" rezultātā palielināta sabiedrības izpratne par atkritumu samazināšanu, to atkārtotu izmantošanu un pārstrādi
 • 24 izglītības iestādēs (12 no tām Latvijā) veikti atkritumu auditi, izstrādāti un ieviesti rīcību plāni atkritumu daudzumu samazināšanai, otrreizējai pārstrādei un atkārtotai izmantošanai

Budžets

Projekta kopējais budžets: 344 452,87 EUR

 • no tiem ERAF līdzfinansējums: 292 784,92  EUR

VPR budžets: 67 989,54 EUR

 • no tiem ERAF līdzfinansējums: 57 791,10 EUR

Ieviešanas laiks

2018. gada augusts – 2021. gada janvāris

Kontaktpersona VPR

Maija Rieksta

WasteArt projekta vadītāja 

Tel. +371 26099521

maija.rieksta@vidzeme.lv 

Projekta mājaslapa

http://www.videsinstituts.lv/lv/projekti/atkritumi/wasteart

Šī mājaslapa atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031