Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai

Izmantojot ES atbalstu, Vidzemes pašvaldību speciālisti 27.-29. novembrī dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Pērnavu

Vidzemes reģiona pašvaldību speciālisti un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji – delegācija 25 cilvēku sastāvā –  š.g. 27.-29. novembrī dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Pērnavu Igaunijā. Dalībai pieredzes apmaiņas braucienā deleģēti pašvaldību speciālisti, kuri ikdienā strādā ar uzņēmējdarbības atbalsta, attīstības, plānošanas, kā arī attiecīgo jomu juridiskā ietvara jautājumiem.

Vizītes mērķis ir, vērojot citu pašvaldību darbu, gūt jaunu pieredzi, teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā arī iepazīties ar jaunām metodēm profesionālās darbības pilnveidei un aizgūt idejas viedākai saimniekošanai Vidzemes pašvaldībās. Tāpat sagaidāms, ka šāda aktivitāte stiprinās Vidzemes pašvaldību speciālistu kapacitāti labas pārvaldības un publisko pakalpojumu jautājumos. Viesojoties Pērnavā,  īpaša uzmanība tiks pievērsta labajai praksei par pašvaldību sadarbības modeļiem  un uzņēmējdarbības atbalsta formām.

Vizīte tiek organizēta Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.

Vidzemnieki viesosies Pērnavas apriņķa attīstības centrā, lai  izzinātu pašvaldību sadarbības formas Igaunijā un iepazītu publiskos pakalpojumus, ko sekmīgi var piedāvāt vairākas pašvaldības kopsadarbībā. Tiks skaidroti izmantotie finansēšanas modeļi un ieviestās normatīvā regulējuma izmaiņas, kas ļauj sekmīgi īstenot šādu sadarbību un pilnveidot uz uzņēmējdarbības atbalstu un veicināšanu vērstu publisko pakalpojumu sniegšanu.

Vizītes laikā dalībnieki tiksies ar uzņēmējdarbības un biznesa klastera “KOBAR” pārstāvjiem, lai iepazītos detaļās ar t.s. četrkāršās spirāles (starptautiski pazīstams arī kā Quadraple Helix) stratēģijas ieguvumiem, kad pie inovāciju, konkurētspējas un reģionālās un ekonomiskās attīstības strādā četri partneri – uzņēmējs, augstskola, pašvaldība un vietējā kopiena. Igauņu kolēģi pastāstīs par biznesa inkubatoru darbību kaimiņos, atsevišķu uzmanību pievēršot augstākās izglītības iestāžu ietekmei uz pētniecību un attīstību vietējā līmenī. Paredzēts arī Tartu Universitātes Pērnavas koledžas apmeklējums un tikšanās ar iestādes vadību.

Vizītes programmā iekļauts arī dizaindomāšanas laboratorijas un Pērnavas biznesa parka apmeklējums. Savukārt Pērnavas pilsētas pašvaldības pārstāvji dalīsies pieredzē par pilsētas mārketinga stratēģijas izstrādi, kas mērķēta uz investīciju un jaunu investoru piesaisti, kā arī eksporta attīstību veicinošu aktivitāšu realizēšanu.

Pērnavas pašvaldība izvēlēta kā labās prakses piemērs vairāku apstākļu dēļ: 1) Igaunija robežojas ar plānošanas reģiona teritoriju Vidzemes ziemeļos, kopumā apstākļi ir salīdzināmi un pieredzes savstarpēji pielāgojamas un pielietojamas, 2) arī Vidzemē ir pašvaldības, kas atrodas pie Baltijas jūras un kurām jāspēj efektīvi pārvaldīt zilās ekonomikas resursus, atklājot ūdeņos atrodamo resursu potenciālu,   3) Igaunijā 2017. gadā noslēdzās otrā līmeņa administratīvi teritoriālā reforma, kas ne tikai ietekmēja pašvaldību ierasto darba kārtību, bet izmainīja arī uzņēmējdarbības profilu, rosinot pārplānot rīcības investīciju piesaistei, industriālās teritorijas attīstībai, u.c. aktivitātes uzņēmējdarbības sektora attīstībai jaunajās robežās.

Pieredzes apmaiņas vizīti uz Pērnavu organizē Vidzemes plānošanas reģions Eiropas Savienības Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projekta mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm. Projekta ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs veiks publisko pakalpojumu novērtējumu, lai noskaidrotu, ar kādiem izaicinājumiem pašvaldības sastopas ikdienā un kādos jautājumos tām būtu nepieciešams stiprināt savu kapacitāti. Savukārt plānošanas reģioni, balstoties uz identificētajiem problēmjautājumiem, līdz pat 2026. gada vidum organizēs kapacitāti stiprinošus pasākumus – mācības, seminārus, pieredzes apmaiņas vizītes u.c. aktivitātes.

Foto: visitPärnu.com arhīvs

Jautājumiem: Ieva Dzalbe, projekta koordinatore Vidzemes plānošanas reģionā, ieva.dzalbe@vidzeme.lv, t. 25491165.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv, t. +371 29454752.

 

27.11.2023

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031