Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados

Informācijas sistēma teritorijas plānošanas attīstībai

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) jau kādu laiku iesaistījies Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) īstenotajā projektā TAPIS (teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma). Projekts sniegs būtisku pienesumu VPR un Vidzemes pašvaldību turpmākajā teritorijas attīstības plānošanas darbā. Pašvaldības iegūs iespēju centralizēti saņemt plānošanas procesam nepieciešamos elektroniskos pamatdatus, tādējādi papīra dokumentu aprite tiks aizstāta ar elektronisku dokumentu apriti. Tāpat arī komunikācija ar plānojuma izstrādē iesaistītajām institūcijām un sabiedrību kļūs ērtāka.

Sistēma nodrošinās nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu - Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu - uzturēšanu. Tāpat arī reģiona līmeņa dokumentu - plānošanas reģiona attīstības stratēģiju un attīstības programmu, vietējā līmeņa dokumentu - vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu - uzglabāšanu. Visbeidzot visu līmeņu tematisko plānojumu teksta un grafisko daļu datu uzturēšanu. Sistēma nodrošinās arī datu apkopošanu no citām valsts informācijas sistēmām.

Iedzīvotāji un komersanti varēs ērti meklēt un saņemt nepieciešamo ģeotelpisko informāciju, iesniegt priekšlikumus, piedalīties sabiedriskajās apspriešanās. Tādējādi tiks uzlabota pieejamība informācijai par teritorijas attīstības iespējām un ierobežojumiem. Projekta rezultātā tiks sniegts atbalsts tām pašvaldību, reģionu un valsts pārvaldes funkcijām, (nekustamo īpašumu un publiskās telpas pārvaldībai, transporta plānošanai, infrastruktūras objektu pārvaldībai, u.c.), kuru izpildei nepieciešama ģeotelpiskā informācija.

Projektu plānots ieviest līdz 2014. gadam. Pašlaik notiek darbs pie apakšmoduļa RAIM izveides. RAIM ir reģionālās attīstības indikatoru uzraudzības un novērtēšanas modulis. Tas ir informācijas avots par teritoriju attīstības tendencēm, kā arī paredzēts sociālekonomisko datu uzkrāšanai. Moduļa projekts jau prezentēts projekta partneriem – plānošanas reģioniem un pašvaldībām, kas šo sistēmu izmantos ikdienā, lai izstrādātu teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Pēc prezentācijas partneri vienojās par nepieciešamajiem uzlabojumiem moduļa pilnvērtīgai darbībai. Uzlaboto moduli paredzēts nodot publiskai lietošanai 2012. gada oktobrī.

 

Vidzemes  plānošanas reģiona kontaktpersona:

Par plānošanas reģiona kompetencē esošajiem jautājumiem saistībā ar TAPIS  projekta īstenošanu informāciju sniegs Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja:
Ieva Kalniņa
Tālr.  64116006,
Mob.26533464,
E-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv

31.07.2012

Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031