Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

Projekta partnerus apvieno vēlme aktivizēt ekonomiskās attīstības procesus savos reģionos. Lauku teritorijās ir liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kas nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un konkurētspēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņēmumu skaits. Tiem trūkst līdzekļu un prasmju izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama uzņēmumu iesaiste klasteros un citās sadarbības struktūrās. Lai saglabātu šo uzņēmumu izdzīvošanu, izšķiroša loma ir inovācijām, kas veicinātu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, uzņēmēju un zinātniski pētniecisko institūciju sadarbību un zināšanu pārnesi. Arvien vairāk pieaug MVU interese darboties klasteros, ieviest inovācijas savos uzņēmumos, apgūt ārvalstu labāko pieredzi un pašiem būt inovācijas politikas veidotājiem reģionos.

 

Covid-19 krīze

Pēc projekta RATIO noslēguma projekta partneri 5. ierobežotā Interreg Europe programmas uzsaukuma ietvaros saņēma apstiprinājumu īstenot papildu aktivitātes, lai kopīgi meklētu risinājumus Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai  MVU sektorā lauku teritorijās.

Covid-19 krīze ir smagi ietekmējusi Eiropu un pasauli. Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi visvairāk skāruši tādas nozares kā tūrisms, viesmīlības pakalpojumi, mazumtirdzniecība, kultūras un radošās industrijas, kurām ir tiešs kontakts ar klientiem un auditoriju. Šīm nozarēm ir nepieciešami inovatīvi mehānismi, lai palīdzētu atgūties, pielāgot savu biznesu šīm jaunajām pārmaiņām (patērētāju uzvedība, tirgus tendences, jauni darba un saziņas veidi, veselības ierobežojumi).

Lai gan valsts ir īstenojusi novatoriskas darbības, lai veicinātu krīzes novēršanu, mācīšanās no citiem reģioniem ir lieliska iespēja palīdzēt MVU pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanā un  inovāciju radīšanā.

 

Nosaukums

Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai

Abreviatūra

RATIO

Vadošais partneris

Aragonas pašvaldību, reģionu un provinču federācija (FAMCP), Spānija

Programma Interreg Europe 2014-2020. gadam

 

Partneri

 1. Aragonas pašvaldību, reģionu un provinču federācija (FAMCP), Spānija
 2. Aufbauverkas reģions/Leipciga, Vācija
 3. Usti reģiona attīstības aģentūra, Čehija
 4. Malopoļskas demokrātijas atbalsta fonds/pašvaldību vadības institūts, Polija
 5. Aragonas biznesa konfederācija (CREA), Spānija
 6. Vidzemes plānošanas reģions, Latvija
 7. Municipalitāte Villa Pouca de Aguiar, Portugāle
 8. Lazio pašvaldību reģionālā asociācija (ANCI Lazio), Itālija
 9. Korkas Tirdzniecības kamera, Īrija 

*Pagarinājuma projektā sadarbojas visi partneri, izņemot Korkas Tirdzniecības kameru Īrijā.

Mērķis

Uzlabot  reģionālo politiku un darbības programmas mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas atbalstam

Pasākumi

 • Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta partneriem;
 • Labās prakses piemēru identificēšana;
 • Izpēte par inovācijas politiku lauku teritorijās;
 • Inovatīvo uzņēmumu apzināšana un to inovāciju kapacitātes novērtēšana, izmantojot uzņēmumu inovācijas procesa novērtēšanas instrumentu (Innovation Health Care Check);
 • Reģionālā līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīze un rekomendācijas inovācijas politikas uzlabošanai;
 • Rīcības plāna izstrāde darbības programmu inovācijai;
 • Rīcības plāna izstrāde klasteru un starptautiskās sadarbības alianses izveidei;
 • Projekta rezultātu publicitātes nodrošināšana.

Rezultāti

 • Uzlabota reģionālā politika MVU inovācijas atbalstam;
 • Veicināta uzņēmēju, uzņēmējdarbības atbalsta struktūru un pašvaldību  sadarbība;
 • Palielinājusies MVU iesaiste inovācijas procesā;
 • Paaugstināta uzņēmumu konkurētspēja un pakalpojumu kvalitāte;
 • Apgūta partnervalstu pieredze inovācijas ieviešanas jomā;
 • Sekmēta klasteru un starptautiskās sadarbības alianses izveide. 
Pagarinājuma projekta mērķis

Pilnveidot inovāciju atbalsta instrumentus lauku MVU, veicināt partnerreģionu MVU inovāciju politikas veidošanā  iesaistīto pušu izpratni par COVID-19 krīzes un pandēmijas ierobežojumu radīto seku mazināšanas vai novēršanas iespējām

Papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai

1. Pieredzes apmaiņas pasākumi:
 • Labās prakses identificēšana reģionā (inovāciju atbalsta instrumenti MVU inovāciju veicināšanai)
 • Sadarbība ar projektā iesaistītajām pusēm - MVU, pašvaldībām, inovāciju politikas  veidotājiem un atbalsta organizācijām, izglītības un pētniecības institūcijām;
2. Partnervalstu labās prakses iepazīšana un nodošana partneriem;
3. Publicitātes aktivitātes.

Rezultāti

 • Identificētas un analizētas divas labās prakses – publiskie inovāciju atbalsta instrumenti, sagatavots ziņojums, video un intervijas;
 • Vairotas partnerreģionu iesaistīto pušu zināšanas par publisko inovāciju atbalsta instrumentiem;
 • Iepazīta un pārņemta partneru labā prakse.

Budžets

Kopējais projekta budžets -  EUR 1 569 982

VPR budžets – EUR 165 700

Pagarinājuma projekta budžets

Kopējais projekta budžets – EUR 287 057.50

VPR budžets - EUR 35 090.00 

Ieviešanas laiks

01.04.2016 – 31.03.2020

Pagarinājuma projekta ieviešanas laiks 01.10.2021.–30.09.2022

Kontaktpersona

Laima Engere

RATIO projekta vadītāja

Tel. +371 28376912

laima.engere@vidzeme.lv

 

 

Rita Merca

RATIO pagarinājuma projekta vadītāja

Tel. +371 29476373

rita.merca@vidzeme.lv

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930