Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

RATIO projektā gūtās zināšanas lieti noderēs reģionālās inovāciju politikas veidošanā

11.-13.decembrī Polijas pilsētā Krakovā tikās Interreg Europe programmas 2014-2020 projekta ,, Reģionālie pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovācijai”( RATIO) eksperti un projektā iesaistītās puses, lai  iepazītu poļu pieredzi inovāciju atbalsta programmu īstenošanā. Malopoļskas vietējās demokrātijas atbalsta fonds partneriem piedāvāja apmeklēt jauno  Krakovas Tehnoloģiju parku, kas izveidots kā uzņēmējdarbības atbalsta institūcija integrētai un kompleksai  reģiona  ekonomikas attīstībai.

Tas dibināts ar Polijas valsts, Malopoļskas reģiona, Krakovas pilsētas un 3 tehnoloģisko universitāšu finansiālu atbalstu.

Par Tehnoloģiju parka aizsākumu var nosaukt 1997.gadu, kad tika sperti pirmie soļi  Speciālās ekonomiskās zonas  pārvaldīšanā. Divdesmit gadu laikā apgūta milzīga pieredze. Mūsdienās tā ir ļoti specializēta iestāde, kas darbojas uzņēmējdarbības vidē un spēcīgi ietekmē Malopoļskas  reģiona ekonomiku. Tehnoloģiju parkā atrodas:

  • tehnoloģiju inkubators jaunizveidotiem uzņēmumiem, kas darbojas tirgū līdz 2 gadiem: birojs,  īres atvieglojumi;
  • biroju telpas inovatīviem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, IKT uzņēmumiem;
  •  MultiLab – vide  radošajām nozarēm, filmu ražošanai un pēcapstrādei;
  • aprīkojuma noma, izstāžu zāle - vieta, kur iepazīstināt ar tehnoloģiskiem risinājumiem;
  • mākoņdatošana un datu centrs;
  •  ,,dzīvā” laboratorija - ekosistēmu jaunu produktu un pakalpojumu testēšanai,
  • klasterdarbība un finanšu instrumenti inovāciju attīstībai.

Patlaban Tehnoloģiju parkā strādā  80 firmas, 25 jaunuzņēmumi, vairā kā 100  MVU iesaistīti klasteros un ekosistēmā, 120 uzņēmumi Speciālajā  ekonomiskajā   zonā. Kopumā 16 000 m2  atvēlēti birojiem un laboratorijām. Iespaidīgi, ko tur teikt! Mentorings, individuāla pieeja, dizaina domāšana, Lean  metodoloģija, kuras mērķis ir saīsināt produkta izstrādes ciklu – tas viss palīdz uzņēmumiem  augt un attīstīties.

Kā otru poļu  labās prakses piemēru iepazinām lauku teritorijā Zakržovā darbojošos sociālās uzņēmējdarbības kooperatīvu, kas dod iespēju uz atvieglotiem noteikumiem mazajiem vietējo produktu ražotājiem izmantot telpas pārtikas produktu pārstrādei  un tirdzniecībai, tādējādi radot darba vietas laukos.

RATIO projekta īstenošanā ļoti svarīga ir politikas veidotāju,  par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu ieviešanu atbildīgās institūcijas, kā arī  pašvaldību  un pašu uzņēmēju iesaiste un viedoklis. Polijas pieredzes apmaiņas braucienā  līdz ar VPR komandu piedalījās eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās ekonomikas nodaļas, LIAA Inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības nodaļas un Cēsu novada pašvaldības.  Pēc dažiem mēnešiem noslēgsies projekta zināšanu apguves un ieviešanas posms, vēl tikai atlicis izstrādāt Rīcības plānu reģionālās inovāciju politikas uzlabošanai. Kā Vidzemes reģionam vispiemērotākās un reāli ieviešamā  labās  pieredzes ir  Itālijas Lazio reģiona piemērs, kā inovāciju procesā izmantot  cilvēkresursu kapacitāti caur radošumu, un  Īrijas uzņēmējdarbības atbalsta struktūru darbība, t.sk. strādājot ar Inovāciju vaučeru programmu. VPR Rīcības plānā detalizēti tiks atspoguļoti potenciālie ieguvumi uzņēmējiem no šo koncepciju pārņemšanas un  ieviešanas .

Partnervalstu labā prakse mudina mūs aktīvāk un izlēmīgāk rīkoties un veidot pašiem  reģionālo inovāciju politiku sadarbībā ar pašvaldībām un atbildīgajām institūcijām, ar argumentiem  pierādot, ka Vidzemes plānošanas reģionam ir kompetence un administratīvā kapacitāte, lai līdzdarbotos inovāciju politikas veidošanā un sekmīgi strādātu ar uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem reģionā.

Savā prezentācijā Krakovā VPR eksperts K.Ročāns sniedza savu redzējumu par problēmām un iespējamiem risinājumiem inovāciju attīstībai  reģionos. Inovācijas  atbalsta programmas un instrumentus  centralizēti izstrādā un īsteno nacionālais līmenis.  Reģionālā  un vietējā  līmeņa institūciju iesaistīšana šajā procesā nav pietiekama, atbalsta instrumentus pārvalda  vairākas ministrijas, saskatāms  koordinācijas trūkums starp tām. Inovācijas atbalsta instrumenti nav pietiekoši segmentēti un mērķorientēti uz uzņēmēju specifiskajām vajadzībām. Birokrātiskās prasības, termiņi un citi bremzējoši faktori traucē pilnīgāk izmantot piedāvātās atbalsta programmas. Liels izaicinājums MVK ir attīstīt sadarbību ar pētniecības iestādēm -  nav sadarbības pieredzes, trūkst vienuviet apkopotas un saprotamā valodā uzrakstītas strukturētas informācijas. Kā iespējamos risinājumus VPR eksperts saredz inovāciju atbalsta instrumentu izstrādi un ieviešanu veidot, sadarbojoties starpinstitucionāli  un ar tiešu reģionālā un vietējā  līmeņa dalībnieku iesaistīšanu atbalsta instrumentu izstrādē un īstenošanā, kā arī  palielinot valsts /vietējā budžeta finanšu  resursu daļu salīdzinājumā ar ES finansējumu.  Nepieciešams segmentēt inovācijas  atbalsta instrumentus –tehnoloģiskajām inovācijām vai  vienkārši produkta dizainiskai uzlabošanai vai mārketingam.

RATIO projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas ietvaros

Vairāk informācijas:

Laima Engere, RATIO projekta vadītāja

e-pasts: laima.engere @ vidzeme.lv, tālr. 28376912

21.12.2017

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930