Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

RATIO projekts sekmējis inovāciju attīstību Vidzemē

Pirms vairāk kā trim gadiem tika uzsākts RATIO projekts, lai  aktivizētu ekonomiskās attīstības procesus Vidzemē, veicinātu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, uzņēmēju un zinātniski pētniecisko institūciju sadarbību un zināšanu pārnesi, kā arī veidotu reģionālo inovāciju politiku. Vidzemes plānošanas reģionam ir izdevies sasniegt RATIO projekta mērķus, tādējādi sekmējot aktīvāku Vidzemes uzņēmumu dalību inovāciju atbalsta programmās.

Noslēguma konferencē Saragosā bija pulcējušies 9 Eiropas Savienības valstu inovāciju politikas veidotāji, uzņēmēji un biznesa atbalsta organizāciju pārstāvji, lai dalītos savā labākajā pieredzē. ,,Interreg Europe” programmas sekretariāta pārstāvis Etjēns Verels (Etienne Verhelle) savā prezentācijā uzteica Vidzemes plānošanas reģiona panākumus: veikti uzlabojami Latvijas vienotajā darbības programmā ,,Izaugsme un nodarbinātība”. Tagad pieejams atbalsts augsti kvalificētu speciālistu piesaistei ne tikai jaunuzņēmumiem, bet arī citiem MVU; vienkāršota procedūra Inovāciju vaučeru atbalstam; ieviests vienreizējs 5000 EUR finansējums pirmreizējai sadarbībai ar pētniecības organizācijām.

 

Konferences paneļdiskusijā RATIO projekta vadītāja Laima Engere atsauca atmiņā, kādēļ VPR pievienojās projektam. ,,Latvija un Vidzeme atpaliek no vidējā Eiropas Savienības līmeņa inovāciju jomā. Mums ir salīdzinoši zems inovatīvo uzņēmumu īpatsvars ekonomikā. Ar RATIO mēs gribējām sniegt savu ieguldījumu inovāciju politikas uzlabošanā reģionā. Pirmkārt, bija jāsniedz MVU informatīvs atbalsts par inovāciju atbalsta instrumentu iespējām Latvijā. Kā rāda statistika, vidzemnieki maz izmanto projektu iespējas. Mēs gribējām uzklausīt uzņēmēju vajadzības un izstrādāt kopīgi priekšlikumus, kā vienkāršot un pilnveidot projektu pieteikumu izstrādes un īstenošanas noteikumus.  RATIO ietvaros mums bija svarīgi apgūt ārvalstu biznesa modeļus un stratēģijas, kas palīdzētu MVU kļūt zinošākiem un konkurētspējīgākiem. Strādājām aktīvi, lai projekta īstenošanā iesaistītu Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA), pašvaldības un uzņēmējus. Kopīgi izdevās izstrādāt labu rīcības plānu MVU inovāciju sekmēšanai. Mūsu priekšlikumi ir sadzirdēti un iestrādāti Inovāciju vaučeru programmā. Šo uzlabojumu rezultātā Vidzemes uzņēmēji aktīvāk sākuši iesaistīties atbalsta instrumentu apguvē. Esam organizējuši vairākus seminārus uzņēmējiem, kur prezentējām dazādus biznesa modeļus, stratēģijas un sniedzām zināšanas par labākajiem ārvalstu piemēriem no Īrijas, Čehijas, Polijas un  Itālijas”.

Kā  lielisku inovatīva uzņēmuma piemēru L.Engere nosauca Vides risinājumu institūtu (VRI), kas ar savu darbību iedvesmo citus un sniedz nozīmīgu ieguldījumu reģiona ekonomikas  attīstībā.  Konferencē VRI pārstāvēja projektu vadītājs Roberts Rotbergs, piesaistot  vislielāko auditorijas uzmanību ar Vides risinājumu institūta inovācijām un pētniecisko darbu. ,,VRI nav valsts finansēts institūts, tādējādi tas ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. VRI veic pētījumus jomās, kas institūtam būtiskas. Bioekonomika ir viena no tām - ar milzīgu attīstības  potenciālu. Piemēram, VRI pēta, kā zemes īpašniekiem efektīvi izmantot zemi un gūt ienākumus no tās, sabalansējot biznesa intereses ar videi draudzīgu saimniekošanu.” R. Rotbergs  pieminēja arī Cēsīs plānoto  Kosmosa kompetences centra izveidi un VRI aktivitātes sadarbībā ar Eiropas Kosmosa aģentūru. ,,Uzņēmuma atrašanās vietai nav izšķirošas nozīmes, lai veiktu globāla mēroga inovācijas,” ar šo atziņu savu uzrunu pabeidza R.Rotbergs.

Vidzemes plānošanas reģions pateicas ekspertiem, augstskolu pētniekiem, Ekonomikas ministrijai, LIAA, pašvaldībām un uzņēmējiem par idejām un ieguldījumu RATIO projekta īstenošanā.

,,RATIO projekts bija pirmais reģionā, kas uzsāka inovāciju politikas un inovāciju atbalsta instrumentu pilnveides procesu. Paveikts nozīmīgs darbs, bet tas ir tikai sākums. Vēl daudz jāpaveic: talantu/inovatoru piesaiste uzņēmumiem, MVU inovāciju komercializācija un daudz kas vēl , “ rezumē L.Engere.

RATIO projekts īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda ‘’Interreg Europe” 2014.-2020. gadam programmas ietvaros.

 

Vairāk informācijas:

Laima Engere, RATIO projekta vadītāja

e-pasts: laima.engere @ vidzeme.lv, tālr. 28376912

 

14.10.2019

Notikumi

«Oktobris 2023»
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031