Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

Uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas jāveido atbilstošas aktuālajām vajadzībām

Vidzemes attīstības konferences ietvaros februāra sākumā tika organizēta projekta RATIO ieinteresēto pušu sanāksme savstarpējai pieredzes apmaiņas veicināšanai vietējā līmenī. Tā kā konferences fokuss bija dizaina domāšana un dizaina domāšanas metožu pielietojums, tad RATIO darba grupas dalībnieki, balstoties uz Itālijas labās prakses piemēru par radošās domāšanas nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā, dizaina domāšanas ekspertu  Barbaras Ābeles un Jeļenas Solovjovas vadībā iepazinās ar reālām metodēm, kā, izmantojot dizaina domāšanu, plānot un inovēt atbalsta sistēmas pakalpojumus.  Tāpat darba grupas dalībnieki izstrādāja reālus risinājumus labākai uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmai reģionos, sekojot RATIO projekta rīcības plāna vienam no saturiskajiem mērķiem.

Konference un tās dalībnieki vienlaikus kalpoja arī kā zināšanu apmaiņas platforma, tās dalībnieki spēja sniegt virkni nozīmīgas informācijas, ko izmantot tālākā darbā.

Ņemot vērā, ka viens iecerētajiem RATIO projekta mērķiem ir identificēt vietējo uzņēmumu inovāciju potenciālu un sniegt atbalstu to izaugsmei, sniedzot tiem atbalstu inovāciju ieviešanā, liela nozīme ir ārvalstu pieredzes apgūšanai. Inovāciju izmantošana ir jāstimulē un jau šobrīd pastāv virkne labo piemēru, no kuriem iedvesmoties un mācīties, tomēr tas uzreiz negarantē veiksmīgus rezultātus.

Dizaina domāšanas metodes ļauj ne tikai uzņēmumiem uzlabot savus produktus, bet arī publiskām iestādēm pakalpojumus, t.sk. palīdz veidot uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu un inovēt tās pakalpojumus. Turklāt dizaina domāšanas metodes iespējams izmantot gan dažādu problēmu identificēšanā un risināšanā, gan arī ārvalstu labo prakšu pārņemšanas procesā, kas šobrīd ir viena no projekta aktualitātēm, jo drīzumā būs jāuzsāk rīcības plāna ieviešanas process

Pielietojot atbilstošas metodes un sekojot uzstādījumam, ka inovāciju politika ir jāveido tā, lai tā būtu lietojama tiem, kuru darbību tā ietekmē, ar radošām metodēm tika modelēti risinājumi efektīvākai uzņēmējdarbības sistēmai reģionos. Par pamatu tika ņemts RATIO projekta labās prakses piemērs no Lacio reģiona Itālijā “Atbalsta programma “Atbalsts izmaiņām lokālās uzņēmējdarbības sistēmas konkurētspējas saglabāšanai”, kur Programmas uzdevums ir, izmantojot “bottom-up” (augšupvērstas) sadarbības un komunikācijas principu, veicināt politikas instrumentu plānošanas procesus, izstrādājot piemērotas programmas un atbalsta instrumentu uzsaukumus atbilstoši mazo un vidējo uzņēmēju reālajām vajadzībām.

Ir skaidrs, ka labās prakses un ārvalstīs aizgūtās idejas var kalpot par pamatu dažādu pašmāju projektu iedzīvināšanai, tomēr gandrīz nekad tās nav iespējams pārnest attiecībā 1:1. Būtiski raudzīties uz reģiona specifiskajiem apstākļiem un vietējā tirgus iezīmēm, analizējot arī nolūkotās patērētāju grupas uzvedību un vajadzības. Uz cilvēku centrētas inovācijas, kuru pamatā ir dizaina domāšana, spēj minimizēt riskus un nodrošina produktu un pakalpojumu veidošanu ar pievienoto vērtību, kas jo īpaši ir mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas viens no stūrakmeņiem.

Vairāk informācijas: Laima Engere, projekta “RATIO” vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, mob.t. 28376912, laima.engere@vidzeme.lv

16.02.2018

Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031