Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

Vidzemē izstrādāts Rīcības plāns MVU inovāciju sekmēšanai reģionā; politikas veidotājiem rekomendē apzināt reģionu vajadzības

“Latvijā inovāciju atbalsta instrumenti mazajiem un vidējiem uzņēmējiem tiek izstrādāti galvenokārt centralizēti, turklāt politikas veidotāji maz ņem vērā reģionu vajadzības un trūkst vietējā līmeņa iesaistes politikas plānošanā” – uz šādu secinājumu pamata nupat izstrādāts Rīcības plāns “MVU inovāciju sekmēšanai reģionā”. Rīcības plānu izstrādājusi Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) īstenotā RATIO projekta komanda sadarbībā ar  SIA "Ideju kapitāls", un tas 2018. gada 29. martā tika apstiprināts arī VPR Attīstības padomes sēdē Raunā, tādējādi saņemts politiskais atbalsts plāna iedzīvināšanai reģiona ekonomikas attīstībā.

RATIO projekta darba grupu sanāksmēs vairākkārt izskanēja arī viedoklis par to, ka Latvijā pastāv atsevišķi, lielākoties savstarpēji nesaistīti dažādu atbalsta posmu instrumenti, kurus pārrauga un attīsta vairākas ministrijas. Pozitīvi vērtējams tas, ka Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām atbildīgajām ministrijām 2017. gadā uzsākusi inovācijas sistēmas pārvaldības modeļa izstrādi, tomēr ļoti būtiski to būtu veidot, ieklausoties visu iesaistīto pušu viedokļos.

Izstrādātajā Rīcības plānā ir iekļauti 6 prioritārie rīcības virzieni jeb pasākumi, kurus īsteno vai rosina  Vidzemes plānošanas reģions. Plānā iekļautās prioritārās rīcības ir vērstas uz politiku un to īstenošanas instrumentu pilnveidi, inovāciju vides uzlabošanu, MVU aktivizēšanu un motivēšanu sadarbībai ar pētniecības sektora pārstāvjiem, jaunu inovāciju radīšanai un ieviešanai uzņēmumu darbībā, produktu un procesu uzlabošanu.

Rīcības plāna kopsavilkums skatāms >> ŠEIT<<.


VPR šīs aktivitātes īsteno patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts un VPR pašvaldību iestādēm, izglītības un pētniecības, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām, komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm. Plānā ir iekļautas arī nozīmīgākās rekomendācijas. Rīcības plāna pilnā teksta versija drīzumā būs pieejama Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā, savukārt izvērsts rekomendāciju apraksts tiks iekļauts RATIO projekta ietvaros veiktajā pētījumā “Inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Latvijā un Vidzemes reģionā”.

Plāna saturs balstās uz projekta ietvaros notikušo tematisko darba grupu diskusiju rezultātiem, starptautiskā mācīšanās procesa un labās prakses apguves atziņām, kā arī uz izstrādātā pētījuma “Inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstība Latvijā un Vidzemes reģionā” informāciju.  Tā ietvaros tika veikta esošās situācijas izpēte un analīze. Rīcības plāna mērķis ir rosināt un īstenot tādus pasākumus, kuru ieviešana uzlabotu Latvijas reģionālās politikas instrumentus - darbības programmas mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas atbalstam lauku reģionos, radītu priekšnoteikumus inovāciju attīstībai.  Izstrādājot rīcības plānu, tika ņemti vērā arī RATIO ietvaros identificētie ārvalstu labās prakses piemēri kā Enterprise Ireland Inovāciju vaučeru atbalsta programma Īrijā, Čehijas Usti reģiona programmas, lai veicinātu komersantu un pētniecības organizāciju ilgtermiņa sadarbību, kā arī  citu partnervalstu piemēri, kas varētu tikt veiksmīgi pielietoti  arī Latvijā.

Plānā iekļautās prioritārās rīcības paredzēts ieviest piecu gadu laika periodā, t.i. līdz 2022. gadam.  Lai gan RATIO projekta īstenošanas aktīvā fāze ir noslēgusies , Rīcības plāna ieviešanas uzraudzības process turpināsies vēl divus gadus.

RATIO projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe” 2014.-2020. gadam programmas ietvaros.

Vairāk informācijas: Laima Engere, RATIO projekta vadītāja, laima.engere @ vidzeme.lv, mob.t. +371 28376912

20.04.2018

Notikumi

«Oktobris 2023»
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031