Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā (CIBioGo)

Projekts “CIBioGO” sniedz ieguldījumu ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijā 2030. gadam, kuras mērķis ir pārvērst vismaz 30% sauszemes un jūras par efektīvi pārvaldītām aizsargājamām teritorijām, katrā partnerreģionā izveidojot ieinteresēto pušu sistēmu, lai veicinātu stabilas un plaši atzītas pārvaldības struktūras dabas daudzveidības aizsardzībai. Projekta mērķis ir reģionālo politiku ietekmēšana iedzīvotāju un citu iesaistīto pušu iesaistīšanai bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā un ekosistēmu pakalpojumu ilgtspējīgā pārvaldībā, izmantojot integrētu pieeju.

 

Ārvalstu pieredzes apmaiņas rezultātā tiks identificēti vispiemērotākie līdzdalīgas pārvaldības instrumenti un metodes ieinteresēto pušu un iedzīvotāju iesaistīšanas, konfliktu risināšanas, novatorisku finansēšanas shēmu un uzraudzības jomās, kas pielāgoti katra partnerreģiona identificētajai bioloģiskajai daudzveidībai. Tiks rosinātas uzvedības izmaiņas sabiedrībā, aktualizējot atbildīgu attieksmi pret vidi, kā arī ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. 

 

Vidzemes plānošanas reģiona fokuss projektā “CIBioGo” ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, pievēršoties tieši dabas tūrismam, t.sk. dabas takām, lai aktīvāk nodrošinātu dabas tūrisma organizēšanas sasaisti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izpratnes veidošanu par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu vērtību.

 

Nosaukums Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā
Abreviatūra CIBioGo
Vadošais partneris Potenza province (Itālija)
Programma INTERREG EUROPE programma 2021.-2027.gadam
Partneri

Harghitas rajona pārvalde (Rumānija)

Slovēnijas mežu serviss (Slovēnija)

BURST bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību (Ungārija)

Commonwealth of L’Horta Sud (Spānija)

Valonijas publiskie pakalpojumi (Beļģija)

Valencijas pašvaldības reģionālā pārvalde (Spānija)

Mērķis Paplašināt zināšanas par līdzdalīgas pārvaldības metodēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un  veicināt efektīvu aizsargājamo teritoriju pārvaldību.
Pasākumi 1. Vairāku ieinteresēto pušu pārvaldības struktūru pilnveide, kas pievērš pastiprinātu uzmanību sabiedrības iesaistīšanai;
2. Alternatīvu finansēšanas mehānismu, kas nodrošina piemērotu platformu inovācijām, izpēte;
3. Organizēta aktīvāka sabiedrības iesaiste dabas aizsardzības un ekosistēmu pakalpojumu pārvaldībā un uzraudzībā.
Rezultāti 1. Sabiedrībā veicināta atbildīga attieksme pret vidi un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana;
2. Palielināta sabiedriskā līdzdalība bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā;
3. Ieviesta jauna līdzdalības prakse bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, lai nodrošinātu līdzsvarotāku ieinteresēto pušu un iedzīvotāju līdzdalību lietotāju konfliktsituāciju risināšanā;
4. Pilnveidotas pašvaldības speciālistu zināšanas un prasmes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā.
Budžets

Kopējais projekta budžets: 1,707,833.00 EUR
No tā ERAF līdzfinansējums: 1,347,440.20 EUR

 VPR budžets: 209,664.00 EUR
No tā ERAF līdzfinansējums: 167,731.20 EUR

Ieviešanas laiks 01.03.2023.-31.05.2027.
Kontaktpersona

Ieva Upeniece

Tel. +371 28674617

E-pasts: ieva.upeniece@vidzeme.lv

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930