Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā (CIBioGo)

VPR kopā ar dabas aizsardzības organizācijām izzina Beļģijas pieredzi iedzīvotāju iesaistīšanā dabas daudzveidības saglabāšanā

No 19. līdz 21. martam Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Dabas fonda pārstāvēm piedalījās pirmajā Interreg Europe pārrobežu projekta “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā” (CiBioGo) pieredzes apmaiņā Beļģijā. Brauciens organizēts, lai apzinātu jaunas metodes, kas veicina iedzīvotāju iesaisti dabas daudzveidības saglabāšanā. 

Starptautiskas pieredzes apmaiņas ietvaros projektā iesaistītās dalībvalstis un sadarbības partneri dalās ar idejām un pieredzi, lai identificētu labākos līdzdalīgas pārvaldības instrumentus, ko iespējams pārņemt, tostarp arī Vidzemes reģionā. Pieredzes apmaiņas laikā Valonijas reģionā, Beļģijā, tematiski uzmanība veltīta dabas datu nozīmei, to apkopošanai, iesaistot iedzīvotājus, un praktiskai datu pielietošanai dabas daudzveidības pārvaldībā.  

Vizītes ietvaros notika praktiska pieredzes apmaiņa un izbraukumi, demonstrējot, kā tiek īstenotas dažādas pieejas dabas daudzveidības atjaunošanā un saglabāšanā, iesaistot iedzīvotājus. Vairākus izbraukuma laikā aplūkotos objektus pārvalda organizācija “Natagora”. Tā darbojas ar mērķi apturēt bioloģiskās daudzveidības degradāciju un atjaunot vispārējo dabas stāvokli, līdzsvarojot to ar cilvēka darbību.  Dalībnieki viesojās teritorijās, kur organizācija palīdz iedzīvotājiem ierīkot dīķus ekoloģiskā līdzsvara saglabāšanai, revitalizē lauksaimniecības rezultātā degradētas teritorijas un, cieši sadarbojoties ar vietējo kopienu, brīvprātīgajiem un citiem interesentiem, īsteno ilgtermiņa bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektus. 

Dalībnieki viesojās arī Agronomijas tehnoloģiskajā centrā, kur tā pārstāvji informēja par plaša mēroga projektu “Yes! We plant!”, kas īstenots, lai Valonijas reģionā  veicinātu koku un dzīvžogu stādīšanu. Savukārt, vizīte starptautiskajā dolomīta ieguves uzņēmumā deva ieskatu sekmīgi darbojošos risinājumos, kā uzņēmums  var ne tikai gūt resursus no dabas, bet arī sniegt ieguldījumu izstrādāto karjeru bioloģiskās daudzveidības atjaunošanā, kā arī izglītot darbiniekus.  

Gūtā pieredzes apmaiņa liecina – lai arī Beļģijā īstenotās metodes šobrīd tiešā veidā nav iespējams pārņemt, tomēr redzētais mudina apsvērt dažādas praktiskas rīcības, kas uzlabotu dabisko ekosistēmu aizsardzību un veicinātu ilgtspējīgas darbības, kas nekaitētu dabiskajai dzīvotnei vai savvaļas dzīvniekiem. Tāpat aplūkotie praktiskie piemēri rosina domāt par iedzīvotāju izpratnes veicināšanu atbildīgākai attieksmei pret vidi.

Kā norāda Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā EK LIFE programmas integrētā projekta LatViaNature komunikācijas vadītāja Anda Zakenfelde, dalība pieredzes apmaiņā ļāvusi apskatīt sabiedrības iesaisti dabas datu pārvaldībā kopainā – kā elementos sadalāmu, vienotu ciklu – no iegūstamo dabas datu plānošanas līdz datu izmantošanai, turklāt kontekstā ar jau īstenotām praksēm Valonijas reģionā. “Tas sniedza ieskatu tajā, cik plašs var būt sabiedriskās zinātnes nodrošināto dabas datu pielietojums, kādi ierobežojumi jāņem vērā un kāda datu apstrāde jāveic, lai tos varētu izmantot dabas daudzveidības pārvaldībā,” stāsta Zakenfelde. Viņa atzinīgi vērtē arī Valonijas reģionā īstenotās dabas daudzveidības atjaunošanas iniciatīvas un saredz iespēju pieredzes apmaiņas laikā gūtās idejas integrēt praktiski: “Pieredzes apmaiņa ļāva gūt idejas, ko iespējams atvasināt, adaptēt un izmantot savā darbā – dabas aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā Latvijā. Piemēram, patstāvīgas brīvprātīgo dabas entuziastu organizācijas veidošana, kādu izveidojusi "Natagora". Organizācija var nodrošināt dabas datu ievākšanu, kā arī veikt aizsargājamu teritoriju uzturēšanu, sakopšanas darbus,  invazīvo sugu ierobežošanu u.c. darbības.” 

Nākamā pieredzes apmaiņa projektā CIBioGo paredzēta jūnijā Rumānijā. Šis brauciens sniegs iespēju uzzināt vairāk par inovatīvām finanšu shēmām un iepazīties ar labās prakses piemēriem bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā Hargitas rajonā. Plašāka informācija: Projekta CIBioGo vadītāja Ieva Upeniece, ieva.upeniece@vidzeme.lv .  

Projekts “Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības pārvaldībā (CIBioGo) tiek īstenots Interreg Europe pārrobežu sadarbības programmas no 2021. līdz 2027. gadam ietvaros. Tā mērķis ir paplašināt zināšanas par līdzdalīgas pārvaldības metodēm bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un  veicināt efektīvu aizsargājamo teritoriju pārvaldību. Vairāk par projektu: https://ej.uz/bd2d.   

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes plānošanas reģions un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.  

Informāciju sagatavoja:  

Sabiedrisko attiecību speciāliste  

Vidzemes plānošanas reģionā  

Laima Ķevere 

laima.kevere@vidzeme.lv 

04.04.2024

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031