Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)

Šobrīd vairāk nekā 70% cilvēku dzīvo pilsētās un to apkārtnē, un arvien vairāk palielinās pieprasījums pēc pārtikas, jo īpaši bioloģiskās un vietējās (Latvijā ražotas) pārtikas. Esošās pilsētu un reģionu pārtikas sistēmas nav ilgtspējīgas, un sabiedrība sagaida un pieprasa pārmaiņas. Lai palīdzētu novērst un samazināt pārtikas izšķērdēšanu, mazinātu pārtikas ražošanas un pārtikas atkritumu ietekmi uz vidi un veicinātu veselīgas pārtikas pieejamību ikvienam cilvēkam, ir būtiski veidot un attīstīt pārdomātas, uz cilvēku vajadzībām orientētas pārtikas ķēdes, kas ietver visus pārtikas ķēdes posmus – primāro ražošanu, pārstrādi, loģistiku (transportu, piegādi, uzglabāšanu), tirdzniecību, patēriņu un otrreizējo izmantošanu.

 

Eiropas Savienības zinātnes un pētniecības atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansēta projekta "CITIES2030" ietvaros tiks meklēti un izmēģināti risinājumi, kā pārstrukturēt vai pārveidot pārtikas ķēdes dažādos posmus atbilstoši 21. gadsimta sabiedrības izaicinājumiem un vajadzībām. CITIES2030 vīzija ir pilnveidot un savienot pārtikas īsās piegādes ķēdes, pulcējot patērētājus, stratēģiskos un iesaistītos nozaru partnerus, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus, vadošās universitātes un dažādu disciplīnu pētniekus, kas iesaistīti pilsētu un reģionu pārtikas nodrošinājuma ekosistēmas veidošanā.

 

CITIES2030 ietvaros 2 reģionos (t.sk. Vidzemē) un 9 ES pilsētās tiks izveidotas un notestētas politikas un “dzīvās”  laboratorijas (policy and living lab), kas tālāk tiks pielāgotas un īstenotas kopumā 50 ES pilsētās vai reģionos. Projekta laikā veikto eksperimentālo aktivitāšu rezultātā iesaistītās pilsētas un reģioni radīs priekšnoteikumus pārtikas nodrošinājuma ekosistēmas pilnveidei, kas uzņēmējiem ļaus efektīvāk veikt investīcijas, publiskajam sektoram efektīvāk izmantot resursus savā pakļautībā esošo iestāžu apgādei ar pārtikas produktiem, savukārt patērētājiem tikt nodrošinātiem ar kvalitatīvu pārtiku, kas ir iegūta un saņemta ar videi un sabiedrībai iespējami draudzīgākiem paņēmieniem.

 

No Latvijas projektā ir iesaistīti trīs partneri: Vidzemes plānošanas reģions kā pilotvieta risinājumu izmēģināšanai, Latvijas Lauku forums kā pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvis un Rīgas Tehniskā universitāte kā zinātniskā pamatojuma sniedzējs.

 

Nosaukums

Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai

Abreviatūra

CITIES2030

Vadošais partneris

Venēcijas Ka' Foskāri (Ca' Foscari) universitāte /Itālija/

Projekta numurs 101000640
Programma Apvārsnis 2020

Partneri

 1. Venēcijas Ka' Foskāri (Ca' Foscari) universitāte /Itālija/
 2. EPK – Eiropas Projektu konsultācijas – SRL /Itālija/
 3. Briges pilsēta /Beļģija/
 4. VIVES Lietišķo zinātņu universitāte /Beļģija/
 5. Istanbulas Eiropas Pētniecības asociācija /Turcija/
 6. "Inagro" /Beļģija/
 7. Nikosijas Universitātes Pētniecības fonds (EREVNITIKO IDRIMA P.L.) /Kipra/
 8. Veļika Goricas pilsētas attīstības aģentūra (VE-GO-RA) /Horvātija/
 9. "Inventivna rješenja d.o.o." /Horvātija/
 10. Vejles pašvaldība /Dānija/
 11. “Quantitas” /Itālija/
 12. “Into Seinäjoki” /Somija/
 13. “ProAgria” Dienvidpohjanmā reģionā /Somija/
 14. "Smart & Lean Hub" /Somija/
 15. Brēmerhāfenes pilsēta /Vācija/
 16. Brēmerhāfenes Lietišķo zinātņu universitātes tehnoloģiju centrs /Vācija/
 17. “Biozoon” /Vācija/
 18. Kuarta de Pobletas pilsētas pašvaldība /Spānija/
 19. “Social Innolabs Foundation” /Spānija/
 20. Madrides Politehniskā universitāte /Spānija/
 21. Vaterfordas Tehnoloģiju institūts /Īrija/
 22. “Matis” /Islande/
 23. Nākotnes pārtikas institūts /Itālija/
 24. Vidzemes plānošanas reģions /Latvija/
 25. Latvijas Lauku forums /Latvija/
 26. “Green Growth Platform” /Ziemeļmaķedonija/
 27. “AgFutura Technologies” /Ziemeļmaķedonija/
 28. Jaši pašvaldība /Rumānija/
 29. Rumānijas Universitātes Jaši filiāle /Rumānija/
 30. Murska Sobotas Inovāciju tehnoloģiju klasteris /Slovēnija/
 31. "Correlate AS" /Norvēģija/
 32. Vičencas pašvaldība /Itālija/
 33. Amsterdamas Brīvā Universitāte /Nīderlande/
 34. Murska Sobotas pašvaldība /Slovēnija/
 35. Luksemburgas Universitāte /Luksemburga/
 36. Kipras kopienu savienība /Kipra/
 37. “Primelayer” /Portugāle/
 38. Venēcijas Universitāte IUAV /Itālija/
 39. Rīgas Tehniskā universitāte /Latvija/
 40. “Cité de l' Agriculture” /Francija/
 41. Hārlemas pilsēta /Nīderlande/

Mērķi

 1. Noteikt un kartēt reģionā esošās īsās pārtikas ķēdes, identificējot mazos un vidējos ražotājus, pārstrādātājus, patērētājus, pārtikas loģistikas posma dalībniekus, iesaistītās NVO un sabiedriskās organizācijas.
 2. Iesaistīt vietējo sabiedrību, lai apzinātu tās vajadzības un iespējas virzībā uz ilgtspējīgu, noturīgu pārtikas sistēmu.
 3. Apzināt labo praksi (CITIES2030 partneri) reģionālajām pārtikas ekosistēmām un īsajām pārtikas ķēdēm, identificēt problēmas reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, izvēlēties un pielāgot labākās pieejas izmēģināšanai reģionā.
 4. Izstrādāt un pārbaudīt jaunas metodes un instrumentus, lai ciešā sadarbībā ar vietējām kopienām izveidotu un stiprinātu noturīgas reģionālās pārtikas ekosistēmas īsās piegādes ķēdes.
 5. Sagatavot un sniegt ieteikumus valsts institūcijām un vietējām pašvaldībām, lai labāk salāgotu to stratēģijas, plānus un darbības ar ES stratēģijas "FOOD 2030" pamatnostādnēm.

Pasākumi

 1. Veidot "dzīvās" un politikas laboratorijas, lai sasniegtu un sekmētu vietējo ražotāju, pārstrādātāju un citu ieinteresēto pušu iesaistīšanos reģionālās pārtikas ekosistēmas veidošanā.
 2. Palielināt vietējo iedzīvotāju informētību, iesaisti un zināšanas par noturīgas pārtikas ekosistēmas nozīmīgumu un indivīdu un kopienu lomu tajā.
 3. Atbalstīt īso pārtikas ķēžu attīstību, sekmējot vietējo produktu patēriņu, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju, mazumtirgotāju sadarbību ar vietējiem ražotājiem, pārstrādātājiem, veicinot reģionāli ražotu produktu īpatsvara palielināšanos sortimentā.
 4. Uzlabot politikas, stratēģijas, rīcības plānus un noteikumus, lai tie atbalstītu ilgtspējīgu un noturīgu pārtikas ekosistēmu attīstību reģionālā un valsts līmenī.

Rezultāti

 • Radīts ilgtspējīga publiskā iepirkuma mehānisms, kas pielāgots ilgtspējīgu un noturīgu reģionālo pārtikas ķēžu vajadzībām.
 • Izveidoti viedie ciemati un pilsētas (vietējās iniciatīvas), kas veicina īsu pārtikas piegādes ķēžu attīstību, dažādas sadarbības formas un pozitīvas pārmaiņas iedzīvotāju/patērētāju patēriņa uzvedībā.
 • Pastāv publiskā un privātā sektora partnerība, kas rada sistemātiskas izmaiņas esošajās un šķietamajās pārtikas ķēdēs reģionos.
 • Izstrādāti un izmēģināti inovatīvi/jauni uzņēmējdarbības modeļi, ražošanas, uzglabāšanas un piegādes risinājumi.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 12 513 955,75 EUR

VPR budžets – 184 300 EUR, no tiem ES Programmas finansējums
184 300 EUR

Ieviešanas laiks

1.10.2020.-30.09.2024.

Kontaktpersona VPR

Lienīte Priedāja-Klepere

Tel: +371 26133028

E-pasts: lienite.priedaja@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

http://www.cities2030.eu/

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031