Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem (PoliRural)

Ar mūsdienīgām metodēm izstrādās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2021.-2027.gadam

Lai saglabātu teritoriālo līdzsvaru, ir jārod arvien jauni stratēģiskie instrumenti un jāizmanto mūsdienīgas metodes, veidojot lauku teritoriju politiku un veicinot lauku pievilcību. Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis Attīstības programmas izstrādi nākošajam plānošanas periodam, un tam lielu atbalstu sniegs Horizon 2020 programmas projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) un tajā izmantotās mūsdienīgās plānošanas un analīzes metodes.

 

Iedzīvotāji, potenciālie un jau esošie jaunienācēji, lauksaimnieki, uzņēmēji, kvalificētu un konkurētspējīgu profesiju pārstāvji – spēcīgas lauku attīstībā ieinteresēto pušu kopienas – viedoklis un zināšanas ir būtiskas reģionu attīstīšanai un attīstības dokumentu sagatavošanai. Viens no “PoliRural” uzdevumiem ir izveidot šādu reģionālo darba grupu, kura līdzdarbosies un sekos līdzi gan projekta aktivitātēm, gan arī Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas izstrādei un tās novērtēšanai.

“Telpiskās attīstības plānošanas politikā ir ļoti būtiski radīt integrētu pieeju gan horizontāli – starp dažādām sfērām, gan arī vertikāli – no nacionālā līdz apkaimju līmenim. Reģionāla līmeņa darba grupa ir būtisks priekšnosacījums, lai sagatavotu kvalitatīvu, datos balstītu dokumentu, kas vienlaikus ir vērsts uz identificēto problēmu risināšanu, skatoties pāri vienas pašvaldības robežām. Reģions kā vienu no ilgtermiņa horizontālajām prioritātēm ir izvirzījis  pārvaldību, kas sevī ietver dažādu ieinteresēto pušu mobilizāciju kopīgai rīcībai, kā arī vienotu interešu pārstāvniecību,” stāsta Ieva Kalniņa, Teritoriālās plānošanas nodaļas vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.

Lai saprastu esošo situāciju lauku teritorijās, formulētu ieinteresēto pušu dominējošo viedokli un izvirzītu nākotnes realitātei atbilstošus lauku politikas mērķus, tiks izmantotas vairākas metodes - nākotnes prognozēšanas metode (foresight method), tekstizrace (text mining), dizaina domāšana, sistēmas modelēšana, ieinteresēto pušu viedokļu apkopošana un izvērtēšana un citas metodes. Īpaši jāizceļ tekstizraces metode, kura līdz šim, veidojot lauku politiku, pasaules praksē ir reti izmantota. Tās uzdevums būs apkopot pašvaldību mājas lapās, sociālo tīklu kontos, reģionālajos, lokālajos ziņu portālos, pētījumos  un citos avotos atrodamo informāciju, publikācijas, komentārus, viedokļrakstus un intervijas par šī brīža situāciju lauku reģionos, iekļaujot attieksmes veidojošus faktorus, reakciju uz izmaiņām pašvaldībās un reģionos, kā arī citus aspektus.

Projekta “PoliRural” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā Santa Niedola par tekstizraces metodi piebilst: “Reģionālā attīstība jau sen vairs nedrīkst balstīties tikai uz datiem un zinātniskiem pētījumiem, jo tie ne vienmēr atspoguļo realitāti konkrētajā reģionā. Arvien lielāka nozīme ir jāpiešķir iedzīvotāju, tostarp uzņēmēju, jaunienācēju redzējumam. Tas nebūt nenozīmē to, ka ir jāsaaicina cilvēki vienā telpā un jāuzdod jautājumi, uz kuriem atbild vien daži aktīvākie. Arī tas, protams, ir jādara, taču ir jāmeklē jaunas metodes, kā novērot un analizēt to, kas izskan publiskajā telpā.”

Iegūtie kvalitatīvie dati ļaus apkopot sabiedrības galvenās intereses un vajadzības reģionos, izvērtēt, vai pašreizējie politikas instrumenti ir pietiekami efektīvi, vai tie sasniedz gaidāmo rezultātu un kā tie ietekmēs lauku politikas attīstību dažādos nākotnes scenārijos. “Veidot izpratni, nevis paredzēt,” tā uzsver “PoliRural” starptautiskā komanda. Ar šo uzsaukumu aicinot pievienoties projektā ieienteresētās puses un kopā saprast, kā šodien pieņemtie lēmumi skars lauku teritorijas nākotnē. Ja nepieciešams, mainīt šodienas lēmumus, lai tiektos pēc vispiemērotākā nākotnes scenārija.

Turklāt Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projekta nodaļas vadītāja Laila Gercāne uzsver: “Izstrādājot jauno Attīstības programmu, mēs, protams, izmantosim arī tradicionālās politikas plānošanas metodes. Taču ir jāņem vērā globālās attīstības tendences, kurām raksturīga dinamika, strauja vides, uzskatu, vērtību un paradigmu maiņa, globalizācija un digitalizācija. Visos līmeņos mēs saskaramies ar to, ka līdzšinējie politiskie uzstādījumi un ieguldījumu prioritātes vairs nav aktuālas. Caur šo projektu mēģināsim izmantot ne tikai mūsu reģiona un valsts uzkrāto informāciju un zināšanas, bet arī globālos datus un resursus.”

No 2009. gada līdz 2012. gadam Vidzemes plānošanas periods īstenoja projektu “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana”, kura mērķis bija veicināt mazo un vidējo pašvaldību konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, veidojot  tās pievilcīgākas dzīvošanai, darbam, investīcijām. Šajā projektā kopā ar Vidzemes Augstskolu tika izstrādāti Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji. Savukārt “PoliRural” projekta virziens ir vērsts uz sadarbības stiprināšanu ar reģionu un lauku teritoriju pārstāvošajām kopienām.

Lauku dzīvotspēju Eiropā ar “PoliRural” projekta aktivitātēm stiprinās 36 projekta partneri no 16 valstīm. Kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu Latvijā projektu ievieš Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas Lauku forums un uzņēmums “Baltic Open Solutions Center”. Projekta pilotaktivitātes tiks īstenotas 12 lauku reģionos, tostarp Vidzemes plānošanas reģionā. Jau šobrīd lielu interesi par projekta gaitu ir izrādījuši Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas, kā arī Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, cerot izmantot projekta atziņas līdzšinējās politikas izvērtēšanā un nākotnes politikas veidošanā. 

Projekts “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Horizon 2020 ietvaros. “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv

 

Papildu informācija: Santa Niedola, projekta "PoliRural" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv, +371 26674261

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.selkovska@vidzeme.lv, +371 28752793

21.10.2019

Notikumi

«Jūnijs 2023»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930