Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)

Projekta INNO INFRA SHARE partneri no astoņām Eiropas Savienības valstīm ir apņēmušies kopīgi uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamību un izmantošanu mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK). PII ir būtisks potenciāls darboties kā to izmantojošu vietējo un ārvalstu uzņēmumu konkurētspējas un reģionu ekonomiskās izaugsmes sekmētājiem, it īpaši atslēgtehnoloģiju (Key Enabling Technologies – KETs) jomās.

Lai veicinātu šī potenciāla labāku izmantošanu un PII ietekmējošo politiku un atbalsta instrumentu (Latvijas gadījumā - Rīcības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”) pilnveidi, projekta partneri īstenos kopīgu PII analīzes, sadarbības un labo prakšu apguves procesu, kurā piedalīsies arī katra reģiona projekta tematikai būtiskas iesaistītās puses  - organizāciju un institūciju pārstāvji.

Šo procesus rezultātā tiks veikta reģionu pētniecības un inovāciju vides analīze un izstrādāti un īstenoti reģionālie rīcības plāni tās pilnveidei, lai uzlabotu reģionu PII sniegumu, MVK konkurētspēju un inovāciju kapacitāti.

Projekta kopsavilkums skatāms šeit.

Nosaukums

Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai

Abreviatūra

INNO INFRA SHARE

Vadošais partneris

Aster Stock Joint Consortium (Itālija)

Projekta numurs PGI02271
Programma Interreg Europe 2014.-2020. gadam

Partneri

 1. Uzņēmums Brainport development (Nīderlande)
 2. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 3. Tartu pilsētas dome (Igaunija)
 4. Pētījumu centrs Flanders Make (Beļģija)
 5. Skane reģions (Zviedrija)
 6. Brno Tehniskā universitāte (Čehija)
 7. Chemnitz Tehniskā universitāte (Vācija)

Mērķis

Uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamību un izmantošanu mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK).

Pasākumi

 • Kopīgas metodoloģijas izstrāde pētniecības un attīstības vides kartēšanai;
 • Partnerreģionu pētniecības un inovāciju vides analīze;
 • Partnerreģionu PII labās prakses piemēru identificēšana un popularizēšana;
 • Iesaistīto pušu sanāksmju organizēšana;
 • Vietējo labās prakses pārņemšanas semināru organizēšana;
 • Dalība pieredzes apmaiņas vizītēs un starp-reģionālajos semināros;
 • Partnerreģionu rīcības plānu izstrāde, to īstenošanas uzraudzība;
 • Projekta rezultātu komunikācija.

Rezultāti

 • Uzlabota MVK piekļuve PII un veicināta sadarbība ar pētniecības organizācijām, kas ļauj uzlabot MVK inovāciju spējas;
 • Veikta vietējās PII ekosistēmas analīze, kas pieejama reģionālās un nacionālās politikas veidotājiem, kā arī MVK;
 • Izstrādāts rīcības plāns reģionālā un nacionālā līmeņa PII politikas plānošanas dokumentu pilnveidei.

Budžets

Projekta kopējais budžets - 1 632 700 EUR
VPR budžets - 141 970 EUR

Ieviešanas laiks

01.01.2017. – 31.12.2020.

Kontaktpersona

Kristaps Ročāns

Tel. +371 64116007

E-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

Projekta Twitter konts

http://www.interregeurope.eu/innoinfrashare/ 


https://twitter.com/InnoInfraShare 

 

Uzlabot pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamību un izmantošanu mazajiem un vidējiem komersantiem (MVK).

Notikumi

«Septembris 2020»
POTCPSSv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930