Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)

Rīgā un Vidzemē apspriež risinājumus pētniecības un inovāciju infrastruktūras pieejamības uzlabošanai Latvijā

Oktobra sākumā Rīgā un Cēsīs norisinājās divi Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) rīkoti semināri par pētniecības un inovāciju infrastruktūras (PII) pieejamības uzlabošanu uzņēmumiem. Seminārus vadīja augsta līmeņa eksperti no Francijas Dr. Pjērs Padilla (Pierre Padilla) un Dr. Emanuēls Budārs (Emmanuel Boudard) (N-ABLE). Abu semināru laikā P. Padilla uzsvēra, ka Latvijas un Vidzemes PII ir jādomā nevis tikai par to, kā labāk sadarboties savā starpā un padarīt savas infrastruktūras un pakalpojumus pieejamus vietējiem uzņēmumiem, bet arī par to, kā sadarboties ar citām PII Eiropā un uzņēmumiem ārvalstīs, jo vairākos gadījumos reģionā attīstītās zinātniskās kompetences nav lietderīgi fokusēt tikai uz ļoti ierobežotu vietējo pieprasījumu, bet ir jāmeklē sadarbības iespējas arī citur Eiropā. Lai tas notiktu, PII ir ne vien jāiesaistās dažādās ES līmeņa inovāciju platformās, bet arī jāveic reālistisks savu stipro pušu, resursu un PII piedāvājuma izvērtējums – ir jākoncentrē resursi un jāattīsta nišas specializācijas jomas, kurās ir ekselences potenciāls.

9. oktobrī Rīgā, Ziemeļvalstu ministru padomes birojā Latvijā norisinājās VPR rīkots seminārs politikas veidotājiem, Latvijas pētniecības un augstākās izglītības iestādēm un Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Tehnoloģiju skautiem par jaunākajām pētniecības un inovāciju infrastruktūras attīstības tendencēm Eiropā un galvenajiem izaicinājumiem un iespējamajiem risinājumiem zinātnes un uzņēmējdarbības jomu sadarbībā Latvijā. Ārvalstu ekspertu vadībā klātesošie iepazinās ar ārvalstu labajām praksēm un praktiskiem piemēriem dalītās pētniecības infrastruktūras pārvaldībā un ieguvumiem no integrēšanās Eiropas sadarbības tīklos, kas var palīdzēt attīstīt nopietnu sadarbību ar citām PII Eiropā, piekļūt jaunākajām tehnoloģijām, kā arī īstenot sadarbības projektus gan ar pētniecības institūtiem, gan uzņēmumiem. Klātesošie secināja, ka Latvijā pastāv dažādi birokrātiski ierobežojumi un pieredzes, zināšanu un kontaktu trūkums, kas kavē PII sadarbību ar uzņēmumiem. Tāpat arī ir svarīgi attīstīt sadarbību starp PII turētājiem nacionālā un reģionālā līmenī, veicināt izpratni par pieejamo infrastruktūru, kompetencēm un iespējām, ko tās paver sadarbībai starp pētniecības institūtiem un uzņēmumiem.

Savukārt nākamajā dienā sekoja semināra turpinājums Cēsīs, kurā piedalījās Vidzemes reģiona pētniecības un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, lai reģionālā līmenī meklētu iespējamos risinājumus, kā efektīvi sadarboties savā starpā un ar uzņēmumiem, kā arī iesaistīties starptautiskajos pētniecības un inovāciju sadarbības tīklos Eiropas līmenī. Klātesošie pārrunāja iespēju izveidot reģionāli koordinētu  pētniecības un inovāciju sadarbības platformu, diskutēja par tās darbības mērķiem un reģionālo spēlētāju lomu tajā. Pārstāvji vienojās, ka nepieciešams veikt detalizētu reģionā esošās infrastruktūras kartēšanu, izvirzīt reģiona specializācijas jomas un plašāk integrēties starptautiskos sadarbības tīklos, piedāvājot pētniecības pakalpojumus un veicot pētījumus ne tikai vietējā tirgū un ar vietējām iespējām, bet arī starptautiskā līmenī.

Eksperti Dr. Pjērs Padilla un Dr. Emanuēls Budārs ir ar plašu pieredzi pētniecības un inovāciju organizāciju attīstības konsultēšanā, strādā gan kā eksperti Eiropas Komisijā, gan OECD, konsultē valsts pārvaldes organizācijas, PII organizācijas un uzņēmumus vairākās Eiropas valstīs. Eksperti atzinīgi novērtēja VPR līdz šim paveikto INNO INFRA SHARE starptautiskajā partnerībā un norādīja, ka VPR arī turpmāk ir jāveicina ne vien reģiona PII sadarbība vietējā mērogā, bet arī ar partneriem ārvalstīs.

Ekspertu vadīto diskusiju rezultāti tiks integrēti VPR rīcības plānā, kurš sniegs pozitīvu pienesumu pētniecības un inovāciju politikai Latvijā. Rīcības plāns tiks prezentēts INNO INFRA SHARE 1. fāzes noslēguma konferencē Briselē 2018. gada 22. novembrī.

Semināri tika rīkoti Interreg Europe 2014.- 2020. programmas projekta INNO INFRA SHARE (Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai) ietvaros. Plašāk par Interreg Europe 2014.-2020. gadam programmas projektu INNO INFRA SHARE lasiet projekta mājaslapā vai VPR mājaslapā.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Projekta vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

25.10.2018

Notikumi

«Jūnijs 2023»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930