Stratēģijas Eiropas pētniecības un inovāciju infrastruktūras izmantošanai (INNO INFRA SHARE)

Vidzemē norit darbs pie pētniecības un inovāciju vides pilnveidošanas

Lai attīstītu reģiona konkurētspēju, nepieciešams attīstīt tādu inovāciju vidi, kas palīdz uzņēmumiem veidot inovatīvus un konkurētspējīgus produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Specifisku tehnoloģisko zināšanu, ekspertīzes un nepieciešamās infrastruktūras trūkums bieži vien kavē uzņēmumus šādu jaunu produktu testēšanai, izveidei un komercializācijai, savukārt pētniecības institūtos un augstskolās šāda specifiska ekspertīze, tehnoloģiskas zināšanas un īpašas iekārtas – pētniecības un inovāciju infrastruktūra (PII) - ir izveidota un tiek attīstīta, taču ne vienmēr tā ir ērti pieejama arī uzņēmumiem. Būtiski, lai PII, kas ir valsts un  reģiona augstākās izglītības un pētniecības institūcijās, kļūtu praktiski pieejamākas uzņēmējiem, kuru uzņēmējdarbības pamatā ir inovācijas produktu un pakalpojumu attīstīšanā.

Vidzemes plānošanas reģiona ieviestais INNO INFRA SHARE projekts ir viens no soļiem, kas var tuvināt uzņēmējdarbības un pētniecības sektorus Vidzemē un Latvijā.

Tas sniedz būtisku pienesumu arī VPR Attīstības stratēģijā izvirzītā mērķa - pilnveidot uzņēmējdarbības un inovāciju vidi - sasniegšanai. Lai šo mērķi sasniegtu, šobrīd sadarbībā ar projekta ārvalstu partneriem no 8 ES valstīm, kā arī ar reģiona zinātnes un pētniecības sektora organizāciju pārstāvjiem un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvjiem, norit darbs pie rīcības plāna izstrādes PII pieejamības sekmēšanai uzņēmumiem un rekomendācijām nacionālā un reģionālā līmeņa politikas pilnveidei. Rīcības plāna izstrādei par pamatu kalpo gan pieredzes apmaiņas vizītēs Nīderlandē, Beļģijā, Itālijā, Čehijā un Zviedrijā redzētais, gan partneru savstarpējo novērtēšanas sanāksmju rezultāti.

Pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā laikā MAX IV sinhotrona laboratorijā.

Pieredzes apmaiņas vizītes ir ļāvušas detalizēti iepazīt minēto valstu inovāciju ekosistēmas, atbalsta struktūras reģionos, kā arī labās prakses piemērus PII vadībā un pieejamības nodrošināšanā uzņēmumiem. Īpaši nozīmīgi bija izpētīt labo praksi sadarbības veicināšanai starp PII turētājiem un industriju. Projekta ietvaros iepazīstot Nīderlandes un Zviedrijas pieredzi ir skaidri redzams, ka arī Latvijā augstskolu un pētniecības institūtu darbības stratēģijās un modeļos nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz zinātnes un inovāciju infrastruktūras praktisko noderīgumu tieši industrijai. Piesaistot finansējumu, būtiskai lomai būtu jābūt tās sadarbībai ar uzņēmējiem un nopietnai biznesa stratēģijai infrastruktūras izmantošanai. Tā kā projekta ieviešanas gaitā VPR cieši sadarbojas gan ar politikas veidotājiem, gan vietējām iesaistītajām pusēm reģionā, šajos braucienos ārvalstu pieredzi iepazina arī IZM pārstāvji, kas ir atbildīgā ministrija par ES fondu instrumentiem, kuri ceļ pētniecības institūciju kapacitāti, t.sk. arī finansējot PII attīstīšanu, kā arī Vidzemes Augstskolas, Vides risinājumu institūta un RTU Cēsu filiāles pārstāvji. IZM pārstāvji atzina, ka arī ministrijas rīcībpolitiku veidošanas dienaskārtībā viens no būtiskiem jautājumiem ir sadarbības sekmēšana starp PII turētājiem.

Skones reģiona Zviedrijā inovāciju ekosistēmas attīstības vīzijas prezentācija.

Savukārt savstarpējās novērtēšanas sanāksmes ir izgaismojušas konkrētas problēmas, kurām tuvākajā laikā jau iespējams rast risinājumus, piemēram, apmācīt PII īpašniekus, kādā veidā labāk strādāt ar infrastruktūru un kā veidot uzņēmumu apkalpošanas sistēmu. Tāpat arī RTU Cēsu filiāles direktors Alvis Sokolovs saredz nepieciešamību pēc sava veida reģiona stratēģiskās platformas, kas virzītu pētniecības un inovāciju ekosistēmas attīstību reģionā un visu iesaistīto pušu koordinētu darbību un sadarbību, kur sākotnēji vadošo lomu varētu uzņemties VPR.

Rīcības plāni PII pieejamības uzlabošanai visos projektā iesaistītajos ES valstu reģionos, t.sk. Vidzemē, tiks izstrādāti līdz 2018. gada beigām un tiks oficiāli prezentēti augsta līmeņa konferencē Briselē 2018. gada novembra beigās. Rīcības plāna ieviešanu un uzraudzību plānots uzsākt jau 2019. gadā.

Plašāk par Interreg Europe 2014.-2020. gadam programmas projektu INNO INFRA SHARE lasiet projekta mājaslapā vai VPR mājaslapā.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, Projekta vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv

13.06.2018

Notikumi

«Jūlijs 2022»
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031