Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā (Uzņēmējdarbība Vidzemē)

 

 

Pastāvot iedzīvotāju skaita samazinājumam reģionā, vietējā tirgus sašaurināšanās mudina reģiona uzņēmumus arvien vairāk apgūt ārējos tirgus. Projektā “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” plānotās aktivitātes pilnveidos reģiona uzņēmējdarbības vidi ar mērķi paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju vietējos un starptautiskos tirgos.

 

Palielinoties uzņēmumu konkurētspējai, tie spēs sniegt arī pozitīvu ietekmi ne vien uz bezdarba līmeņa samazināšanos, bet arī uz nodarbināto vidējo ienākumu līmeņa izmaiņām, nodrošinot augstāk apmaksātas darba vietas, tādējādi pozitīvi ietekmējot arī nabadzības rādītāju izmaiņas reģionā. Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai attīstītu inovāciju ekosistēmu reģionā, mazinātu negatīvās atšķirības pakalpojumu pieejamībā starp galvaspilsētu un reģionu.

 

 

Projekts tiks īstenots Vietējās attīstības, nabadzības mazināšanas un kultūras sadarbības programmā, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ grantus. Projekta īstenošanas vieta ir Vidzemes plānošanas reģiona teritorija Latvijā un Elverumas pašvaldība Norvēģijā, kā arī ir plānots, ka notiks sadarbība ar citām EEZ donorvalstīm.

 

 

Nosaukums

Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā

Abreviatūra

Uzņēmējdarbība Vidzemē

Vadošais partneris

Vidzemes plānošanas reģions (VPR)

Projekta numurs

Nr.LV-LOCALDEV-0002

Programma

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instruments

Partneri

 • Vidzemes plānošanas reģions (VPR) |Latvija|
 • Elverumas pašvaldība |Norvēģija|

Mērķis

Attīstīt Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības vidi un mazināt sociālo atstumtību, veicinot nodarbinātības un konkurētspējas iespējas reģionā

Pasākumi

1. VPR Vidzemes uzņēmējdarbības centra un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes mērķis ir aktivizēt resursus un partnerības starp inovāciju ekosistēmas četrpusējās sadarbības dalībniekiem (uzņēmēji, zinātne/augstskolas, publiskā pārvalde un pilsoniskā sabiedrība), stiprināt pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības veicināšanas jomā, paaugstināt reģiona attīstības līmeni, kā arī veicināt uzņēmējdarbību. Lai sasniegtu aktivitātes mērķi, tiks īstenotas apakšaktivitātes:

 • uzņēmējdarbības speciālistu kapacitātes celšana;
 • Vidzemes uzņēmējdarbības centra pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana;
 • Vidzemes pašvaldību pakalpojumu piedāvājuma attīstīšana;
 • inovāciju un internacionalizācijas veicināšana un kopstrādes/koprades vietu attīstība reģionā.

2. Reģionālās atpazīstamības veicināšana vietējā un starptautiskā mērogā

Aktivitātes mērķis ir popularizēt vietējo produkciju un atrast tai jaunu noieta tirgu caur sadarbības veicināšanu, paaugstināt reģiona attīstības līmeni, kā arī veicināt uzņēmējdarbību. Lai sasniegtu aktivitātes mērķi, tiks īstenotas apakšaktivitātes:

 • ārvalstu tirdzniecības misijas NVO un citām uzņēmējus pārstāvošām organizācijām;
 • Vidzemes iedvesmas stāstu koncepta attīstība un organizēšana;
 • ienākošo mediju vizīšu organizēšana;
 • visaptverošas investīciju piesaistes kampaņas organizēšana.

3. Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings

 Aktivitātes mērķis ir attīstīt jauniešu uzņēmējspēju un veicināt motivāciju uzsākt uzņēmējdarbību. Lai sasniegtu aktivitātes mērķi, tiks īstenotas apakšaktivitātes:

 • produktu ideju attīstības maratonu (hakatonu) organizēšana;
 • produktu attīstības apmācību un veicināšanas pasākumi, balstoties uz inovāciju vaučeru koncepta piemēru.

4. Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes

 Aktivitātes mērķis ir veicināt nodarbinātību, palielināt reģiona konkurētspēju, kā arī radīt inovatīvus risinājumus, kas saistīti ar reģiona potenciāla attīstību. Lai sasniegtu aktivitātes mērķi, tiks īstenotas apakšaktivitātes:

 • produktu ideju attīstības maratonu (hakatonu) organizēšana VPR definētajās viedās specializācijas jomās;
 • uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātes sadarbībā ar reģiona klasteriem un uzņēmēju tīklojumiem;
 • tīklošanās pasākumi uzņēmējiem ar izglītības un zinātniskajām institūcijām.

Rezultāti

 • Pašvaldībās stiprināta uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte
 • Stiprināta VPR uzņēmējdarbības atbalsta kapacitāte
 • Izveidotas vai pilnveidotas 4 pašvaldību kopstrādes/koprades telpas VPR teritorijā
 • Veicināts vietējās produkcijas noiets
 • Veicināta reģionālā atpazīstamība
 • Noorganizētas 3 ārvalstu tirdzniecības misijas
 • Noorganizētas 2 ārvalstu specifisko mediju vizītes
 • Noorganizēti 3 Vidzemes iedvesmas stāstu pasākumi
 • Atbalstīta vietējo uzņēmumu attīstība, nodrošinot nepieciešamo ekspertu piesaisti
 • Īstenoti 4 maratoni jauniešu produktu ideju izstrādei
 • Īstenoti 3 produktu ideju izstrādes maratoni uzņēmējiem VPR viedās specializācijas definētajās jomās
 • Īstenoti 6 tīklošanās pasākumi uzņēmējiem, izglītības un pētniecības iestādēm

Budžets

Projekta kopējais budžets: 974 133 EUR

 • no tiem EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums: 974 133 EUR

VPR budžets: 864 443 EUR

 • no tiem EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums: 864 443 EUR

Ieviešanas laiks

2021. gada 21. jūnijs – 2024. gada 30. aprīlis

Kontaktpersona VPR

Ineta Tauriņa

Projekta vadītāja

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja

Tel. +371 26382820

ineta.taurina@vidzeme.lv 

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930