Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas (HISTCAPE)

Pašvaldības plānošanas speciālisti diskutē par ainavām

Vidzemes plānošanas reģions projekta HISTCAPE ietvaros izstrādā politikas rekomendācijas ainavu plānošanai un apsaimniekošanai, kas kalpos kā plānošanas instruments reģiona un vietējo pašvaldību speciālistu vajadzībām.

Šī gada 5. septembrī notika seminārs attīstības plānošanas speciālistiem, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Rīgas domes, Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvji informēja par aktualitātēm ar attīstības plānošanu saistītos jautājumos. Semināra ietvaros notika darbs grupās, kurās plānošanas speciālisti diskutēja par būtiskiem jautājumiem, kas saistīti ar ainavu izpratni, ainavu plānošanu un apsaimniekošanu dažādos plānošanas līmeņos. Lai Vidzemes plānošanas reģions izstrādātu pēc iespējas labākas politikas rekomendācijas, tika apzināti pašvaldību speciālistu viedokļi, vajadzības un ierosinājumi turpmākai ainavu politikas izstrādāšanai un ieviešanai reģionālā un pašvaldību līmenī.

Darba grupu diskusijas notika 3 tematisko tēmu ietvaros, kurās tika izvirzīti dažādi ierosinājumi.

PLĀNOŠANAS REĢIONA KOMPETENCE UN ATBALSTS AINAVU POLITIKAS ĪSTENOŠANAI:

-          veikt reģiona nozīmes ainavu inventarizāciju, pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007.2-27. gadam ietvaros izstrādāto pētījumu „Vidzemes ainavas, to novērtējums un izmantošanas raksturojums”

-           reģionālas nozīmes ainavu areālu noteikšana

-          pašvaldības speciālistu apmācība par ainavu jēdzienu un ar ainavu plānošanu saistītām aktualitātēm

-          starpnovadu ainavu attīstības projektu iniciēšana un koordinēšana

-          apzināt esošo plānošanas speciālistu kapacitāti un zināšanas ainavu plānošanā

-          ar ainavu plānošanu saistīto labo prakšu identificēšana un popularizēšana

-          pieredzes apmaiņu organizēšana starp Vidzemes un citu reģionu pašvaldībām

-          reģions kā informatīvs atbalsts par aktualitātēm ainavu politikas pamatnostādņu ieviešanā

-          izstrādāt vienotu metodoloģiju, kas vienkāršā un saprotamā veidā definētu ainavu plānošanas un apsaimniekošanas prasības

-          aizsargājamo ainavu apvidu apsaimniekošanas prasību skaidrošana, apkopojot pašvaldību, dabas pārvalžu un citu institūciju pieredzi un zināšanas

PAŠVALDĪBU PIEREDZE UN KOMPETENCE AINAVU POLITIKAS ĪSTENOŠANAI

 -          ainaviski vērtīgo teritoriju noteikšana pašvaldībās, definējot ainavu apsaimniekošanas prasības

-          pašvaldības speciālistu kompetences paaugstināšana

-          veicināt politiķu izpratni par ainavu plānošanas nozīmi pašvaldību teritorijas attīstībā

-          iniciēt un turpināt konkursus par sakoptāko novada sētu, lauku, kā arī starpnovadu konkursu par sakoptāko publisko ārtelpu un veiksmes stāstiem ainavu izkopšanā un veidošanā

-          veidot vienotu ainavu izpratni starp pašvaldību speciālistiem, ainavu ekspertiem, politiķiem un sabiedrību

-          informatīvu semināru/ tikšanos organizēšana zemju, sētu un uzņēmumu īpašniekiem par ainavu kopšanu un tīrīšanu nez lieliem finanšu ieguldījumiem

-          lielās talkas fokusa maiņa – nevis atkritumu vākšana, bet ainavisko skatu atklāšana (krūmu izciršana)

-          privātā un sabiedrības sektora iesaistīšana savas apkārtējās vides veidošanā

AR KO SĀKT UN KO PAŠVALDĪBAS VAR DARĪT JAU ŠODIEN, LAI VEICINĀTU AINAVU POLITIKAS ĪSTENOŠANU?

 -          veikt iedzīvotāju aptauju par viņuprāt ainaviskām un vērtīgām teritorijām pašvaldībā/ reģionā/ valstī

-          ainavu aspektu integrēšana attīstības plānošanas dokumentos, paredzot konkrētas rīcības ainavu politikas ieviešanai pašvaldībā 

-          lielo talku ietvaros iedzīvotājus aicināt sakopt un attīrīt ainavas 

-          detalizētāk iepazīties ar Eiropas un Latvijas plānošanas dokumentu uzstādījumiem ainavu pārvaldībā

-          veidot diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem, lai vienotos par to, kādu viņi vēlas redzēt savu novada teritoriju

-          konkrētu valsts, reģiona un pašvaldības atbildību noteikšana ainavu politikas kontekstā

Informāciju sagatavoja
Anda Eihenbauma
Telpiskās attīstības plānotāja
Vidzemes plānošanas reģions
anda.eihenbauma@vidzeme.lv
Vidzeme - ceļš ved augšup!

18.09.2013

Notikumi

«Februāris 2020»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829