Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas (HISTCAPE)

Vēsturisko vērtību saglabāšanā būtiska ir vietējās sabiedrības iesaiste

No šī gada 19. līdz 23. maijam projekta "Vēsturiskās vērtības un ar tām saistītās ainavas" (HISTCAPE) partneri tikās Austrijas pilsētā Grācā, lai piedalītos projekta partneru sanāksmē un tematiskajā konferencē „Vēsturisko centru revitalizācija lauku reģionos”. Konferences galvenais uzsvars likts uz to, kā atdzīvināt vēsturiskos centrus un noturēt iedzīvotājus lauku reģionos, kas ir aktuāla problēmām visā Eiropā. Visbiežāk konferencē izskanējušais viedoklis bija par to, cik ļoti svarīgi ir iesaistīt vietējos iedzīvotājus kultūras un sociālās dzīves veidošanā, tādējādi radot lielāku piederības sajūtu konkrētajai vietai, kā arī atdzīvinot jau uz izzušanas robežas esošas vietas ar salīdzinoši nelieliem līdzekļiem.

Viens no projekta partneriem, Grieķijas pārstāvis Kostas Karamarkos, dalījās ar neliela Grieķijas kalnu ciematiņa Nimfeo pozitīvo pieredzi, kad no gandrīz iznīkušas, pamesta vietas, ciemats ir kļuvis par iecienītu tūrisma galamērķi. Pagājušā gadsimta 80.gados ciematu pamazām pameta arvien vairāk iedzīvotāju, vēsturiskās un citas ēkas vairs netika apsaimniekotas un sāka iet bojā. Lai saglabātu skaisto un vēsturiski bagāto ciematu, 1990. gados vietējie eksperti nolēma, ka laiks rīkoties. Ciems sākotnēji tika veidots, lai piesaistītu tūristus, taču šobrīd attīstās ar tūrismu saistītā komercdarbība (restorāni, kafejnīcas, vietējo amatnieku veikali un līdzīgi). Grieķijas pārstāvis minēja, ka galvenais iemesls, kas ļāvis panākt Nimfeo atdzimšanu ir brīvprātīgā darbaspēka, nevalstisko organizāciju, kā arī vietējo ekspertu iesaiste. Piemēram, vietējie arhitekti brīvprātīgi dalījās ar savām zināšanām, lai atjaunotu vēsturiskā ciemata ēkas.

Savukārt, piemēru par Vildonas un Mauternas pašvaldībām iepazīstināja Austrijas partneris Gerhards Sommers. Šīs pašvaldības saskaras ar problēmu, ka iedzīvotāji aizplūst no pilsētas centra, tostarp arī uzņēmēji un tas paliek neapdzīvots. Kopš 2013. gada pašvaldību pārstāvji un vietējie attīstības komitejas speciālisti ir nolēmuši šai problēmai meklēt risinājumus. Tiek rīkotas regulāras vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvju tikšanās. Ir apkopota informācija un izveidota vienota datu bāze par brīvajām ēkām. Šim mērķim tiek rīkots „tirgus” festivāls ar dalībniekiem no dažādām asociācijām un jau pēc 2013. gada šāda pasākuma ir redzami pirmie pozitīvie rezultāti – tika atrasti apsaimniekotāji vienam no pilsētiņas lielākajiem neizmantotajam objektam.

Interesants piemērs ir no Arcevia pašvaldības Itālijā, kura iesaista vietējo kopienu ainavu aizsardzībā, apkopojot vēsturiskos stāstus un pieredzi. Galvenais uzsvars likts uz informācijas iegūšanu par vēsturisko ainavu no vietējo iedzīvotāju stāstiem, teikām, lai caur šo informācijas apmaiņu tiktu nodotas vēsturiskās liecības un uz tā pamata varētu atjaunot un turpināt veidot vēsturisko ainavu attīstību mūsdienu funkcionālajā sistēmā.

Atlikušās vizītes ietvaros projekta partneri piedalījās vairākos darba semināros, kuru laikā pārrunāja projekta administratīvos jautājumus, labo prakšu ieviešanas plāna izstrādes progresu, kā arī devās pieredzes apmaiņas vizītēs. Tāpat partneri pārrunāja iespējamo sadarbību arī pēc projekta noslēguma.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un to realizē programmas „Interreg IVC” ietvaros. “Histcape” galvenais uzdevums ir rast risinājumus, kā efektīvi un ilgtspējīgi apsaimniekot un aizsargāt kultūrvēsturiskos objektus un ainavas lauku reģionos, vienlaikus radot labvēlīgus dzīves apstākļus. Projektā piedalās 12 partneri. Vadošais projekta partneris Štīrijas reģionālā attīstības aģentūra no Austrijas.       

Papildu informācija: Lelde Ābele, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, mob.: 29266757,e-pasts: lelde.abele@vidzeme.lv. 

03.06.2014

Notikumi

«Februāris 2020»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829