Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā (RenoWave)

“RenoWave” projekta ietvaros Vidzemē vairākām ēkām tiks sagatavots energoaudits

Vidzemes plānošanas reģions projekta “RenoWave” ietvaros sagatavos energoauditus vairākām daudzdzīvokļu ēkām, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par ēku tehnisko stāvokli un potenciālo enerģijas patēriņa samazinājumu pēc ēkas atjaunošanas. 

Līdz decembra vidum Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk arī VPR) aicināja pašvaldības iesūtīt rekomendējošu informāciju par daudzdzīvokļu ēkām, kurām būtu nepieciešams sagatavot energoauditu ēku tālākai virzībai uz iespējamo atjaunošanu. Kopumā “RenoWave” projektā energoauditus varēs sagatavot piecām daudzdzīvokļu ēkām Vidzemē. VPR komanda izvērtēs ēkas pēc to atrašanās vietas, dzīvokļu skaita, mājas lieluma, apkures veida, kā arī būtiska būs iedzīvotāju interese iesaistīties arī citās projekta aktivitātēs, piemēram, forumos jeb tikšanās reizēs ar VPR un citiem jomas ekspertiem. Jāuzsver, ka ēkas, kurām tiks sagatavots energoaudits, būs arī “RenoWave” projekta pilotvietas. Plānots ir regulāri satikties ar iedzīvotājiem, pārrunāt šī brīža problēmjautājumus ēku atjaunošanas soļos un veicināt iedzīvotāju aktīvāku iesaisti lēmuma pieņemšanā par ēkas atjaunošanu. Turklāt paredzēts arī energoauditos esošo tehnisko un datos balstīto informāciju sagatavot arī vienkāršotā kopsavilkumā, lai māju iedzīvotāji varētu labāk izprast steidzamākos ēkas atjaunošanas darbus.  

VPR jau iepriekš vēstīja, ka 2024. gada pavasarī Vidzemē plānots izveidot vienas pieturas aģentūru, kurā ēku apsaimniekotāji un citi interesenti varēs saņemt informatīvo un tehnisko atbalstu par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Šādi atbalsta punkti tiks izveidoti ne tikai Latvijā, Vidzemē, bet arī citās Baltijas jūras reģiona valstīs – Zviedrijā, Somijā, Igaunijā, Vācijā un Polijā. Projektā “RenoWave” savā pieredzē dalās Lietuvā esošā vienas pieturas aģentūra “Let’s Renowate the City” (latv.v. “Atjaunosim pilsētu”) https://amiestas.lt/en/. Tā ir publiska organizācija, kas kopš 2019. gada atbalsta un veicina daudzdzīvokļu ēku energoefektīvu atjaunošanu Viļņā, Lietuvā. Līdzīgi kā Latvijā arī Lietuvā lielākā daļa daudzdzīvokļu ēkas ir celtas līdz 1990.gadam, kurās dzīvokļi ir atsevišķu iedzīvotāju privātīpašums. Sniegtais pakalpojums ietver gan konsultācijas, gan arī palīdzību, vadot ēkas atjaunošanas gaitu no pirmās iedzīvotāju sapulces līdz pat pašas ēkas atjaunošanai. RenoWave projektā šī organizācija izveidos digitālu rīku ēku apsaimniekotājiem informācijas apkopošanai par daudzdzīvokļu ēkām.

 

Foto: RenoWave darba sanāksme

Savukārt decembra vidū VPR tikās ar pārējām “RenoWave” projekta partnervalstīm Polijas pilsētā Krakovā, lai vairākās darba grupās turpinātu izstrādāt modeli vienas pieturas aģentūras paplašinātajam konceptam. Tas nozīmē, ka Vidzemē būs ne tikai vienas pieturas aģentūra, kā atbalsta punkts iedzīvotājiem, ēku apsaimniekotājiem un pašvaldībām, bet tas ietvers arī forumu organizēšanu iedzīvotājiem un citiem interesentiem, informatīvo materiālu sagatavošanu un datu apkopošanu par daudzdzīvokļu ēkām. 

Foto: RenoWave starptautiskā komanda darba sanāksmē, Krakovā, Polijā

Lai uzzinātu vairāk par Polijas pieredzi vēsturisko ēku atjaunošanā, VPR komandai bija iespēja doties apskatīt 1920. gados celto trīs stāvu ēku, kurai šobrīd veikta gan fasādes siltināšana un atjaunošana no iekšpagalma puses, gan arī tās ārpusē veikti nelieli vizuālie uzlabojumi. Ņemot vērā, ka ēkai ir kultūrvēsturiskais statuss, tās fasādes atjaunošanai no ielas puses jāievēro īpaši noteikumi, lai saglabātu vēsturiskās ēkas izskatu. Polijā VPR komandu un pārējos projekta “RenoWave” partnerus uzņēma ciemos Malopolskas reģiona pašvaldību un pilsētu asociācija un Polijas Energoefektivitātes fonds.

 

Foto: Ēkas skats no galvenās ielas puses                      Foto: Ēkas skats no iekšpagalma puses

Latvijā projektu “Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā” (RenoWave) īsteno Vidzemes plānošanas reģions un Baltijas Vides Forums. Tas tiek ieviests Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Jautājumiem: Eva Meijere, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, eva.meijere@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā. Saziņai: baiba.selkovska@vidzeme.lv

19.12.2023

Notikumi

«Aprīlis 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930