Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā (RenoWave)

 

 

 

 

 

 

Projekta ietvaros tiks izstrādāts un testēts vienas pieturas aģentūras (One-Stop-Shop; turpmāk OSS) paplašinātais modelis, ietverot tradicionālos un papildu OSS pakalpojumus, kas ietver visu iesaistīto pušu sadarbību, lai paātrinātu ēku renovācijas apjomu.

Nosaukums

Vienas pieturas aģentūras paplašinātais modelis, lai palielinātu daudzdzīvokļu ēku fonda renovāciju Baltijas jūras reģionā

Abreviatūra

RenoWave

Vadošais partneris

Dalarnas apgabala pašvaldība (Zviedrija)

Programma

Interreg Baltijas jūras reģions programma 2021.-2027.gadam

Partneri

 1. Dalarnas apgabala pašvaldība (Zviedrija)
 2. Lapenrantas pilsēta (Somija)
 3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 4. Malopolskas reģiona pašvaldību un pilsētu asociācija (Polija)
 5. Brēmerhāfenes pilsēta (Vācija)
 6. Baltijas Vides Forums (Latvija)
 7. Mājokļu iniciatīva Austrumeiropai (Vācija)
 8. NVO “Let’s renovate the city” (Lietuva)
 9. Polijas Energoefektivitātes fonds (Polija)
 10. Ziemeļzviedrijas energoefektivitātes aģentūra (Zviedrija)
 11. Veru apriņķa attīstības centrs (Igaunija)

Mērķis

Paātrināt ēku renovācijas apjomu - vilni. Samazināt vai novērst tehnoloģiskos, administratīvos, juridiskos un finansiālos šķēršļus, lai paātrinātu publisko un privāto (galvenokārt daudzdzīvokļu) ēku renovācijas apjomu, tostarp palielinot iedzīvotāju izpratni un kompetenci energoefektivitātes pasākumu jomā.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts un testēts vienas pieturas aģentūras (One-Stop-Shop; turpmāk OSS) paplašinātais modelis, ietverot tradicionālos un papildu OSS pakalpojumus, kas ietver visu iesaistīto pušu sadarbību, lai paātrinātu ēku renovācijas apjomu.

Pasākumi

 1. Iedzīvotāju un kopienu kapacitātes un kompetences paaugstināšana. OSS nodrošinās iespēju katram iedzīvotājam un uzņēmējam apmeklēt fiziski vai attālināti (zvans, video zvans, e-pasta sarakste) vienas pieturas aģentūru, kas fokusēta uz visiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas aspektiem (finansējuma avoti, tehnoloģiskie risinājumi). Apmeklētājiem tiks nodrošināta visa nepieciešamā informācija, lai tie varētu uzsākt savā pārziņā vai kopīpašumā esošas ēkas energoefektivitātes uzlabošanu.
 2. Izglītojoši semināri un darbnīcas iedzīvotājiem, kas fokusēti uz energoefektivitātes paaugstināšanu dažādu ēku tipos (privātas, publiskas, mazstāvu, daudzstāvu). Apskatāmās tēmas – ēku siltināšanas un renovācijas risinājumi, lietderība, finansējuma avoti.
 3. Izglītojoši semināri pašvaldību speciālistiem, lai tie spētu sniegt labāku informatīvo atbalstu saviem iedzīvotājiem gadījumos, kad nepieciešams papildus atbalsts jautājumos, kas saistīti ar ēku energoefektivitātes paaugstināšanu (piemēram, izvēlēto risinājumu saskaņošana attiecīgajā būvvaldē, papildus ēku siltināšanas atbalsts grantu konkursu veidā).
 4. Izglītojoši semināri uzņēmējiem, kas nodrošina tehniskos risinājumus (būvniecība, remontdarbi, projektēšana, audits, atsevišķu komunikāciju uzstādīšana, atjaunojamu enerģijas avotu uzstādīšana), lai veicinātu labākā tehniskā un finansiālā risinājuma piedāvāšanu iedzīvotājiem.
 5. Datu apkopošana un analīze. Projekta ietvaros plānots veikt ēku renovācijas kartēšanu, identificējot ēkas, kurās vēl nav veikti renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi reģiona griezumā. Šādi dati ļaus izprast esošās situācijas telpisko griezumu, kā arī identificēt iedzīvotāju grupas, kurām visvairāk nepieciešams atbalsts mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanai (atjaunošana un siltināšana). Dati sniegs ieskatu ēku tipoloģijā, kalpos par pamatu nepieciešamā finansējuma aplēsēs un palīdzēs identificēt teritorijas un iedzīvotāju grupas, kurās ir augstākais enerģijas nabadzības risks.
 6. Piecām ēkām nodrošināt energoefektivitātes auditu, lai veicinātu ēku īpašnieku interesi iesaistīties energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātēs.

Rezultāti

 • Izstrādāt un ieviest OSS pieeju Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā.
 • Apmācību cikls (vismaz 9 semināri un / vai darbnīcas) iedzīvotājiem, pašvaldību speciālistiem un uzņēmējiem kapacitātes paaugstināšanai ēku atjaunošanas un siltināšanas jomā.
 • Informatīvu pasākumu cikls (vismaz 9 līdzdalības pasākumi un / vai komunikācijas aktivitātes) iedzīvotājiem, pašvaldību speciālistiem un uzņēmējiem kapacitātes paaugstināšanai ēku atjaunošanas un siltināšanas jomā.
 • Pētījums par ēku siltināšanas un atjaunošanas intensitāti, progresu un teritoriālo pārklājumu Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā.
 • Piecām ēkām nodrošināts energoefektivitātes audits.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 3,458,637.10 EUR
VPR budžets – 299,985.00 EUR

Ieviešanas laiks

01.01.2023. - 31.12.2025.

Kontaktpersona VPR

Eva Meijere

Tel. +371 25665567

E-pasts eva.meijere@vidzeme.lv

https://interreg-baltic.eu/project/renowave-interreg-baltic-sea-region/

Projekts "RenoWave" tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027. gadam ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. 

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930