Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)

Viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem inovāciju un izaugsmes kontekstā ir pētniecības un tehnoloģiju organizāciju zināšanu un izgudrojumu pārnese un komercializēšana. Jo īpaši svarīga ir pētniecības rezultātu izmantošana viedo specializāciju (RIS3) jomās vietējā un reģionālā līmenī. Projekta partnerība saskata nepieciešamību uzlabot sadarbību inovāciju ekosistēmu ietvaros un sasaistīt RIS3 izaicinājumus un iespējas ar reģionālajiem atbalsta politikas instrumentiem. Projekta partnerus apvieno vēlme uzlabot politikas instrumentus stabilas mijiedarbības veidošanai RIS3 stratēģijas ietvaros ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas koordinēšanai, veicināt privātā sektora interesi ieguldīt pētniecībā un attīstībā un pētniecības rezultātu komercializēšanā, tādejādi uzlabojot uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju.

---

Covid-19 krīze

Projekta EcoRIS3 partneri 5. ierobežotā Interreg Europe programmas uzsaukuma ietvaros saņēma apstiprinājumu īstenot papildu aktivitātes, lai analizētu Covid-19 ietekmi uz Rīcības plāna īstenošanu, kopīgi meklētu risinājumus Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU), veicinātu ekoinovācijas un MVU sadarbību ar pētniecības institūcijām. EcoRIS3 projekta ietvaros pieredzes apmaiņas rezultātā tiks identificēts, kā partnerreģionos Covid-19 ir ietekmējis inovāciju ekosistēmas, analizēs ne tikai Covid-19 radītos šķēršļus uzņēmumu attīstībai,  bet arī iespējas un jaunus risinājumus. Projekta rezultātā tiks sniegti priekšlikumi ekoinovāciju politikas un atbalsta instrumentu pilnveidošanai Vidzemes reģionā. 


 

Nosaukums

Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti

Abreviatūra

ecoRIS3

Vadošais partneris

Fomento de San Sebastian (Spānija)

Programma Interreg Europe 2014-2020. gadam

 

Partneri

1. Fomento de San Sebstian, Spānija

2. Korkas Tehnoloģiju institūts, Īrija

3. Comunidade Intermunicipal do Ave, Portugāle

4. Sunrise Valley, Lietuva

5. Kainuun Etu, Somija*

6. Turīnas pašvaldība, Itālija

7. Vidzemes plānošanas reģions, Latvija

8. Conference of Atlantic Arc Cities, Francija

 

* Projekta partneri no Kainuun Etu (Somija) nepiedalās projekta pagarinājumā.


Mērķis

Reģionālo politikas instrumentu uzlabošana ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās atbalstam.

 

Pagarinājuma projekta mērķis: 

Pilnveidot reģionālos ekoinovāciju politikas instrumentus, apgūt partneru labo praksi, veicināt  projektā  iesaistīto pušu izpratni par COVID-19 krīzes un pandēmijas ierobežojumu radīto seku mazināšanas vai novēršanas iespējām.


Pasākumi

 • Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta partneriem (studiju vizītes, darba grupas, semināri);

 • Labās prakses piemēru identificēšana un apkopošana;

 • Izpēte par reģiona inovāciju ekosistēmu viedo specializāciju jomās;

 • Reģionālā līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīze un rekomendācijas politikas instrumentu uzlabošanai;

 • Reģiona viedo specializāciju stratēģijas un rīcības plāna tās ieviešanai izstrāde;

 • Projekta rezultātu publicitātes nodrošināšana

Papildu aktivitātes Covid-19 krīzes seku mazināšanai:

 • Pētijuma izstrāde par to, kā Covid-19 ir ietekmējis Rīcības plāna ieviešanu, inovāciju ekosistēmas Vidzemes plānošanas reģionā, analizes veikšana par Covid-19 ietekmi uz pilotprojektā "Inovāciju projektu vadītājs” iesaistītajiem uzņēmumiem;
 • Sadarbības veidošana ar projektā iesaistītajām pusēm - MVU, pašvaldībām, inovāciju politikas  veidotājiem un atbalsta organizācijām, izglītības un pētniecības institūcijām Covid-19 seku izvērtēšanai un attīstības iespēju apzināšanai;
 • Partnervalstu pētijumu un labās prakses iepazīšana un nodošana partneriem divās starpreģionu sanāksmēs;
 • Publicitātes aktivitātes.

Rezultāti

 • Uzlabota reģionālā politika inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās atbalstam;
 • Veicināta sadarbība starp galvenajām iesaistītajām pusēm ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās nodrošināšanā, zināšanu pārnesē un komercializēšanā;
 • Izstrādāta Vidzemes reģiona viedo specializāciju stratēģija un rīcības plāns;
 • Apgūta partnervalstu pieredze inovāciju zināšanu pārnesē un komercializēšanā viedo specializāciju jomās.

Budžets

Kopējais projekta budžets - EUR 1 755 868

VPR budžets – EUR 206 427

 

Pagarinājuma projekta budžets:

Kopējais projekta budžets - EUR 368 625

VPR budžets – EUR 34 925


Ieviešanas laiks

01.01.2017 – 31.12.2021

 

Pagarinājuma projekta ieviešanas laiks:

01.09.2021-31.08.2022.

Kontaktpersona

Rita Merca

ecoRIS3 projekta vadītāja

Tālr.: +371 29476373

rita.merca@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

https://www.interregeurope.eu/ecoris3/

Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031