Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)

Viens no nozīmīgākajiem izaicinājumiem inovāciju un izaugsmes kontekstā ir pētniecības un tehnoloģiju organizāciju zināšanu un izgudrojumu pārnese un komercializēšana. Jo īpaši svarīga ir pētniecības rezultātu izmantošana viedo specializāciju (RIS3) jomās vietējā un reģionālā līmenī. Projekta partnerība saskata nepieciešamību uzlabot sadarbību inovāciju ekosistēmu ietvaros un sasaistīt RIS3 izaicinājumus un iespējas ar reģionālajiem atbalsta politikas instrumentiem. Projekta partnerus apvieno vēlme uzlabot politikas instrumentus stabilas mijiedarbības veidošanai RIS3 stratēģijas ietvaros ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas koordinēšanai, veicināt privātā sektora interesi ieguldīt pētniecībā un attīstībā un pētniecības rezultātu komercializēšanā, tādejādi uzlabojot uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju.

 

Nosaukums

Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti

Abreviatūra

ecoRIS3

Vadošais partneris

Fomento de San Sebastian (Spānija)

Programma Interreg Europe 2014-2020. gadam

 

Partneri

1. Fomento de San Sebstian, Spānija

2. Korkas Tehnoloģiju institūts, Īrija

3. Comunidade Intermunicipal do Ave, Portugāle

4. Sunrise Valley, Lietuva

5. Kainuun Etu, Somija

6. Turīnas pašvaldība, Itālija

7. Vidzemes plānošanas reģions, Latvija

8. Conference of Atlantic Arc Cities, Francija

Mērķis

Reģionālo politikas instrumentu uzlabošana ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās atbalstam.

Pasākumi

  • Pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumi starp projekta partneriem (studiju vizītes, darba grupas, semināri);

  • Labās prakses piemēru identificēšana un apkopošana;

  • Izpēte par reģiona inovāciju ekosistēmu viedo specializāciju jomās;

  • Reģionālā līmeņa politisko plānošanas dokumentu analīze un rekomendācijas politikas instrumentu uzlabošanai;

  • Reģiona viedo specializāciju stratēģijas un rīcības plāna tās ieviešanai izstrāde;

  • Projekta rezultātu publicitātes nodrošināšana

Rezultāti

  • Uzlabota reģionālā politika inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās atbalstam;
  • Veicināta sadarbība starp galvenajām iesaistītajām pusēm ilgtspējīgas inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās nodrošināšanā, zināšanu pārnesē un komercializēšanā;
  • Izstrādāta Vidzemes reģiona viedo specializāciju stratēģija un rīcības plāns;
  • Apgūta partnervalstu pieredze inovāciju zināšanu pārnesē un komercializēšanā viedo specializāciju jomās.

Budžets

Kopējais projekta budžets - EUR 1 755 868

Ieviešanas laiks

01.01.2017 – 31.12.2021

Kontaktpersona

Laima Engere

ecoRIS3 projekta vadītāja

Tālr.: +371 28376912

laima.engere@vidzeme.lv

Projekta mājaslapa

https://www.interregeurope.eu/ecoris3/

Notikumi

«Aprīlis 2021»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930