Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (ecoRIS3)

Izstrādās rīcības plānu Vidzemes viedo specializāciju tālākai ilgtspējīgai attīstībai

Līdz 2019. gada nogalei Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta EcoRIS3 ietvaros plānots izstrādāt reģiona viedās specializācijas rīcības plānu. Tas tiek veidots, lai uzlabotu reģionālos politikas instrumentus vairākās prioritārās jomās un veicinātu privātā sektora interesi ieguldīt pētniecībā, attīstībā un pētniecības rezultātu komercializēšanā, tādejādi uzlabojot arī reģiona uzņēmumu produktivitāti un konkurētspēju. Balstoties uz jau izstrādātu pētījumu par reģiona inovāciju ekosistēmu viedo specializāciju jomām, novembrī darba grupas ietvaros tika pārskatītas tajā definētās jomas un pārrunātas nepieciešamās izmaiņas, ko vēlāk iestrādāt rīcības plānā.

Darba grupā piedalījās un par rīcības plāna izstrādi diskutēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta un Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas pārstāvji, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Lauku tīkla uzņēmējdarbības konsultanti, pašvaldību un reģionālo augstskolu pārstāvji un citi speciālisti.

Projekta EcoRIS3 vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, Māris Ozols, iepazīstināja klātesošos ar definētajām viedās specializācijas jomām, kas ir – augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi, veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana, biomasas izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumi, viedie materiāli, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms, kultūras un radošās industrijas, kā arī attālinātais darbs un pakalpojumi. “Saskaņā ar 2014. gadā veikto pētījumu, šīs ir jomas, kur Vidzemes plānošanas reģionam ir augstākais viedās specializācijas potenciāls, proti, nozares, kurās attīstīt pētniecību un inovāciju vietējās uzņēmējdarbības vajadzībām, tomēr šobrīd nepieciešams tās aktualizēt, vērtējot atbilstību šī brīža situācijai reģionā,” uzsvēra M. Ozols.

Diskusijas ietvaros LIAA Valmieras biznesa inkubatora pārstāvis Juris Čeičs uzsvēra, ka visas jau definētās jomas pēc būtības ir saglabājamas, tomēr tās būtu jāpārskata, nosakot prioritārās. Izskanēja arī viedokļi, ka nepieciešams izdalīt virtuālo realitāti kā atsevišķu virzienu, lai arī šobrīd tas ir iekļauts IKT jomā. Tāpat tika uzsvērts, ka nepieciešams analizēt un definēt uzņēmumu profilu, kas ir vai atbilst kultūras un radošo industriju jomai, jo šobrīd tas ir problemātiski.

Lai izstrādātu reģiona viedās specializācijas rīcības plānu, papildus tiek analizētas iespējas un identificēti labākie piemēri, lai rezultātā izveidotu jaunus un efektīvākus atbalsta līdzekļus, kurus būtu iespējams ieviest starpnozaru inovāciju un pētniecības pārnesei – sadarbības veicināšanai starp zinātnes un tehnoloģiju centriem un reģionālo biznesa sektoru. Tiek analizēta inovāciju ekosistēma reģionā un aspekti, kas MVU sektoram traucē ieviest zināšanu pārnesi izaugsmei, izaicinājumi, ar ko saskaras vietējie talanti, kā publiskais sektors var to atbalstīt, kāda ir pētniecības institūciju loma inovāciju radīšanai uzņēmējdarbības sektoram u.c. Ar mērķi gūt idejas par dažādu veiksmīgu prakšu pārneses iespējām tieši Vidzemē un Latvijā, EcoRIS3 ietvaros norisinājušies vairāki zināšanu apmaiņas pasākumi ārvalstīs, iepazīstoties ar tur  reāli darbojošām organizācijām, kas reprezentē biznesa sektora sadarbību ar pētniecības institūtiem.

Projekts “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti (EcoRIS3)” īstenots Interreg Europe programmas 2014-2020. gadam ietvaros un tā mērķis ir analizēt iespējas un identificēt labākos piemērus, lai rezultātā izveidotu jaunus, efektīvākus atbalsta līdzekļus un vadlīnijas, kurus būtu iespējams ieviest starpnozaru inovāciju un pētniecības pārnesei un sadarbības veicināšanai starp zinātnes un tehnoloģiju centriem un reģionālo biznesa sektoru viedo specializāciju jomās. Projekta īstenošanā sadarbojas partneri no Spānijas (vadošais partneris), Īrijas, Portugāles, Lietuvas, Somijas, Itālijas, Francijas un Latvijas.

Papildu informācija: Māris Ozols, projekta ecoRIS3 vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā, Tālr.: +371 26449919, maris.ozols@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, projekta EcoRIS3 sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, tālr.: +371 28674617, e-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv.

06.12.2018

Notikumi

«Decembris 2022»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031