Zaļas un sociāli atbildīgas pilsētu loģistikas inovācijas (SPOTLOG)

Spotlog seminārā diskutē par pēdējās jūdzes piegādes iespējām Vidzemes lauku telpā; to attīstība norit vietās, kur nav citu alternatīvu

Š.g. 23. februārī Cēsīs pulcējās preču piegāžu nozares pārstāvji, pašvaldību speciālisti un zinātniski pētniecisko institūciju darbinieki, lai diskutētu par t.s. “pēdējās jūdzes” piegādes izaicinājumiem lauku telpā un pilsētās Vidzemē. Klātesošie novērtēja informāciju par Spotlog projektu un tajā identificētajām labajām praksēm, kā arī ar interesi uzklausīja arī vietējo uzņēmumu un zinātnisko institūciju piemērus par piegāžu organizēšanu, piemērojoties vietas specifikai un dažādiem individuāliem raksturlielumiem. Diskusijas raisījās par risinājumu mērogiem un pielietošanu Vidzemē. Pasākuma organizatori bija gandarīti dzirdēt arī aktīvas un kvalitatīvas diskusijas starp biznesa un pētniecības sektoriem. Savukārt pašvaldību pārstāvji novērtēja iespēju satikties ar pakalpojuma sniedzējiem, diskusijas turpinājās arī tīklošanās pusdienu laikā.

Projekta eksperte Zane Pīpkalēja pastāstīja vairāk par Vidzemes plānošanas reģiona īstenošanā esošo projektu Spotlog  un tā galvenajām aktivitātēm. Tāpat klātesošie tika informēti par sektora attīstībā ieinteresēto pušu iespējām iesaistīties turpmākajās projekta aktivitātēs, t.sk. gan satura veidošanā, gan arī aicinot apmeklēt citas tikšanās savstarpējai pieredzes un zināšanas apmaiņai.

Būtisks Interreg Europe programmas īstenoto projektu ieguvums ir iespēja dzirdēt citu valstu pieredzi problēmrisinājumu meklējumiem. Ņemot vērā, ka projekta partnerībā ir gan lielākas, gan mazākas pilsētas un reģioni, t.sk. ir atšķirīgi sabiedrības raksturlielumi un dažādas brieduma pakāpes – šī daudzveidīgā pieredze ir noderīga, un lielā mērā pārnesama arī uz Vidzemi.

Projekta eksperte pastāstīja par labās prakses piemēriem Rimini pilsētā Itālijā, Pilavā un Gdiņā Polijā, akcentējot pēdējās jūdzes nodrošināšanas iespējas gan pilsētās, gan attālākās reģiona teritorijās. Rimini pašvaldība mērķtiecīgi izbūvē gājējiem un velobraucējiem draudzīgu infrastruktūru, lai atbrīvotu pilsētu no autotransporta. Motivējot iedzīvotājus paradumu maiņai, attīstīts arī velosipēdu nomas punkts, kur pieejami dažādi velosipēdi (arī e-velosipēdi un kravu velosipēdi), kā arī iespējams tos remontēt. Rimini pašvaldība iecerējusi attīstīt arī loģistikas centru, no kura preču piegādi plānots organizēt, izmantojot kravu velosipēdus. Savukārt Pilavā, Polijā transporta mezgls tiek uzskatīts par centrālo punktu, kurā tiek veidoti dažādi pakalpojumi. Gdiņā, Polijā pašvaldība saviem iedzīvotājiem nodrošina bezmaksas velosipēdu nomu, kā arī subsidē kravas velosipēdu iegādi.

DPD Latvija pārstāve Dita Mirbaha klātesošos iepazīstināja ar pētījumu par e-komercijas trendiem 2023. gadā, atklājot būtiskākos raksturlielumus par iedzīvotājiem, kas iepērkas interneta veikalos salīdzinājumā ar vidējiem datiem Eiropā. Kā pētījumā norādīts – 64% no Latvijas iedzīvotājiem iepērkas internetā, savukārt 45% no tiem iepērkas regulāri, t.i. vairākas reizes mēnesī un bieži ir konkrētu internetveikalu regulārie klienti. Statistikas datu rezultāti liecina, ka Covid pandēmijas laikā būtiski palielinājies internetveikalu klientu skaits, un paradumi pēc pandēmijas beigšanās nostiprinājušies. Visstraujāk tirdzniecība internetā pieaugusi medicīnas sektorā. Būtiskākais iemesls, kāpēc cilvēki iepērkas internetā – iespēja ietaupīt līdzekļus un laiku, turklāt 30% uzskata, ka šis ir videi draudzīgāks iepirkšanās veids. Bezmaksas piegādes ir ļoti svarīgs faktors pircēju izvēlē, kas motivē pieņemt lēmumu par pirkuma veikšanu. Iecienītākais veids pirkumu saņemšanai joprojām ir paku skapis – to atzīmējuši 69% pētījuma dalībnieku.

DPD Latvija autoparkā šobrīd ir 39 elektrobusi, un ir izbūvēti 40 uzlādes punkti. Līdz 2030. gadam uzņēmums apņēmies Rīgu un Pierīgu apkalpot vienīgi ar elektrobusiem. Kā norādīja uzņēmuma pārstāve – jāņem vērā, ka šāds transportlīdzekļu veids piemērots īsām distancēm, un tā izmantošanu regulē arī āra temperatūra.  Šobrīd piegādes transports aprīkots ar gaisa kvalitātes mērīšanas sensoriem un saņemtie dati tiek nodoti pašvaldības rīcībā ikdienas darbam.  

Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvis Valērijs Skribans pasākuma dalībniekus ieinteresēja ar informāciju par videi draudzīgiem transporta risinājumiem, t.sk. par īstenošanā esošu projektu TRANS4ECO, kas vērsts  uz pēdējās jūdzes preču sadales ilgtspējīgu un videi draudzīgu pakalpojumu ieviešanai modeļa izstrādi Latvijā.

Eksperts atgādināja, ka no 2035. gada būs aizliegts ražot automašīnas ar tradicionālajiem iekšdedzes dzinējiem, un jau šobrīd nepieciešams veikt darbības pārejai. Skribans norādīja, ka uzņēmēji ar šo situāciju vieni paši galā netiks. Viņš atzina, ka jau šobrīd novērojama aktīva diskusija starp uzņēmējiem un zinātnisko sektoru – tie apmainās ar jaunākajiem faktiem, diskutē par nākotnes tendencēm un gatavību pārmaiņām; diskusijās arvien vairāk tiek vērsta uzmanība uz ūdeņradi kā alternatīvo degvielas veidu – īpaši kravu pārvadājumos. Kā eksperts norāda – līdz ar izmaiņām transporta nozarē, ir paredzama Latvijas tautsaimniecības stukturālā transformācija un ir iespējama arī transporta nozares uzņēmumu darbības modeļu maiņa. Skribans uzskata, ka pašvaldības ir būtisks spēlētājs infrastruktūras attīstībā.

Ilze Lukstiņa, Rīgas Tehniskās universitātes pētniece skaidroja atšķirības starp viedo pilsētu, viedo pašvaldību un viedo ciemu, akcentējot tieši pēdējā raksturlieluma ietekmi uz kopienas dzīves kvalitātes uzlabojumiem, kas skar arī pēdējās jūdzes piegādes pakalpojumu nodrošināšanu. Pašvaldība sadarbības modelī uzskatāma par starpnieku tehnoloģiju pārnesei uz konkrētām vietām problēmu risināšanai, turklāt jāņem vērā, ka inovācijas ir vajadzībās balstīti risinājumi un tās iespējams radīt vienīgi sadarbībā. Pasvītrojot vietējās kopienas iespējas, klātesošajiem tika atgādināts par salīdzinoši nesen kādas kopienas iniciētu aktivitāti “Aizved mani” soliņš. Eksperte uzskata, ka šādu iniciatīvu iespējams attīstīt ar tehnoloģiskiem risinājumiem. Tāpat eksperte dalījās informācijā par RAPTOR iniciatīvu, kas paredz, ka jebkura pilsēta var pieteikt savu mobilitātes izaicinājumu un platformā tiek piedāvāti inovācijas uzņēmumi, kas šo problēmu varētu palīdzēt atrisināt.

Preču piegādes pakalpojumi attīstās līdz ar pieaugošo pieprasījumu, kas ļauj uzņēmumiem specializēties, piedāvājot atšķirīgus pakalpojumus. Tā piemēram, Armands no SmartPost Itella pastāstīja par paku skapjiem, kas tiek izvietoti iekštelpās, nodrošinot konstantu temperatūru, kādā preces glabājas. Uzņēmums koncentrējas uz infrastruktūras attīstību vietās, kur iedzīvotāji palikuši bez alternatīvām, piemēram, slēgtas pasta nodaļas. Būtiskākā problēma – atrast telpas, kur paku skapjus izvietot.

Savukārt IzziPizi piegādes uzņēmums vairāk koncentrējas uz tādu paku skapju ierīkošanu, kas ir piemēroti dažādu pārtikas produktu nogādāšanai līdz klientam, turklāt pakalpojums tiek nodrošināts ar t.s. pūļa piegādes starpniecību – pārvadājumos tiek iesaistīti dažādi uzņēmumi, kas atbilst tehniskajām prasībām drošai pārtikas produktu pārvadāšanai. Kā pastāstīja uzņēmuma pārstāvis Rolands Dzenis, šobrīd izbūvēti jau 3 paku skapji – Āgenskalnā, Dundagā un Tukumā, kur pēdējā vietā projekta realizēšanā iesaistījusies arī pašvaldība, piedāvājot bez maksas vietu. Kā atzina uzņēmuma pārstāvis, nozīmīga bijusi sadarbība ar Latvijas Pastu tehnoloģijas izzināšanai un piemērotākā risinājuma meklējumos.

Pasākums tika organizēts Interreg Europe programmas 2021-2027 līdzfinansētā projekta “SPOTLOG” ietvaros. Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt vietējās kopienas sociāli atbildīgu loģistikas sistēmu izveidē, kur vien iespējams, balstoties uz nulles oglekļa emisijām, saprātīgi izmantojot visus pieejamos resursus un izmantojot preču un pasažieru transporta pakalpojumu digitalizācijas iespējas.

Plašāka informācija par projektu Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļa vietnē  un https://www.interregeurope.eu/spotlog.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste, anita.abolina@vidzeme.lv

 

28.02.2024

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031