>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE (aktualizēta uz 01.07.2021.)

 

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021 – 2027 (Stratēģiskais ietvars)

          >>> Funkcionālās teritorijas (1. pielikums)

          >>> Rīcību plāns (2. pielikums)

          >>> Reģionālas nozīmes projektu idejas (3. pielikums)

          >>> Vidzemes plānošanas reģiona projektu idejas (4. pielikums)

          >>> Ceļu prioritātes (5. pielikums)

 

>> STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

 


No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tika nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze uz 01.07.2021., kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzdevumi un Rīcības plāns, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI, DISKUSIJAS

(informācija tiks papildināta)

 

 

>> 29.09.2021. plkst. 10:00 / ZOOM

 

 

 

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI, DISKUSIJAS

 

 

>> Kultūra, dabas un kultūras mantojums, spēcīgas kopienas 19.02.2021

>> Dabas kapitāls, aprites ekonomika 26.02.2021

>> Droša iekļaujoša sabiedrība 02.03.2021

>> Pieejama izglītība, digitāla pārveide, sadarbība 03.03.2021

>> Sasniedzamība 05.03.2021

>> Uzņēmējdarbība 09.03.2021

 

RAKSTISKI IESNIEGTIE KOMENTĀRI UN PAPILDINĀJUMI

 (iesniegti laika posmā no 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam)

 

>> KOPSAVILKUMS (.pdf 375 KB)

 


 

Tematiskā darba grupa

"SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBA" 

t.sk. pakalpojumu pieejamība, organizācija, veselīgs dzīvesveids, iespēju vienlīdzība

 

(Darba grupa tika organizēta 17.12.2020, tiešsaistē.)

 

>> FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI

>> Apkopojums #1 

>> Apkopojums #2

>> Apkopojums #3

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions "Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027. Izstrādes pieeja, process." (.pdf 952 KB)

>> Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģions "Deinstitucionalizācijas procesa izaicinājumi Vidzemē" (.pdf 1,99 MB)

>> Kristīne Šica, Veselības ministrija "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam" (.pdf 504 KB)

>> Kristīne Lasmane, Solveiga Siliņa, Labklājības ministrija "Labklājības ministrijas nozares attīstības virzieni 2021.-2027. gada periodā" (.pptx 211 KB)


Tematiskā darba grupa

"ILGTSPĒJĪGA EKONOMIKA, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, KLIMATA PĀRMAIŅU ADAPTĀCIJAS PASĀKUMI" 

 

(Darba grupa tika organizēta 25.11.2020, tiešsaistē.)

>> KOPSAVILKUMS – FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI

>> Dabas kapitāla apsaimniekošana, sadarbība (.pdf 131 KB)

>> Atkritumu apsaimniekošana, koordinācija, sadarbība (.pdf 137 KB)

>> Klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumi (.pdf 99 KB)

>> Energoefektivitāte, plānošana, koordinācija, sadarbība (.jpg 1,49 MB)

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Jānis Ikaunieks "VPR energopolitika, izaicinājumi un vīzija" (.pdf 1,55MB)

>> Ilze Silamiķele, Zemkopības ministrija "Perspektīvas bioekonomikai un dabas kapitāla izmantošanai Latvijā jaunajā plānošanas periodā" (.pdf 2,35 MB)

>> Rudīte Vesere, VARAM "Vides aizsardzības politikas prioritātes Latvijā" (YouTube)

>> Dana Prižavoite, VARAM "VARAM ES fondu 2021.-2027. gadam plānošanas perioda investīcijas vides un klimata jomās" (.pdf 417 KB)

>> Inese Pommere-Bramane "Latvijas pielāgošanās plāns laika posmam līdz 2030. gadam" (.pdf 1,51 MB)

>> Raimonds Dauksts, Pārresoru koordinācijas centrs "Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna sagatavošana Latvijā" (.pdf 1,64 MB)

 

Tematiskā darba grupa

"TERITORIJAS TELPISKĀ ATTĪSTĪBA" 

t.sk. sasniedzamība, transports, kultūras un dabas mantojums, ainavas, sabiedrības līdzdalība, kopienas, remigrācija.

 

(Darba grupa tika organizēta 29.10.2020, tiešsaistē.)

 

>> KOPSAVILKUMS (.pdf 222 KB)

 

>> FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI:

>> Ainavas, kultūras un dabas mantojums (.jpg 700 KB)

>> Transports un sasniedzamība (.jpg 767 KB)

>> Sabiedrības līdzdalība un kopiena (.jpg 723 KB)

>> Remigrācija. E-pakalpojumi un digitalizācija (.jpg 633 KB)

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions "Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrāde" (.pdf 562 KB)

>> Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte "Vidzemes demogrāfiskais izaicinājums. Reģiona attīstības centru funkcionālo tīklu noteikšana" (.pdf 2,9 MB)

>> Maija Anspoka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "E-pakalpojumu attīstība 2021-2027" (.pdf 595 KB)

>> Normunds Grigus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "D-pakalpojumu attīstība" (.pdf 264 KB)

>> Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija "Vidzemes plānošanas reģiona valsts autoceļi" (.pdf 1,5 MB)

>> Kristīne Kedo, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "Ainavu politikas aktualitātes" (.pdf 249 KB)

>> Daiga Driksna, Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija "Transporta politikas prioritātes, izaicinājumi 2021.-2027. gadam" (.pdf 1,03 MB)

>> Gusts Ašmanis, Autotransporta direkcija "Pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai" (.pdf 2,5 MB)

>> Laura Turlaja, Līga Dimante, Kultūras ministrija "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021-2027" (.pdf 293 KB)


Tematiskā darba grupa

"ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJU VIDE, DARBA TIRGUS PRASMJU UN UZŅĒMĒJSPĒJU ATTĪSTĪBA, CILVĒKKAPITĀLS"

(Darba grupa tika organizēta 5.11.2020, tiešsaistē.)


>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions " Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027. Izstrādes pieeja, process." (.pdf 737 KB)

>> Santa Vītola, Vidzemes plānošanas reģions "Pārmaiņu veicinātāji reģionos jeb "mēs taču nerakstām programmu vakardienai" (.pdf 259 KB)

>> Laima Engere-Levina, Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs "VPR izaicinājumi, atbalsts uzņēmējdarbības atbalstam" (.pdf 310 KB)

>> Kristaps Soms, Ekonomikas ministrija "Nacionālā industriālā politika 2021+" (.pdf 1,48 MB)

>> Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "Atbalsts reģioniem un pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai reģionālās politikas 2021-2027 ietvaros" (.pdf 1,43 MB)

>> Inta Šusta, Baiba Švāne-Upmane, Izglītības un zinātnes ministrija " Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" (.pdf 1,38MB)

 

 


Vai šī informācija bija noderīga?

Tava atsauksme palīdzēs uzlabot šo lapu.Nosūtīt
Nosūtīt bez komentāra
Paldies par atsauksmi!

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031