ARHĪVS

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021-2027 PILNVEIDOTĀS REDAKCIJAS IZSTRĀDES GAITA

 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 pilnveidotās redakcijas 2.0 publiskā apspriešana (2021. gada 30. augusts - 30. septembris)


Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2021. gada 29. septembrī tiešsaistē.

PREZENTĀCIJA (.pdf 2,58 MB)

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ SAŅEMTO KOMENTĀRU KOPSAVILKUMS (.pdf 446 KB)

 

>> STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS (1. redakcijas projekts)

>> KOPSAVILKUMS par 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemtajiem komentāriem


Jautājumiem par dokumentu izstrādes gaitu: Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, tel. +371 26533464, ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv.


 

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas publiskās apspriešana (2021. gada 8. februāris - 9. marts)

 

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI, DISKUSIJAS

 

>> Kultūra, dabas un kultūras mantojums, spēcīgas kopienas 19.02.2021

>> Dabas kapitāls, aprites ekonomika 26.02.2021

>> Droša iekļaujoša sabiedrība 02.03.2021

>> Pieejama izglītība, digitāla pārveide, sadarbība 03.03.2021

>> Sasniedzamība 05.03.2021

>> Uzņēmējdarbība 09.03.2021

 

RAKSTISKI IESNIEGTIE KOMENTĀRI UN PAPILDINĀJUMI

 (iesniegti laika posmā no 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam)

>> KOPSAVILKUMS (.pdf 375 KB)

 


 

 

 


 

 

Tematiskā darba grupa

"SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBA" 

t.sk. pakalpojumu pieejamība, organizācija, veselīgs dzīvesveids, iespēju vienlīdzība

 

(Darba grupa tika organizēta 17.12.2020, tiešsaistē.)

 

>> FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI

>> Apkopojums #1 

>> Apkopojums #2

>> Apkopojums #3

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions "Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027. Izstrādes pieeja, process." (.pdf 952 KB)

>> Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģions "Deinstitucionalizācijas procesa izaicinājumi Vidzemē" (.pdf 1,99 MB)

>> Kristīne Šica, Veselības ministrija "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam" (.pdf 504 KB)

>> Kristīne Lasmane, Solveiga Siliņa, Labklājības ministrija "Labklājības ministrijas nozares attīstības virzieni 2021.-2027. gada periodā" (.pptx 211 KB)


 

Tematiskā darba grupa

"ILGTSPĒJĪGA EKONOMIKA, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, KLIMATA PĀRMAIŅU ADAPTĀCIJAS PASĀKUMI" 

 

(Darba grupa tika organizēta 25.11.2020, tiešsaistē.)

>> KOPSAVILKUMS – FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI

>> Dabas kapitāla apsaimniekošana, sadarbība (.pdf 131 KB)

>> Atkritumu apsaimniekošana, koordinācija, sadarbība (.pdf 137 KB)

>> Klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumi (.pdf 99 KB)

>> Energoefektivitāte, plānošana, koordinācija, sadarbība (.jpg 1,49 MB)

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Jānis Ikaunieks "VPR energopolitika, izaicinājumi un vīzija" (.pdf 1,55MB)

>> Ilze Silamiķele, Zemkopības ministrija "Perspektīvas bioekonomikai un dabas kapitāla izmantošanai Latvijā jaunajā plānošanas periodā" (.pdf 2,35 MB)

>> Rudīte Vesere, VARAM "Vides aizsardzības politikas prioritātes Latvijā" (YouTube)

>> Dana Prižavoite, VARAM "VARAM ES fondu 2021.-2027. gadam plānošanas perioda investīcijas vides un klimata jomās" (.pdf 417 KB)

>> Inese Pommere-Bramane "Latvijas pielāgošanās plāns laika posmam līdz 2030. gadam" (.pdf 1,51 MB)

>> Raimonds Dauksts, Pārresoru koordinācijas centrs "Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna sagatavošana Latvijā" (.pdf 1,64 MB)

 

 

Tematiskā darba grupa

"TERITORIJAS TELPISKĀ ATTĪSTĪBA" 

t.sk. sasniedzamība, transports, kultūras un dabas mantojums, ainavas, sabiedrības līdzdalība, kopienas, remigrācija.

 

(Darba grupa tika organizēta 29.10.2020, tiešsaistē.)

 

>> KOPSAVILKUMS (.pdf 222 KB)

 

>> FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI:

>> Ainavas, kultūras un dabas mantojums (.jpg 700 KB)

>> Transports un sasniedzamība (.jpg 767 KB)

>> Sabiedrības līdzdalība un kopiena (.jpg 723 KB)

>> Remigrācija. E-pakalpojumi un digitalizācija (.jpg 633 KB)

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions "Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrāde" (.pdf 562 KB)

>> Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte "Vidzemes demogrāfiskais izaicinājums. Reģiona attīstības centru funkcionālo tīklu noteikšana" (.pdf 2,9 MB)

>> Maija Anspoka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "E-pakalpojumu attīstība 2021-2027" (.pdf 595 KB)

>> Normunds Grigus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "D-pakalpojumu attīstība" (.pdf 264 KB)

>> Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija "Vidzemes plānošanas reģiona valsts autoceļi" (.pdf 1,5 MB)

>> Kristīne Kedo, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "Ainavu politikas aktualitātes" (.pdf 249 KB)

>> Daiga Driksna, Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija "Transporta politikas prioritātes, izaicinājumi 2021.-2027. gadam" (.pdf 1,03 MB)

>> Gusts Ašmanis, Autotransporta direkcija "Pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai" (.pdf 2,5 MB)

>> Laura Turlaja, Līga Dimante, Kultūras ministrija "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021-2027" (.pdf 293 KB)


Tematiskā darba grupa

"ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJU VIDE, DARBA TIRGUS PRASMJU UN UZŅĒMĒJSPĒJU ATTĪSTĪBA, CILVĒKKAPITĀLS"

(Darba grupa tika organizēta 5.11.2020, tiešsaistē.)


>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions " Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027. Izstrādes pieeja, process." (.pdf 737 KB)

>> Santa Vītola, Vidzemes plānošanas reģions "Pārmaiņu veicinātāji reģionos jeb "mēs taču nerakstām programmu vakardienai" (.pdf 259 KB)

>> Laima Engere-Levina, Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs "VPR izaicinājumi, atbalsts uzņēmējdarbības atbalstam" (.pdf 310 KB)

>> Kristaps Soms, Ekonomikas ministrija "Nacionālā industriālā politika 2021+" (.pdf 1,48 MB)

>> Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "Atbalsts reģioniem un pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai reģionālās politikas 2021-2027 ietvaros" (.pdf 1,43 MB)

>> Inta Šusta, Baiba Švāne-Upmane, Izglītības un zinātnes ministrija " Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" (.pdf 1,38MB)

 

 


 

Piezīme: Zemāk aplūkojamais materiāls par VPR Attīstības progammas 2021-2027 saturu izstrādāts vēl pirms Administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā.

 

 

 

 


 

Jautājumiem par dokumentu izstrādes gaitu: Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, tel. +371 26533464, ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv.

  

ARHĪVS - 2014. gads

Vai šī informācija bija noderīga?

Tava atsauksme palīdzēs uzlabot šo lapu.Nosūtīt
Nosūtīt bez komentāra
Paldies par atsauksmi!

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930