Kultūras ziņas

Alūksnes novada pašvaldība aicina līdz 11. martam pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Pagodinājums” četrās nozarēs - uzņēmējdarbībā, izglītībā, kultūrā un sportā.

Apbalvojumu “Pagodinājums” katrā jomā pasniedz, vērtējot iepriekšējā gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem, kas pēdējā laikā ko sevišķu paveikuši konkrētajās nozarēs, kuru sasniegumi bijuši īpaši pamanāmi, kā arī pieteikt īpašus notikumus attiecīgajās nozarēs, kas aizvadītajā gadā izskanējuši plaši un devuši būtisku ieguldījumu.

Pašvaldība aicina pieteikt apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, uzņēmumus, notikumus minētajās jomās, rakstot vēstuli brīvā formā vai aizpildot anketu tiešsaistē https://ej.uz/pagodinajumu, kas izveidota, lai atvieglotu pretendentu pieteikšanu.

Apbalvojumam “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” pašvaldība aicina pieteikt pretendentus – labākos, veiksmīgākos uzņēmumus dažādās komercdarbības nozarēs, kuru pēdējā laika veikums, izaugsme, inovācijas un citi uzņēmējdarbības rādītāji būtu novērtējami ar pašvaldības apbalvojumu. Apbalvojuma mērķis ir apzināt un godināt novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot novada un uzņēmējdarbības vides attīstību, kā arī veicināt novada uzņēmēju atpazīstamību. Pretendenti “Pagodinājumam uzņēmējdarbībā” var būt kapitālsabiedrības (izņemot valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības), to filiāles vai struktūrvienības, kuras saimniecisko darbību veic novada teritorijā, neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares un individuālie komersanti, lauksaimniecisko ražošanu un citu aroddarbību veicēji – fiziskās personas, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Alūksnes novadā.

Apbalvojuma “Pagodinājums izglītībā” mērķis ir pateikties pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm un to pedagoģiskajiem darbiniekiem par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā.

Šo apbalvojumu piešķir nominācijās par radošu darbu izglītojamo audzināšanā un izglītošanā, pedagoga prestiža un pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu novadā un valstī, ieguldījumu estētiskajā audzināšanā un mākslinieciskajā pašdarbībā, ievērojamiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieku sagatavošanā, konkursos, skatēs, sporta sacensībās.

Šogad apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” paredzēts pasniegt šādās nominācijās:

  • Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei,
  • Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem,
  • Par efektīvu tehnoloģiju pielietojumu mācību procesā,
  • Par radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu iekļaujošā izglītībā.

Apbalvojuma “Pagodinājums kultūrā” mērķis ir pateikties kultūras darbiniekiem par īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras darbā, kultūrvides saglabāšanā un attīstības pilnveidošanā vai īpašiem sasniegumiem kādā no mākslas, amatiermākslas, amatniecības, izdevējdarbības vai novadpētniecības jomām, izciliem sasniegumiem starptautiskajos konkursos.

Ar apbalvojumu “Pagodinājums sportā” var apbalvot novada sportistus, komandas, trenerus, sporta klubus un nozares sabiedriskos aktīvistus par ievērojamiem sasniegumiem sportā, kā arī pateikties par nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida izkopšanā un sportisku aktivitāšu popularizēšanu novadā. Apbalvojumu piešķir nominācijās par īpašiem sasniegumiem Latvijas, Eiropas un Pasaules čempionātos, Olimpiskajās spēlēs, kā arī cita augsta līmeņa sacensībās vai par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbā.

Piesakot pretendentus kādam no apbalvojumiem, aicinām norādīt pieteikto personu (vārds, uzvārds), komandu, kolektīvu, uzņēmumu vai organizāciju (nosaukums), notikumu vai pasākumu u.c., kā arī aprakstīt konkrētos sasniegumus, par ko pretendentu izvirzāt apbalvojumam. Pieteikums noformējams brīvā stilā. Lūdzam norādīt arī pieteicēja datus, lai pieteikums nebūtu anonīms un nepieciešamības gadījumā ar pieteicēju varētu sazināties.

Pieteikumus var rakstīt gan individuāli, gan kolektīvi, tā apliecinot konkrētā pretendenta veikuma un ieguldījuma nozīmību plašākai sabiedrībai.

Pretendentus līdz 11. martam (ieskaitot) aicinām pieteikt, aizpildot elektronisko anketu vai iesniedzot pieteikumus brīvā formā Alūksnes novada pašvaldībai, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, nogādājot tos personīgi Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, 1. stāvā vai nosūtot uz e-pastu dome PIE aluksne PUNKTS lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, e-pasts: evita.aploka PIE aluksne PUNKTS lv, tālrunis 26646749.

Sagatavoja: Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste; tālruņi: 64381502, 26646749; evita.aploka PIE aluksne PUNKTS lv

27.02.2022

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930