Arhīva kalendārs

« February 2024 »
MonTueWedThuFriSatSun
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 

Sākusies reģistrācija forumam "Kultūra izturētspējai 2024", kas 2024. gada 7.–8. maijā notiks Jakobštatē jeb Pietarsāri (Somijā). Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta kultūras lomai sabiedrības noturības un kapacitātes palielināšanā.

Forums, kuru organizē  projekts "BSR Cultural Pearls", vada Baltijas jūras valstu padome (CBSS) un līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021. -2027. gadam, ir nozīmīga iniciatīva, lai pētītu kultūras pozitīvo ietekmi uz sabiedrības izturētspēju un kopienas veidošanu.  

Fēlikss Šartners Giertta, “BSR Cultural Pearls” projekta koordinators Baltijas jūras valstu padomē (CBSS) saka: “Spēcīgām kopienām ir visas iespējas, lai pārvarētu grūtības. Šīs kopienas tiek stiprinātas ar kultūras palīdzību - tiek radītas tikšanās vietas sarunām, kuras sniedz impulsu jaunām idejām. Šīs idejas virza pilsētu uz priekšu.”

Papildus pašreizējiem ģeopolitiskajiem jautājumiem un drošības draudiem, kurus radījis Krievijas īstenotais karš pret Ukrainu, Baltijas jūras reģiona kopienas saskaras arī ar citiem izaicinājumiem. Tie ietver demogrāfiskās pārmaiņas un sabiedrības novecošanu, kopienu izolāciju, ekonomikas lejupslīdi un klimata pārmaiņu ietekmi.

Foruma uzmanības centrā būs tēma - kā kultūra var būt virzītājs, kas saliedē un dod iespējas kopienām, tādējādi uzlabojot to sociālo noturību. Forumā īpaši pievērsīsies kultūras un radošo industriju un citu kultūras jomā ieinteresēto personu lomai, reaģējot uz dažādām problēmām, ar kurām saskaras Baltijas jūras reģiona mazās un vidēja lieluma pilsētas.  

“Pasākums ir īpaši aktuāls tiem, kuri strādā ar kultūras un sociālās noturības tēmām pašvaldības vidē,” vērtē Emīls Rode, Dānijas Kultūras institūta Latvijā pārstāvis un projektu eksperts. Dānijas Kultūras institūts ir partneris “BSR Cultural Pearls” projektā un tā uzdevums ir organizēt forumu. 

Forums paredzēts Baltijas jūras reģiona pašvaldību pārstāvjiem un interesentiem no kultūras un radošām industrijām. Pasākumā aicināti piedalīties arī pārstāvji no pilsētām, kurām piešķirts Baltijas jūras reģiona kultūras pērles ("BSR Cultural Pearls") tituls 2024. gadam, tāpat arī bijušo kandidātpilsētu pašvaldības, reģionālās, valsts un vietējās pašvaldības iestādes, kultūras institūcijas, akadēmiķi un zināšanu pārneses starpnieki no Baltijas jūras reģiona un ārpus tā robežām. 

Forums ir daļa no “BSR Cultural Pearlsprojekta, kurš aizsāka BSR Cultural Pearls balvu-titulu, kuru katru gadu piešķir četrām Baltijas jūras reģiona pašvaldībām ar vispārliecinošākajiem un ietekmīgākajiem kultūras un sociālās noturības rīcības plāniem. 

No 12 Baltijas jūras reģiona valstu kandidātiem tika izvēlētas Svendborga (Dānija), Ķīle (Vācija), Jakobštate (Somija) un Rūjiena (Latvija), un šīs pilsētas kļuva par Baltijas jūras reģiona kultūras pērlēm 2024. gadam.

Plašāka informācija un iepriekšēja reģistrācija pasākumam līdz š.g. 15. aprīlim: https://culturalpearls.eu/forum2024/  

__________

Vairāk par projektu "BSR Cultural Pearls": Lelde Ābele, projekta vadītāja VPR, lelde.abele PIE vidzeme PUNKTS lv, tālr. +371 29266757.

Informāciju publicējusi: Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.kake PIE vidzeme PUNKTS lv, izmantojot "BSR Cultural Pearls" sagatavoto informāciju. 

CITAS PROJEKTA BSR CULTURAL PEARLS ZIŅAS

.

2023. gada nogalē noslēdzās Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās un Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk-VPR) īstenotās “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu realizācija. VPR jau sešpadsmito gadu pēc kārtas administrējis pasākumus, kurus organizēja kultūras jomas speciālisti Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā. Pērn programma tika īstenota paplašinātā teritorijā ar jaunu nosaukumu “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma” (turpmāk-VKP). Tās mērķis bija veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai, kā arī jaunradi Vidzemes vēsturiskajā zemē. Vēl programma sekmēja Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Aizvadītajā gadā konkursam pavisam tika iesniegti 116 projektu pieteikumi par kopējo finansējuma summu 525 998,20 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 59 projekti, to realizācijai tika sadalīti 172 050,00 eiro. Īstenoto projektu vidū bija daudz vietējās kopienas un vietas identitāti stiprinošu pasākumu -  izglītojošas un radošas nodarbības, meistardarbnīcas, vasaras koncertu un kino vakari, teātra izrādes iestudēšana, kultūras mantojumu popularizējoši svētki un citi. Ar īstenotajiem projektiem varat iepazīties šeit. 

VKP 2023, realizējot 59 projektus, bija iespēja organizēt 241 kultūras pasākumu un aktivitāti. Pēc kultūras piedāvājuma veida tās bija - meistarklase, semināri, rezidences, nodarbības, lekcijas, izglītības pasākumi, darbnīca (27 projektos), izstādes (7 projektos), izklaidējoši pasākumi, festivāli, koncerti (22 projektos), pārgājiens (1 projektā), grāmatas, manuskripti (5 projektos); projekti ar pētniecisko darbu (8 projektos), izrādes (5 projektos), darbs ar fotomākslu (2 projektos), spēles (2 projektos), tēlniecības darbi (2 projektos). Vairākos projektos tapušas un izdotas kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas: “Atmiņas no Vecās Vidzemes. Elzas un Rūdolfa stāsts” (700 eksemplāri), “Salacas lībiešu valodas ceļvedis” (500 eksemplāri), “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos” (249 eksemplāri), “Zvārtavas pils” (1000 eksemplāri). Viena projekta realizācijas rezultātā ir sagatavots grāmatas manuskripts “Izzūdošie ciemi Latvijā. “Letes””.

Vecpiebalgas vidusskola sagatavojusi galda spēli “Ceļo kopā ar brāļiem Kaudzītēm”. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā Vecpiebalgas “Vēveros” izgatavots koka ūdens pumpis, kādu to lietoja 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Digitālā formātā ir tapis dejas un mūzikas ieraksts “Ziemeļvidzemes danči. Notis. Soļi. Zīmējumi.” Latvijas vēsturisko krogu katalogam sagatavoti apraksti “Vidzemes lauku krogi. Rīgas-Tērbatas lielceļš. Posms Rīga-Straupe.”

Viens no apjomīgākajiem un pamanītākajiem kultūras pasākumiem, kurš sasniedza lielu auditoriju, radīja nopietnu un arī pretrunīgu rezonansi vietējā sabiedrībā, bija projekts “Izstādes “Pretrunu pilns zīmējums un ar gaišredzības iezīmēm” publiskā programma”. Mākslinieka Māra Bišofa daiļradei veltīto projektu īstenoja Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību.

Vairākos projektos parādās veiksmīgi vadības un sadarbības modeļi starp reģiona kultūras iestāžu vadītājiem, darbiniekiem un pieredzējušām valsts mēroga kultūras organizācijām un izpildītājmāksliniekiem. Tie rada pozitīvu vidi augstvērtīgu kultūras procesu un piedāvājuma tapšanai Vidzemē.

VKP projektu īstenošanā pērn līdzdarbojušies 1275 dalībnieki. Savukārt pasākumos piedalījās liels skaits apmeklētāju - 43 365.

“Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programma” būs arī šogad. VPR piedalīsies VKKF konkursā par tiesībām administrēt šo programmu. Ja VPR iesniegtais projekts tiks atbalstīts, tad jau marta sākumā tiks organizēts konkurss un projektu iesniegšana. VKKF Kultūras programma reģionos ir būtiska ar to, ka tā nodrošina iespēju reģiona iedzīvotājiem īstenot savas radošās idejas un kultūras ieceres, stiprinot vietējo kopienu un kopjot reģionam raksturīgās kultūras vērtības.

VPR izsaka pateicību visiem projektu īstenotājiem par projektu realizāciju 2023. gadā. Kopā ir paveikts ļoti daudz! Katrs no projektiem ir devis ieguldījumu. Tie ir veicinājuši vietējo kopienu attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību, kā arī sekmējuši kultūras mantojuma un vērtību saglabāšanu, tālāk nodošanu un popularizēšanu.

__________

Papildu informācijai: Ieva Zemīte, Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas koordinatore, tel. +371 29224494, ieva.zemite PIE vidzeme PUNKTS lv.

Informāciju sagatavoja: Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.kake PIE vidzeme PUNKTS lv.

.

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) gada nogalē organizētā aptauja, lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā nākamajam gadam, ir kļuvusi par tradīciju. Gandrīz mēnesi, tiešsaistē aizpildot aptaujas anketu, vidzemnieki varēja balsot par to, kas, viņuprāt, būtu svarīgs kultūras jomā Vidzemē 2024. gadā. Trīs vislielāko balsotāju atbalstu saņēmušie kultūras virzieni tiks iekļauti Kultūras programmas projektu konkursa nolikumā.

Aptaujā atbildes sniedza 445 cilvēki. Atbildes apliecina, ka vidzemnieki par svarīgāko kultūras dzīvē ir atzinuši, pirmkārt, Vidzemei raksturīgā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu (220 jeb 17,5 % respondentu), otrkārt, sabiedrības līdzdalību kultūras procesā – kvalitatīvas kultūras norises vietējo kopienu veidošanai (208 jeb 16,5% respondentu), treškārt, profesionālās nacionālās un starptautiskās mākslas pieejamību Vidzemē (171 jeb 13,6 % respondentu). Aptaujas respondenti pārstāv gandrīz visu Vidzemes kultūrvēsturiskā novada teritoriju, tomēr visaktīvāk viedokli pauduši cilvēki no Valmieras novada (94 jeb 21,1%), tad seko Gulbenes (58 jeb 13%) un Limbažu (50 jeb 11,2 %) novadi.

Respondenti varēja arī brīvā formā rakstīt par to, kam, viņuprāt, būtu jāpievērš uzmanība un kas būtu jānosaka par prioritātēm kultūrā šogad. Vidzemnieki uzsvēra, ka jādomā par kultūrvides attīstību – lauku teritoriju kultūrtelpu aktīva darbība, vides pieejamība dažādām sabiedrības grupām, novadpētniecība, kultūras un valstiskuma apziņa, kultūras procesu nozīme sabiedrības un teritorijas ilgtermiņa attīstībā. Vidzemnieki aktīvi piedalījās aptaujā, un paustie viedokļi bija pārdomāti.

Aptaujas respondenti labprāt atbildēja uz jautājumu, kāda kultūras aktivitāte Latvijā viņus iedvesmoja vai iepriecināja 2023. gadā. Nenoliedzami, aizgājušais gads aizritēja Dziesmu un Deju svētku noskaņās. 2023. gads bija arī Lībiešu mantojuma gads ar tematiskajiem notikumiem, izdevumiem un pētījumiem. Tāpat tika pamanīti un izcelti neskaitāmi 2023. gadā notikušie kultūras pasākumi Latvijā, kuri atstāja lielu iespaidu gan uz apmeklētājiem, gan organizētājiem. Tika pieminēta virkne starptautisko un vietējo festivālu, pilsētas svētku notikumi, grāmatu izdošana, nelieli un lieli kvalitatīvi koncerti, izstādes un tikšanās ar māksliniekiem, izrādes, priekšlasījumi, kino vakari, mājas kafejnīcu dienas, konferences, seno amatu prasmju apzināšana un apguve, neierastu kultūrtelpu un kultūraktivitāšu mijiedarbība un citi. Kāds no atbilžu sniedzējiem kā ierosinājumu rakstīja: “Ikdienā noslēgtu vietu atdzīvināšana kultūras pasākumos.” Cilvēki skaidri izteica savas domas, piemēram – “Bet man patīk tikšanās un sarunas ar kultūras cilvēkiem.” Viņi pauda arī sajūtas –  “Kādi feini festivāli, tirdziņi, pilsētas svētki un vienkārši dažādi nelieli pasākumi kā gaismiņas parkos.” Izskanēja rosinājums domāt par Vidzemes kultūras vērtībām –  "Popularizēt budēļus/ķekatas/bluķa vilkšanu Helovīna vietā” – un  ierosinājums organizēt –  “Kultūrvēsturisku objektu apskates ekskursijas pa vienas dienas maršrutiem vietējiem un citiem interesentiem visos novados.” Atbildēs varēja lasīt, ka kultūras procesi cilvēkus – pārsteidza, iedvesmoja, lika novērtēt un aizdomāties, iepriecināja un iesaistīja. Jāsecina, ka vidzemnieks ir gan prasīgs, gan spēj novērtēt kultūras piedāvājumu. Izteiktie viedokļi saskan ar 2024. gada Valsts kultūrkapitāla fonda “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programmas” mērķiem: 1) veicināt kvalitatīvas kultūras pieejamību latviešu vēsturiskajās zemēs; 2) veicināt latviešu vēsturisko zemju savdabības izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.

Paldies visiem par ieguldīto darbu un aptaujas pildīšanu! Paustie viedokļi, ierosinājumi un raksturojumi ir svarīgs materiāls, lai kvalitatīvi sagatavotos jaunajam Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas projektu konkursam, kura izsludināšana iecerēta 2024. gada marta sākumā. Aicinām potenciālos projektu sagatavotājus sākt laicīgi domāt par projektu idejām, sadarbības modeļiem un paredzamajiem rezultātiem!

Jau iepriekš ziņots, ka “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” konkursā tika iesniegti 116 projektu pieteikumi par kopējo finansējuma summu 525 998,20 eiro. No pieteiktajiem projektiem atbalstu guva 59 projekti, to realizācijai tika sadalīti 172 050,00 eiro. Vienam projektam pieprasītais finansējums nedrīkstēja pārsniegt 5% no “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursa pieejamā finansējuma, t.i., 8602,5 EUR.

____________

Papildu informācijai: Ieva Zemīte, Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas koordinatore, tel. +371 29224494, ieva.zemite PIE vidzeme PUNKTS lv.

Informāciju sagatavoja: Zane Kaķe, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, zane.kake PIE vidzeme PUNKTS lv.

.