Pasākumu arhīvs

« Maijs 2022 »
POTCPSSv
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Pieredzes apmaiņas pasākums cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pie darba devējiem

No 23. - 25. maijam Vidzemes plānošanas reģions projekta "Vidzeme iekļauj" ietvaros organizē pieredzes apmaiņas pasākumu cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem pie darba devējiem, lai pārrunātu nodarbinātības iespējas un rosinātu diskusiju starp sociālās un uzņēmējdarbības jomas pārstāvjiem par aktuālākajiem jautājumiem cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanai darba tirgū. 

 

Pieredzes apmaiņas nolūkā plānots apmeklēt uzņēmumus - SIA "Dimdiņi", SIA "Dimdiņi Agro", SIA "Avoti SWF", z/s "Ķelmēni", SIA "Dabas prieks". 

 

Lai sniegtu ieguldījumu inovāciju jomas attīstībā ne tikai vietēji, bet arī pārrobežu kontekstā, Vidzemes plānošanas reģions pieņēmis uzaicinājumu vadīt Inovāciju pārneses darba grupu Baltijas jūras valstu reģionu sadarbības organizācijas (BSSSC) ietvaros.

Inovāciju pārneses darba grupas ietvaros Baltijas jūras reģiona (BJR) pārvaldes institūciju, izglītības iestāžu un citu ieinteresēto pušu pārstāvji satiksies, lai kopīgi apmainītos ar zināšanām, idejām, kontaktiem, iedvesmotos un diskutētu par labās prakses piemēriem un to integrēšanu reģionālā līmenī. Šāda veida pieeja ir efektīvs veids, kā stiprināt sadarbību un sekmēt uz reģioniem orientētu inovāciju politiku.

VPR pārstāv Attīstības padomes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne.

 

 

.

Satiksmes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sarunas

 

Darba kārtība:

1. Par valsts autoceļu atjaunošanas projektiem 2022 .gadā.

1.1. Par plānotajiem remontdarbiem un finansējumu valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem, iespējamie risinājumi  saistībā ar straujo būvniecības būvizmaksu un būvmateriālu cenu pieaugumu.

1.2. Par prognozēm vidēja termiņa budžeta ietvaram 2023., 2024. un 2025. gadam

1.3. Par  mērķdotācijām pašvaldību autoceļiem un ielām.

2. Par progresu valsts vietējo autoceļu nodošanā bezatlīdzības pašvaldības īpašumā.

3. Par  valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasību atbilstību drošai sabiedriskā transporta pakalpojumu  nodrošināšanai.

4. Par Satiksmes ministrijas aktivitātēm zaļā kursa transporta sektorā, iespējas satiksmes un infrastruktūras uzlabošanas projektiem piesaistīt Eiropas atveseļošanās un noturības mehānisma finansējumu, lai tiktu īstenoti 2030. gada mērķi attiecībā uz CO2 samazināšanu autotransporta sektorā.

5. Par Sabiedriskā transporta pakalpojuma  aktualitātēm, par  papildus nepieciešamo finansējumu 2022. gadā, priekšlikumi valsts budžeta programmas 31.00.00 “Sabiedriskais transports” apakšprogrammas 31.06.00 “Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem” ietvaros 2023. gadam. Prognozējamais pārvadājumu apjoms – pieejamība – valsts finansējums – pasažieru pārvadājumi pa sliežu ceļiem un ar autobusiem – privātā transporta izmantošanas samazināšana.

6. Par Sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkumu gaitu.

7. Skolēnu pārvadājumu problemātika, iespējamie risinājumi.

 

 

.