Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana (TIF)

 

Katrai vietai ir sava unikalitāte, kas to var padarīt par pievilcīgu dzīvošanai, darbam un atpūtai. Projekts “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana” ļāvis paskatīties uz pavisam pašsaprotamām lietām no cita skatupunkta. Iespējams, ka tirgus laukums, kas, vietējiem iedzīvotājiem sākumā, šķitis nekopts un nevajadzīgs, var kļūt par mākslinieku pulcēšanās vietu, kas nomaļajai teritorijai sniedz jaunu tēlu un “otro dzīvību”. Jebkurš novads var pārvērsties un transformēties, atrodot to vienīgo un īpašo, kas nav redzēts citur pasaulē un atrodas tepat mums blakus. Projekta ietvaros izstrādāti Vidzemes nākotnes scenāriji, kā arī jauna vizuālā identitāte ar vīziju: "Vidzeme - ceļš ved augšup!" 

lasīt vairāk...

Septembrī noslēdzies Baltijas jūras reģiona programmas finansētais projekts “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” (Trans in Form). Projekts tika uzsākts 2009. gada 2. novembrī, un tā laikā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) izstrādājis jaunas attīstības idejas un iespējas reģiona un to novadu kopīgai attīstībai.

18.09.2012

Trešdien un ceturtdien, 5. un 6.septembrī, Cēsīs un Amatā norisinājās Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana" ("Trans in Form") pieredzes apmaiņas seminārs - "Vidzemes veiksmes stāsti”.

10.09.2012

Jebkuras vietas attīstības pamatā ir cilvēks, viņa darbs un nemitīga vēlme uzlabot vidi sev apkārt. Vidzemē radošu, uzņēmīgu un drosmīgu cilvēku ir ne mazums. Lai par viņiem uzzinātu arī citi, Vidzeme plānošanas reģions izveidojis Vidzemes veiksmes stāstu mājas lapu www.vidzemesstasti.lv, kurā apkopoti vairāk kā 50 stāsti par iedvesmojošiem cilvēkiem, veiksmīgiem uzņēmējiem un ievērības cienīgiem tūrisma objektiem. Šie stāsti kalpo kā apliecinājums tam, ka ticība idejai, mīlestība pret darbu, cieņa pret dabu un kultūras mantojumu ir panākumu atslēga.

24.08.2012

Kā raksta projekta vadītāji, aizraujošais un izaicinošais ceļojums nonācis beigu posmā. Pavisam nesen projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana” (“Trans in Form”) partneri, eksperti un koordinatori tikās Varšavā, lai noslēguma konferencē pārrunātu padarīto projekta laikā. Vairāk kā 80 lēmumu pieņēmēji, politiķi un citi iesaistītie Varšavā kopā izvērtēja projekta “Trans in Form” sasniegumus un ietekmi. Secinājums, ko noslēguma konference nesusi lielākai daļa apmeklētāju ir viens - ceļojums ir tikai sācies un “Trans in Form” vīzija par attālo reģionu transformāciju turpināsies. Vairāk par projekta sasniegumiem Vidzemes plānošanas reģionā šeit. 

31.05.2012

Piektdien, 25.maijā plkst. 9:00 norisināsies pētījuma „Lauku reģionu potenciāls” prezentācija un darba seminārs par lauku teritoriju attīstības potenciālu. 21.05.2012




25.maijā Amatas novadā vidzemniekus iepazīstinās ar teritoriju attīstības spēju noteikšanas un attīstības plānu izveides metodēm, kuras var izmantot teritoriju attīstības plānošanai. 

26.04.2012

Pagājušā gada vasarā, 2011.gada jūnijā, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar darba grupu no Vidzemes Augstskolas (ViA) izstrādājis Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijus. Scenāriju mērķis ir noteikt dažādus iespējamos Vidzemes plānošanas reģiona attīstības virzienus līdz 2030. gadam. Tagad scenāriju īsi skaidrojumi pieejami arī VIDEO versijās. 22.02.2012


Pieejama LTV raidījuma "Viss notiek" intervija ar Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju darba grupas vadītāju Visvaldi Valtenbergu. 03.01.2012


Piektdien, 25. novembrī, Madonā, Saieta laukumā 10, viesnīcas "Madona" konferenču zālē norisināsies diskusija par Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijiem. Diskusijas dalībniekiem tiks dota iespēja uzzināt par Vidzemes iespējām līdz 2030. gadam, kā arī izteikt savu redzējumu par Vidzemi nākotnē.

21.11.2011

No 2011. gada jūnija Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriju darba grupas vadītājs Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs kā arī citi eksperti no darba grupas prezentējuši scenārijus dažādām ieinteresētajām grupām - studentiem, pensionāriem, bibliotekāriem politiķiem, kā arī citiem interesentiem.

09.11.2011

Piektdien, 14.oktobrī, Vidzemes Augstskolā norisinājās Vidzemes Augstskolas Zinātniski praktiskais seminārs, kura laikā Dr.sc.pol. Visvaldis Valtenbergs (scenāriju darba grupas vadītājs) iepazīstināja ar Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijiem. Pateicoties Vidzemes Augstskolai, pieejama arī prezentācijas video versija.

20.10.2011

Otrdien, 27. septembrī, plkst. 15:30 Vidzemes plānošanas reģiona eksperts un Vidzemes Augstskolas (ViA) Sociālo zinātņu fakultātes docents Visvaldis Valtenbergs prezentēs Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijus Valmieras Valsts ģimnāzijas Jauno finansistu un ekonomistu skolā. 

27.09.2011

Pasaules tendences rāda, ka enerģijas cenas nākotnē pieaugs. Naftas rezerves līdz 2030. gadam vēl nebūs iztukšotas. Daudz vairāk tiks apgūti atjaunojamie enerģijas resursi, bet tie vēl ar vien nebūs pietiekami. Radikāli jaunas tehnoloģijas lētas enerģijas ražošanai būs pieejamas tikai ap 2030. gadu. Pesimistiskāks scenārijs paredz, ka enerģijas cenas pasaulē pieaugs daudz straujāk kā šobrīd, jo naftas resursi sāks izsīkt jau pēc 5-10 gadiem, bet gāzes resursi sāks izsīkt vēl pēc 10 gadiem. Ko šādā situācijā darīs Vidzeme? Kā Vidzemnieki var paši ietekmēt reģiona virzību pretī lielākai neatkarībai no importētās enerģijas?

07.09.2011

Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar darba grupu no Vidzemes Augstskolas (ViA) izstrādājis Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijus. Scenāriju mērķis ir noteikt dažādus iespējamos Vidzemes plānošanas reģiona attīstības virzienus līdz 2030. gadam. Scenāriju izstrādes gaitā tika analizēta dažādu virzītājspēku un šodienas rīcības ietekme uz reģiona attīstību tālākā nākotnē un noteikti nozīmīgākie nākotnes izaicinājumi un iespējas.

08.08.2011

Vidzemes plānošanas reģions Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana” ietvaros veido Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenārijus līdz 2030. gadam. Šo scenāriju mērķis ir noteikts svarīgākos nākotnes izaicinājumus un iespējas Vidzemes attīstībai un piedāvāt pārdomātus Vidzemes attīstības virzienus. Scenāriji veidoti, ņemot vērā globālās attīstības radītās iespējas un izaicinājumus, kā arī reģionā dzīvojošo un strādājošo ekspertu vērtējumus un semināru darbnīcu rezultātus. 04.07.2011


Latvijas demogrāfiskās situācijas izmaiņas pēdējo desmit gadu laikā ir plašs sabiedrības diskusiju objekts. Iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās gan iedzīvotāju dabiskās kustības (mirstības) dēļ, gan migrācijas rezultātā. Īpaši strauji iedzīvotāju skaits samazinās tieši lauku reģionos, no kuriem aizplūst mobilākie - gados jaunie iedzīvotāji, par savu dzīves un darba vietu izvēloties reģionu lielākās pilsētas, galvaspilsētu vai ārzemes. Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju izstrādes gaitā tika veikta jauniešu aptauja, kurā tika aptaujāti 346 jaunieši no Valmieras, Madonas, Vecpiebalgas un Alūksnes, vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot jauniešu uzskatus, nākotnes ieceres un vērtējumu par savas dzīves un darba vietas pievilcību. Jauniešiem tika lūgts atbildēt uz jautājumiem par to, kur viņi vislabprātāk vēlētos dzīvot un strādāt šobrīd un pēc 20 gadiem; kas, viņuprāt, nosaka vietas pievilcību darbam/ dzīvošanai; kādas ir viņu dominējošās vērtības pašlaik un kā tās varētu mainīties nākotnē.

04.07.2011

2011. g. 13. aprīļa pēcpusdienā Vidzemes Augstskolā notika darbnīca Vidzemes iedzīvotājiem, kuri diskutēja par Vidzemes attīstības alternatīvām. Rezultātā tapa vēlamie nākotnes redzējumi par Vidzemes dabas, infrastruktūras, zināšanu, identitātes, kā arī cilvēka un sociālā kapitāla attīstību pēc divdesmit gadiem. Radošās darbnīcas aplūkoja konkurences un līdzsvarošanas scenāriju variantus, kā arī noteica tās iedzīvotāju grupas un vietas Vidzemē, kuras nākotnē varētu iegūt un zaudēt. Radošās darbnīcas noslēgumā dalībnieki mēģināja ietērpt savus redzējumus arī stāstos par vienu dienu Vidzemē. 13.05.2011


Šonedēļ, 10. un 11.maijā, Krakovā norisinājās projekta "Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana" konference. Konferences laikā projekta partneri informēja par aktivitātēm, kas plānotas un kas jau padarītas projekta ietvaros. Vidzemes plānošanas reģiona prezentāciju iespējams aplūkot šeit

11.05.2011

Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju radošo darbnīcu video materiāli:

28.04.2011

2011. g. 29. martā projekta „Trans In Form” partneri tikās Rīgā, lai diskutētu par Vidzemes nākotnes attīstības scenārijiem. Dažādās dalībnieku piedāvātās perspektīvas veicināja diskusiju par to, kā Vidzeme varētu labāk veicināt savu vietējo potenciālo globālajā līmenī un kā reģionā varētu uzlabot ekonomikas un sociālo procesu savstarpējo saistību. Dienas beigās dalībnieki prezentēja galvenos attīstības virzītājspēkus un izstrādāja stāstus par vienu dienu Vidzemē 2030. gadā.

26.04.2011


Trešdien, 13. aprīlī, Vidzemes Augstskolā, Vidzemes plānošanas reģiona organizētā projekta “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” ietvaros tikās dažādu jomu eksperti un profesionāļi, lai diskutētu par Vidzemes reģiona attīstības iespējām nākotnē. Pārrunājot iespējamos ilgtermiņa attīstības scenārijus, radošo darbnīcu dalībnieki akcentēja cilvēkus - Vidzemes reģiona iedzīvotājus - kā nozīmīgāko reģiona vērtību, tomēr neaizmirstot arī par izglītības, infrastruktūras un tūrisma jomu kapacitātes veicināšanu.

14.04.2011

Trešdien, 13. aprīlī Vidzemes Augstskolā notiks Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriju radošā darbnīca, kurā dažādu nozaru uzņēmēji, izglītības darbinieki, pārvaldes speciālisti, veselības darbinieki, jaunieši un citu jomu eksperti, izstrādās Vidzemes nākotnes redzējumus.  Darbnīcā tiks prezentēts Vidzemes scenāriju modelis, Vidzemes jauniešu aptaujas rezultāti un notiks Vidzemes Augstskolas debašu kluba paraugdebate par Vidzemes attīstības scenārijiem.

08.04.2011

Marta beigās, 29. un 30.martā, norisinājās seminārs “Jaunu reģionālo attīstības scenāriju izstrāde, izmantojot reģiona veiksmes stāstus”. Semināra galvenais mērķis bija pārrunāt Vidzemes nākotnes perspektīvas, piesaistot dažādu jomu ekspertus un valstu pārstāvjus, kā arī izvērtēt dažādās iespējas un perspektīvas, ko paver jaunu reģionālo attīstības scenāriju izstrāde. Semināra dalībnieki Vidzemi nākotnē redz dažādi, tomēr galvenām tendencēm piekrīt visi - inovatīvs, atvērts un attīstīts reģions. 

04.04.2011

Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Lauku reģionu pievilcīga tēla veidošana” ietvaros tiks izstrādāti Vidzemes reģiona ilgtermiņa attīstības scenāriji. Scenāriju mērķis ir piedāvāt lauku novadiem un pilsētām jaunas  idejas, prasmes un zināšanas par jauno reģiona vidi un situāciju, kā arī meklēt veidus, kā šīs idejas var dot labumu mazākiem apdzīvotiem centriem un apkārtējām teritorijām Eiropā. Vidzemes scenāriju izstrādi veiks pētnieku grupa no Vidzemes Augstskolas. Pētnieki analizēs Vidzemes pilsētu attīstības programmas, veiks intervijas ar dažādu jomu ekspertiem, un aptaujās reģiona jauniešus par viņu nākotnes plāniem un vīzijām.

07.03.2011

Apkopojot iedzīvotāju un vērtēšanas komisijas balsojumu rezultātus, Vidzemes plānošanas reģiona logo skiču konkursā uzvarējusi valmieriete Lāsma Lopatko. No 531 balsojuma, par Lāsmas iesniegto logo tika nobalsots 173 reizes.

07.03.2011


Vidzemes plānošanasreģions Baltijas jūras reģiona programmas finansētā projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana” ietvaros organizēsemināru “Jaunu reģionālo attīstības scenāriju izstrāde, izmantojot reģiona veiksmes stāstus”. Seminārs norisināsies 29. un 30. martā Rīgā, viesnīcas “Avalon” konferenču zālē.

25.02.2011

    

Vidzemes plānošanas reģions izsludina konkursu Vidzemes reģiona logo izstrādei. Konkursā var piedalīties ikviens ar radošu Vidzemes logo ideju sauklim “Ceļš ved augšup”. Labākā logo autoram naudas balva 200 latu apmērā. Logo iespējams iesniegt līdz 16.februārim, plkst. 15:00, Vidzemes plānošanas reģiona Valmieras birojā.

16.02.2011


Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītajā projektā "Trans in Form", kurā kā partneris piedalās arī Vidzemes plānošanas reģions, izsludināts konkurss par logo izveidi. Konkursā idejas var iesniegt līdz 15.novembrim. Galvenā balva - 1000 eiro.

 

03.01.2011

2009 .gada 1.novembrī darbu uzsāka Baltijas jūras reģiona 2007.-2013. gada programmas projekts „Lauku reģionu transformācija, veidojot jaunus scenārijus, vēstījumus un pievilcīgu pilsētvidi"- TRANS IN FORM.

03.01.2011

Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītajā projektā "Trans in Form", kurā kā partneris piedalās arī Vidzemes plānošanas reģions, beidzies konkurss par projekta logo izveidi. Konkursā uzvarējis latvietis Māris Jansons. Konkursā idejas varēja iesniegt līdz 15.novembrim. Galvenā balva - 1000 eiro.

03.01.2011

TRANSINFORM projekts ir veiksmīgi uzsākts . 17.-19. februārī Traķos , Lietuvā, projekta atklāšanas konferencē kopā pulcējās apt. 100 dalībnieki no 8 valstīm, lai runātu par projekta misiju un veicamajiem uzdevumiem.

03.01.2011

 BSR programmas TRANSINFORM projekts veiksmīgi uzsācis darbību.

03.01.2011

Tas vienkopus pulcēs attīstības un tūrisma speciālistus, pašvaldību lēmējvaru, uzņēmējus, lai dalītos pieredzē un meklētu veiksmīgākos risinājumus jaunu stāstu un scenāriju veidošanā.

03.01.2011

No 5. līdz 7. maijam Potsdamā (Vācija) notiek Baltijas jūras reģiona programmas 2007-2013 projekta ,,Trans in Form" metodoloģijas seminārs ,, Reģionālo attīstības scenāriju plānošana un pilsētvides dizains".

03.01.2011

13. martā Valmierā , viesnīcā ,,Wolmars" plkst. 11.00  pulcēsies Vidzemes novadu attīstības, tūrisma, mārketinga speciālisti un uzņēmēji, lai meklētu labākos risinājumus Vidzemes reģiona zīmola un novadu identitātes veidošanā.

03.01.2011

Eiropas savienības Baltijas jūras reģiona programmmas  projekta ,,Trans in Form" ietvaros  novadu  attīstības speciālistiem, plānotājiem  tiek piedāvāta iespēja  iepazīt Norvēģijas mazpilsētu attīstības modeļus š.g 6. -7. septembrī Askimā seminārā par jauniem  urbānisma modeļiem mazajās pašvaldībās. 

03.01.2011

Baltijas jūras reģiona programmas projekts ,,Trans in Form" piedāvā iespēju novadu attīstības speciālistiem , arhitektiem, plānotājiem piedalīties starptautiskā seminārā ,,Interaktīvas sabiedriskās vietas".

 Seminārs „Interaktīva sabiedriska vieta Jelgavas novadā" projekta „Trans in Form" ietvaros notiks no 4. - 6. oktobrim Jelgavas novada teritorijā.

03.01.2011

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930