Nākotnes modeļi pārtikas un mežsaimniecības sektora vērtību ķēžu adaptācijai Eiropas zaļajam kursam un aprites ekonomikai (3F GREEN MODEL)

Projekta “Nākotnes modeļi pārtikas un mežsaimniecības sektora vērtību ķēžu adaptācijai Eiropas zaļajam kursam un aprites ekonomikai” (3F GREEN MODEL) mērķis ir partneru politikas instrumentu uzlabošana, tādējādi risinot izaicinājumus, kas saistīti ar partnervalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pielāgošanu Eiropas zaļajam kursam un ES aprites ekonomikas stratēģijai, padziļinātāk un apzinātāk piemērojot aprites ekonomikas principus bioloģiskajiem atkritumiem un blakusproduktiem, kas rodas lauksaimniecības un mežsaimniecības vērtību ķēdēs, ņemot vērā atšķirīgos ES bioklimatiskos apstākļus un ražošanas struktūras.

 

Projekta ietvaros tiks veikta salīdzinošā novērtēšana, analīze un zināšanu plūsmas ģenerēšana, lai uzlabotu esošās programmas un politikas, kas palīdz reģioniem pāriet no pašreizējiem ražošanas un bioatkritumu apsaimniekošanas modeļiem un izmantot atjaunotos modeļus, tuvinot uzņēmumu un organizāciju atbilstību noteikumiem un arvien informētāka tirgus prasībām.

 

 

Katram partnerim ir noteikta sava reģiona kompetences joma, ņemot vērā viņu pieredzi un vajadzību uzlabot savus politikas instrumentus šajā jomā:


1. Lopkopības atkritumu apsaimniekošana un utilizācija.

2. Lauksaimniecības nozares atkritumu apsaimniekošana un utilizācija.

3. Mežsaimniecības un koksnes atlieku apsaimniekošana un izmantošana. (Vidzemes plānošanas reģiona kompetences joma)

4. Energoefektivitāte: atjaunojamā enerģija no lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības vērtību ķēžu atkritumiem.

5.Uzņēmējdarbības izaugsmes iespējas aprites ekonomikā lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības nozarē.

 

 

Vidzemes plānošanas reģiona fokuss projektā ir Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2022.-2027.gadam uzlabošana.

 

Nosaukums Nākotnes modeļi pārtikas un mežsaimniecības sektora vērtību ķēžu adaptācijai Eiropas zaļajam kursam un aprites ekonomikai 
Abreviatūra 3F GREEN MODEL
Vadošais partneris Astūrijas Firstiste (Spānija)
Programma INTERREG EUROPE programma 2021.-2027.gadam
Partneri
  1. Astūrijas Firstiste (Spānija)
  2. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
  3. Sicīlijas reģiona lauksaimniecības departaments (Itālija)
  4. Pannonas Biznesa tīklu asociācija (Ungārija)
  5. Minsteres Tehnoloģiju universitāte (Īrija)
Mērķis Politikas instrumentu uzlabošana partnervalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pielāgošanas Eiropas zaļajam kursam un ES aprites ekonomikas stratēģijai izaicinājumu risināšanai.
Pasākumi
  1. Vismaz 3 labās prakses piemēru atlase katrā reģionā aprites ekonomikai lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības nozarēs, identificējot bioatkritumu izmantošanu un apsaimniekošanu, to atkārtotu iekļaušanu citos rūpnieciskos procesos, kā arī uzņēmējdarbību iespējas, kas varētu rasties no šiem pielietojumiem.
  2. Starpreģionu mācīšanās un zināšanu nodošana, organizējot 5 mācību vizītes (1 semestrī) attiecīgajās iniciatīvās katrā reģionā saistībā ar 5 galvenajām jomām.
  3. Politikas instrumentu uzlabojumu atlase, iestrāde un stratēģijas veidošana uzlabojumu ieviešanai, iesaistot ieinteresētās personas, sadarbojoties ar atbildīgo iestādi vai ar instrumenta pilnveidošanā tieši iesaistītajiem darbiniekiem.

 

Rezultāti
  1. Veikti uzlabojumi 5 reģionu politikas instrumentos partnervalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pielāgošanai Eiropas zaļajam kursam un ES aprites ekonomikas stratēģijai. 
  2. Izveidotas reģionālās iesaistīto pušu (stakeholders) grupas uzlaboto politikas instrumentu ieviešanai un projektu rezultātu ilgstpējas nodrošināšanai. 
Budžets

Kopējais projekta budžets: 1,033,144.00 EUR
No tā ERAF līdzfinansējums: 826,515.20 EUR


VPR budžets: 141,864.00 EUR
No tā ERAF līdzfinansējums: 113,491.20 EUR
Ieviešanas laiks 01.03.2023. – 28.02.2026.
Kontaktpersona

Inguna Kucina

+371 26598678

inguna.kucina@vidzeme.lv
lasīt vairāk...

Ceturtdien, 13. jūnijā plkst.10.30 Cēsīs (Raunas ielā 12, Vidzemes koncertzāles telpās) Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR)  pulcēs mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru pārstāvjus, aicinot viņus vērtēt abu tautsaimniecības attīstībai būtisko nozaru status quo, lai rosinātu profesionālu diskusiju par nozaru attīstības iespējām nākotnē un sasaisti ar Vidzemes politikas plānošanas dokumentos definētajām prioritātēm un rīcībām. Diskusiju saturs tiks izmantots Vidzemes reģiona politikas plānošanas dokumentu pilnveidei, lai mežsaimniecības un lauksaimniecības nozares Vidzemē pielāgotu Eiropas Zaļajam kursam un aprites ekonomikas stratēģijai.

10.06.2024


Š.g. 15.-16.maijā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Vides risinājuma institūta (VRI) un Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas (ZAAO) pārstāvji vērtēja Itālijas prakses lauksaimniecības produktu ražošanas procesā radīto atlikumvielu efektīvā izmantošanā. Kā atzina Sicīlijas pārstāvji, Katānijas reģions uzņēmis spēcīgu stratēģisku kursu lauksaimniecības sektorā, mērķtiecīgi strādājot pie inovāciju attīstīšanas, īpaši uzmanību koncentrējot ražošanas ķēžu darbības uzlabošanai.

28.05.2024

24.-25. oktobrī Vidzemē viesojās pārstāvji no Itālijas, Īrijas, Spānijas un  Ungārijas ar mērķi padziļināti izzināt Eiropas valstu pieredzes koksnes pārstrādes un lauksaimniecības darbu procesā radīto atkritumu apsaimniekošanā un pārpalikumu izmantošanā aprites ekonomikā. Vizīte tika organizēta projekta “3F Green Model” ietvaros, un, papildus darba sanāksmēm, ārvalstu partneri Vidzemē viesojās arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā SIA ZAAO un pētniecības un inovāciju organizācijā “Vides risinājumu institūts”. 

30.10.2023

No 24. oktobra līdz 25. oktobrim Vidzemē viesosies starptautiskais 3F Green Model konsorcijs, lai aizvadītu divu dienu darba sanāksmes, kā arī apmeklētu divus uzņēmumus Vidzemē – SIA ZAAO Daibē un Vides risinājumu institūtu Priekuļos. Darba vizītes ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja Inguna Kucina valstu pārstāvjiem stāstīs par mežsaimniecības attīstību Latvijā, kā arī detalizētāk iepazīstinās ar Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūta (MeKA) darbību. 24.10.2023


Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031