Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 (PANEL 2050)

Vidzemē novērtē energoplāna priekšrocības

Vidzeme var lepoties ar vairākām pašvaldībām, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolu, Lizuma vidusskolu un Vidzemes slimnīcu, kas novērtē energoplānošanas priekšrocības un šobrīd pašu spēkiem apkopo enerģijas patēriņa datus, un izstrādā savus energoplānus.

Energoefektivitātes likums nosaka, ka obligāta prasība izstrādāt un ieviest energopārvaldības sistēmu ir tikai republikas pilsētu pašvaldībām un novadu pilsētu pašvaldībām, kuru teritorijas attīstības līmeņa indekss ir lielāks par 0,5 un iedzīvotāju skaits pārsniedz 10000, tomēr pārējās pašvaldības energopārvaldības sistēmu var ieviest brīvprātīgi. Tāpat Energoefektivitātes likums paredz pienākumu lielajiem uzņēmumiem un uzņēmumiem ar lielu elektroenerģijas patēriņu veikt regulāru energoauditu vai ieviest un sertificēt energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēmu ar papildinājumu. Jau šobrīd Vidzemē ir daudz labu piemēru, kā pārdomāti tiek apsaimniekotas ēkas, apkopoti un analizēti enerģijas patēriņa dati. Dažviet darbā tiek pieņemts atsevišķs darbinieks – energopārvaldnieks, kurš veic pašvaldībā esošo īpašumu apsekošanu, uzrauga enerģijas patēriņu ēkās, rosina domāt par pārdomātāku pieeju siltuma un elektrības patēriņa optimizēšanai un ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus. 

PANEL 2050 dalībnieki viesojas Kocēnu pagasta katlumājā, kur siltumenerģijas ražošanu nodrošina šķeldas katls

Foto: PANEL 2050 dalībnieki viesojas Kocēnu pagasta katlumājā, kur siltumenerģijas ražošanu nodrošina šķeldas katls

Projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050” (turpmāk - PANEL 2050) ietvaros vairākas Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldības un Vidzemes slimnīca kopš 2017. gada pavasara aktīvi līdzdarbojas projekta PANEL 2050 nodarbībās, kur dalās savstarpējā pieredzē par savu energosaimniecību. “Ja mēs strādājam plānveidīgi, tad tas ir daudz lētāk nekā pēc tam dzēst pēkšņas avārijas. Pašvaldības jau šobrīd īsteno vairākus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, plānojam, ko un kā darīt, tikai to saucam citos vārdos,” uzsver Jaunpiebalgas novada domes Komunālās saimniecības vadītājs Juris Belasovs.

Nodarbību galvenais rezultāts būs izstrādātie energoplāni ar SIA “Ekodoma” un citu ekspertu konsultatīvo atbalstu. Energoplāns ietvers ilgtermiņa rīcības stratēģiju, kā arī noteiks detalizētus uzdevumus tuvākajiem 2-3 gadiem, lai samazinātu nelietderīgu enerģijas patēriņu izvēlētajās ēkās. Vidzemes plānošanas reģions atzinīgi novērtē PANEL 2050 dalībnieku apņēmību pašu spēkiem sagatavot praktiski lietojamu dokumentu, kas plauktā noteikti nestāvēs, jo tajā tiks iestrādāti konkrēti rīcības soļi nosprausto mērķu sasniegšanai.

Foto: Andris Stoļers, Lubānas novada pašvaldības PII "Rūķīši" nekustamā īpašuma pārvaldnieks. Izstrādā energoplānu bērnudārzam.

Energoplānam ir vairākas priekšrocības, tā uzsver PANEL 2050 dalībnieki. Plānam ir jābūt, lai izveidotu loģisku sistēmu, pēc kuras darboties. Turklāt, energoplānā ietvertā datu  analīze var palīdzēt pārliecināt iestādes vadītājus, kāpēc tieši šajā ēkā šobrīd ir nepieciešams ieguldīt finanšu līdzekļus nelietderīga enerģijas patēriņa samazināšanai. Tāpat apkopotie enerģijas patēriņa dati ir labs sākums sarunai ar ēku apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Gulbenes novada domes energopārvaldnieks Krišjānis Upāns stāsta: “Gulbenē jau šobrīd ir plašas iespējas, lai sekotu līdzi enerģijas patēriņa datiem pašvaldībai piederošajās ēkās. Sākumā energoplāns tiks izveidots par pilsētas ēkām un vēlāk tiks aptverts viss novads kopumā. Taču tajā esošā datu analīze ļaus vizualizēt informāciju par ēkām un ar šo informāciju doties pie ēku iemītniekiem un apsaimniekotajiem, lai pamatotu, kāpēc ir jāievēro noteiktas ēkas lietošanas prasības. Ja ēka ir renovēta, tajā ir izveidota rekuperācijas sistēma, uzstādīti CO2 mērītāji, tad ir jāzina, kā ekspluatēt šo ēku. Nav vairs tā kā agrāk, kad bija jāzina, kā atvērt logu. Datu analīze ir būtiska, lai fiksētu problēmas ēkās.”

                                                                                      

Foto: Pašvaldībām bija iespēja iepazīt Vidzemes slimnīcas automātiskās vadības sistēmu siltummezglam un ventilācijas iekārtām

Projektā PANEL 2050 pievienojušās arī divas skolas - Lizuma vidusskola un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, kurās skolotāji kopā ar skolēniem apkopo enerģijas patēriņa datus, analizē tos un, atbilstoši skolas vajadzībām, sagatavo skolas energoplānu, aprakstot pasākumus, kuri veicami skolas telpās, lai siltumu un elektrību varētu tērēt lietderīgāk. Lizuma vidusskola jau aktīvi piedalās VPR īstenotajā projektā “Ilgtspējīga enerģijas sabiedrība” (SEC), kura ietvaros skolotāji praktiskos semināros apgūst energoresursu efektīvu izmantošanu ikdienā, savukārt skolēni piedalās Enerģijas pulciņos, kur aizraujošos eksperimentos izprot enerģijas patēriņu ikdienā.  Projekta SEC ietvaros Lizuma vidusskolā tika uzstādītas energomonitoringa ierīces, kas ļauj fiksēt elektroenerģijas patērētājus. “Lizuma vidusskola atrodas pils ēkā, kas ir kultūrvēsturisks piemineklis ar savām prasībām. Ievācot un analizējot enerģijas patēriņa datus, mēs varam apzināt, kādas ir esošās problēmas un plānot potenciālos risinājumus, lai skolēni uzturētos tiem veselīgā vidē,” stāsta Lizuma vidusskolas skolotājs Juris Ločmelis.

Savukārt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola ir ieguvusi ekoskolas statusu, un šī gada janvārī skolēni un skolotāji atgriezās renovētajās skolas telpās. Vides izglītības mērķis ir  ilgtspējīga attīstība. Tā mudina cilvēkus ikdienā rīkoties atbildīgi, saudzējot dabu, taupot un rūpējoties par tās resursiem. Vides izglītība skolā  ir ilgstošs un pacietīgs process, kura uzdevums ir mainīt skolēna apziņu no patēriņa pieauguma  uz tā samazināšanu.  To  veicina esošās pieredzes analīze un praktiskās darbības metodes. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas kolektīvs mudina skolēnus vākt un analizēt datus par skolas energoefektivitāti, kā arī veidot energoefektivitātes plānu skolas apsaimniekošanā. Šī metode, izmantojot skolēnu pieredzi un praktisku darbību, palīdz viņiem veidot priekšstatu par ne tikai savām iespējām saudzēt dabu un taupīt energoresursus, bet arī izvērtēt lielas izglītības iestādes spēju saimniekot taupīgi un videi saudzējoši. Bērnu iesaiste šajos procesos  nav īpaši grūta, jo šobrīd viņus īpaši uzrunā iespējas darboties praktiski un likt lietā savu pieredzi,” atklāj Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktore Ravita Blažēvica.

                                                                                     

 Foto: Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola

Noteikt kopējo energoefektivitātes attīstības virzienu un prioritātes arī reģiona līmenī ir tikpat būtiski kā plānot lietderīgu un pārdomātu enerģijas patēriņu vietējā līmenī. Tādēļ līdz 2018. gada maijam ar pašvaldību, uzņēmēju, iedzīvotāju un citu ieinteresēto organizāciju konsultatīvo atbalstu tiek sagatavota Ilgtspējīgas enerģētikas attīstības stratēģija Vidzemes plānošanas reģionā, kas mūsu reģionā būs pirmais šāda veida dokuments. Savukārt šī gada septembrī tiks prezentēts Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns Vidzemes plānošanas reģionā, uzsverot nacionālos mērķus 2030. un 2050. gadam.

Papildu informācija: Aija Rūse, projekta PANEL 2050 vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse@vidzeme.lv, mob.t. 26400288. Par projektu PANEL 2050 vairāk lasiet: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunai_energoresursu_parvaldibai_2050_panel_2050

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte@vidzeme.lv, mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv

10.05.2018

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930