Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

Ārvalstu labās prakses piemēri pierāda - Latvijā nepieciešami atbalsta instrumenti inovāciju ieviešanas priekšizpētei

Aizvadītajā nedēļā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta RATIO ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā, kur partneri un iesaistītās puses iepazinās ar labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta jomā lauku reģionos. No Latvijas sanāksmē piedalījās arī pārtikas ražošanas uzņēmuma  pārstāvis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras inkubatora pārstāvis, kuru uzdevums atbilstoši Darba grupā identificētajiem izaicinājumiem, bija analizēt ārvalstu labās prakses piemērus un rast idejas Latvijas reģionālās inovāciju atbalsta politikas uzlabošanai.

Partneri tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem no Spānijas (Tech Park), Vācijas (Agri Con Gmbh; Neu e.V. Cluster Energy and Environment), kā arī diskusijas laikā tika identificēts, ka Latvijas gadījumā ir vērts padziļināti izpētīt Īrijas labās prakses piemēru inovāciju un tehnoloģiju pārneses veicināšanas jomā, un mēģināt pārnest šo pieeju arī Latvijā

Kā 9. februāra sanāksmē secinājusi projekta Latvijas iesaistīto pušu darba grupa, lai sekmētu MVK investīcijas inovāciju ieviešanā, pētniecībā un attīstībā, ir nepieciešams sniegt tiem atbalstu inovāciju ieviešanas procesā dažādos tā posmos ar dažāda tipa atbalsta instrumentiem – šobrīd Latvijā trūkst vienotas, integrētas pieejas inovāciju attīstīšanas atbalstam no idejas līdz produkta tirgus stadijai, bet ir atsevišķi, lielākoties savstarpēji nesaistīti dažādu atbalsta posmu instrumenti, kurus pie tam pārrauga un attīsta dažādas ministrijas, bieži vien bez savstarpējajās koordinācijas. Pieredzes apmaiņas braucienā konstatēts, ka Īrijā īstenotā inovāciju un tehnoloģiju pārneses atbalsta (maza apmēra inovāciju vaučeru) pieeja ir ļoti piemērots instruments arī Latvijas situācijā, jo tā ietvaros Īrijas uzņēmumi var piekļūt 15 specializētu tehnoloģisko centru pakalpojumiem produktu vau tehnoloģiju inovāciju priekš izpētei un testēšanai, pie tam ar ļoti augstu publiskā finansējuma atbalsta intensitāti, minimālu administratīvo slogu un iespēju vienam uzņēmumam izmantot atbalsta pakalpojumus vairākas reizes (viens vaučeris ietver atbalstu līdz 5000 EUR). Īrijā šī programma darbojas jau vairākus  gadus un ir ļoti populāra MVU vidū.

Darba grupas pārstāvji, kas piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā ir atzinuši, ka neliela apjoma finanšu instrumenti ar 100% atbalsta intensitāti varētu būtiski ietekmēt inovāciju komercializāciju un tehnoloģiju pārnesi starp pētniecības institūcijām un MVK. Rudenī ir plānota projekta pieredzes apmaiņas vizīte Īrijā, kuras laikā liels uzsvars būs tieši uz inovāciju vaučeru programmas darbības izzināšanu.

RATIO projekts tiek īstenots Interreg Europe 2014-2020 gadam programmas ietvaros  no 2016. gada 1.aprīļa līdz 2020.g. 31.martam. Vairāk informācijas par projektu latviešu valodā: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/regionalie_pasakumi_darbibas_programmu_inovacijai_ratio. Projekta mājaslapa: http://www.interregeurope.eu/ratio/

Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli, un Interreg Europe programmas vadības organizācijas nevar būt atbildīgas par jebkādu tās satura izmantošanu.

 

Papildu informācija:

 Laima Engere,

projekta RATIO vadītāja

mob.t.28376912

e-pasts: laima.engere@vidzeme.lv

18.04.2017

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930