Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)

Piedāvā risinājumus vietēji ražotu pārtikas produktu iepirkumu uzlabošanai pašvaldību institūcijās

Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk-VPR) Attīstības padomes sēdē, kas notika 28. janvārī, VPR eksperte ekonomikas jautājumos Irīna Kulitāne iepazīstināja Padomes locekļus ar secinājumiem, kas radušies pēc 2021. gadā veiktās pašvaldību un vietējo ražotāju anketēšanas par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem Vidzemes pašvaldību pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai.

Abas veiktās aptaujas tika īstenotas sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu. Tās ļāva ne tikai novērtēt esošo situāciju ar vietēji ražotu pārtikas produktu iepirkumiem pašvaldību institūcijās. Iestādes un ražotāji arī sniedza savus ierosinājumus. Viņi izteica priekšlikumus, kam būtu jāmainās, lai skolās, bērnudārzos, aprūpes centros un citās publiskās pašvaldības iestādēs maltīšu pagatavošanai vairāk iepirktu sezonālus un vietējas izcelsmes produktus.

Aptauju rezultātu analīze atklāja (par to jau tika rakstīts arī iepriekš), ka Vidzemes pašvaldībās ir daļā pārtikas grupu zems vietējas pārtikas īpatsvars ēdināšanas pakalpojumos. Savukārt uzņēmēji uzskata, ka iepirkumu sistēma ir sarežģīta un grūti saprotama. Mazie un vidējie ražotāji nespēj izpildīt noteiktās “zaļā iepirkuma prasības”, kā arī iepirkuma nolikumā noteiktās prasības nereti būtiski sadārdzina piedāvājumu, mazinot konkurētspēju.

Abās aptaujās sniegtās atbildes un ierosinājumi ļaus strādāt pie situācijas uzlabošanas ar zaļo pārtikas  iepirkumu un problēmu risināšanu Vidzemē, kopā ar ieinteresētajām pusēm (pašvaldības, pārtikas ražotāji) izvēloties dažus vietēja mēroga risinājumus un praksē pārbaudot to dzīvotspēju. Turpmākā testēšana (tāpat kā anketēšana) tiks veikta ES programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta “CITIES2030” ietvaros.

Padomes locekļiem I. Kulitāne darīja zināmus priekšlikumus iespējamajiem risinājumiem:

1) Vidzemes reģiona pārtikas produktu pieprasījuma un piedāvājuma datu bāzes izveide;

2) kādas grupas pārtikas produktu piegādes loģistikas risinājuma izstrāde un izmēģināšana kādā no pašvaldībām;

3) darba grupas izveide un sarunas par nepieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos attiecībā uz pārtikas produktu iepirkumiem;

4) esošās labās pārtikas iepirkumu prakses un zināšanu apmaiņas pasākumi pašvaldību iepirkumu speciālistiem.

VPR uzklausīs arī citus pašvaldību priekšlikumus, kas varētu palīdzēt risināt kādu no aptauju rezultātu izpētē apzinātajām problēmām un kuros Vidzemes reģiona pašvaldības vēlētos iesaistīties. Lai spertu nākamos soļus un izstrādātu specifiskus risinājumus, līdz 15. februārim tiks gaidīts Vidzemes reģiona pašvaldību viedoklis.   

Ar detalizētāku informāciju par projektu "CITIES2030" un anketēšanas rezultātu kopsavilkumiem iespējams iepazīties: ŠEIT.

***

Projekts "CITIES2030" tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas "Apvārsnis 2020" ietvaros, līguma nr. 101000640.


***

Jautājumiem:

Informāciju sagatavojusi: Zane Kaķe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, zane.kake@vidzeme.lv

 

CITAS PROJEKTA “CITIES2030” ZIŅAS

---

03.02.2022

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031