Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)

Šobrīd vairāk nekā 70% cilvēku dzīvo pilsētās un to apkārtnē, un arvien vairāk palielinās pieprasījums pēc pārtikas, jo īpaši bioloģiskās un vietējās (Latvijā ražotas) pārtikas. Esošās pilsētu un reģionu pārtikas sistēmas nav ilgtspējīgas, un sabiedrība sagaida un pieprasa pārmaiņas. Lai palīdzētu novērst un samazināt pārtikas izšķērdēšanu, mazinātu pārtikas ražošanas un pārtikas atkritumu ietekmi uz vidi un veicinātu veselīgas pārtikas pieejamību ikvienam cilvēkam, ir būtiski veidot un attīstīt pārdomātas, uz cilvēku vajadzībām orientētas pārtikas ķēdes, kas ietver visus pārtikas ķēdes posmus – primāro ražošanu, pārstrādi, loģistiku (transportu, piegādi, uzglabāšanu), tirdzniecību, patēriņu un otrreizējo izmantošanu.

 

Eiropas Savienības zinātnes un pētniecības atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansēta projekta "CITIES2030" ietvaros tiks meklēti un izmēģināti risinājumi, kā pārstrukturēt vai pārveidot pārtikas ķēdes dažādos posmus atbilstoši 21. gadsimta sabiedrības izaicinājumiem un vajadzībām. CITIES2030 vīzija ir pilnveidot un savienot pārtikas īsās piegādes ķēdes, pulcējot patērētājus, stratēģiskos un iesaistītos nozaru partnerus, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus, vadošās universitātes un dažādu disciplīnu pētniekus, kas iesaistīti pilsētu un reģionu pārtikas nodrošinājuma ekosistēmas veidošanā.

 

CITIES2030 ietvaros 2 reģionos (t.sk. Vidzemē) un 9 ES pilsētās tiks izveidotas un notestētas politikas un “dzīvās”  laboratorijas (policy and living lab), kas tālāk tiks pielāgotas un īstenotas kopumā 50 ES pilsētās vai reģionos. Projekta laikā veikto eksperimentālo aktivitāšu rezultātā iesaistītās pilsētas un reģioni radīs priekšnoteikumus pārtikas nodrošinājuma ekosistēmas pilnveidei, kas uzņēmējiem ļaus efektīvāk veikt investīcijas, publiskajam sektoram efektīvāk izmantot resursus savā pakļautībā esošo iestāžu apgādei ar pārtikas produktiem, savukārt patērētājiem tikt nodrošinātiem ar kvalitatīvu pārtiku, kas ir iegūta un saņemta ar videi un sabiedrībai iespējami draudzīgākiem paņēmieniem.

 

No Latvijas projektā ir iesaistīti trīs partneri: Vidzemes plānošanas reģions kā pilotvieta risinājumu izmēģināšanai, Latvijas Lauku forums kā pilsoniskās sabiedrības interešu pārstāvis un Rīgas Tehniskā universitāte kā zinātniskā pamatojuma sniedzējs.

lasīt vairāk...

Lai apkopotu ieinteresēto pušu viedokļus par iespējamajiem uzlabojumiem vietējās pārtikas sistēmā, Vidzemes plānošanas reģions kopā ar daudzām organizācijām no dažādām Eiropas valstīm ES programmas "Apvārsnis 2020" projektā CITIES2030 īsteno vērienīgu izpēti. CITIES2030 projekts apvieno 41 partneri Eiropā ar līdzīgu redzējumu par nepieciešamību veikt pārtikas sistēmu uzlabošanu, lai tuvotos iniciatīvas "Food 2030" mērķu sasniegšanai. 02.05.2024


Aizvadītajā nedēļā, no 8. līdz 9. aprīlim, Vidzemes pašvaldību speciālisti, Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) un Latvijas Lauku foruma pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Tartu pilsētu un apriņķi Igaunijā. Brauciena mērķis bija iepazīt un pārņemt kaimiņvalsts pieredzi iepirkumu organizēšanā izglītības iestādēs, kā arī bioloģisko pārtikas produktu iekļaušanā to ēdienkartēs,  maltīšu  plānošanā un pārtikas atkritumu samazināšanā.

17.04.2024

Aizvadītajā nedēļā, no 25. līdz 26. janvārim, Venēcijas Ka' Foskāri (Ca' Foscari) universitātē (Itālijā) notika programmas Apvārsnis 2020 finansēta projekta CITIES2030 partneru sanāksme. Tās vadmotīvs bija “Pārtikas sistēmas sarežģītība”. Sanāksmes dalībnieki apsprieda politikas instrumentus CRFS (pilsētas un reģionu pārtikas sistēmas) un pārtikas piegādes ķēdes atbalstam. Sanāksmē piedalījās 14 partnerinstitūciju pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm, viņu vidū arī no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un Latvijas Lauku foruma (LLF), kuri sadarbojas projekta Latvijas pilotteritorijā – Vidzemē. 30.01.2024


9. janvārī Līgatnē šefpavāra Ērika Dreibanta izlolotajā "Pavāru mājā" (restorāns pērn tika apbalvots ar Michelin Zaļo zvaigzni par ilgtspējīgas gastronomijas praksi) notika programmas Apvārsnis 2020 projekta CITIES2030 Vidzemes dzīvās prakses laboratorija (living lab). Tā šoreiz bija veltīta tēmai – “Pieredze un viedokļi par skolu kopgaldu un attieksmi pret ēdienu”. Pasākums pulcēja CITIES2030 Latvijas partnerus: Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas Lauku foruma pārstāvjus, skolu un bērnudārzu ēdināšanas procesā ieinteresētās un iesaistītās puses   Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, Izglītības iestāžu ēdinātāju asociāciju, Latvijas Ēdinātāju apvienību, ēdināšanas uzņēmumu pārstāvjus, vecākus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. 11.01.2024


Aizvadītajā nedēļā, no 14. līdz 15. novembrim, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un Latvijas Lauku foruma (LLF) pārstāvji piedalījās konferencē “Digitālās tehnoloģijas ilgtspējīgas pārtikas sistēmās”, kas notika Ziemeļmaķedonijas galvaspilsētā Skopjē. Pasākumu organizēja starptautiskā projekta CITIES2030 partneri Ziemeļmaķedonijā “Green Growth Platform” un “AgFutura Technologies”. Divu dienu konference bija veltīta digitālo risinājumu izmantošanai lauksaimniecībā un to ietekmei uz noturīgām pārmaiņām pārtikas sistēmās. 22.11.2023


Vidzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību un vietējo rīcības grupu pārstāvjus, uzņēmumu, kuri nodarbojas ar izglītības iestāžu ēdināšanu, pārstāvjus un citus interesentus pieteikties tematiskai diskusijai "Bioloģiskā pārtika skolu un bērnudārzu ēdināšanā. Vai tiešām tik dārgi? Praktiska pieredze Eiropā". Moderēta diskusija notiks angļu valodā. Tā risināsies 26. oktobrī no plkst. 10.00-13.00 Cēsīs, Cēsu novada pašvaldības ēkā, Raunas ielā 8. 19.10.2023


Trešdien, 25. oktobrī, kultūras centrā “Siguldas devons” no plkst. 10.00 līdz 16.00 norisināsies starptautisks forums “Misija: Bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”. Forumu organizē Siguldas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, biedrība “GreenFest”, Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Pasākums būs veltīts pirmā bioreģiona izveidošanai Latvijā – Gaujas Nacionālajā parkā, kā arī pieredzes gūšanai.

04.10.2023

Laikā no 22. - 24. maijam Somijas dienvidu Ostrobotnijas reģiona Seinajoki pilsētā viesojās Zemkopības ministrs Didzis Šmits un plaša Latvijas valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvju un uzņēmēju delegācija. Tās vidū bija arī vieni no vizītes organizētājiem, starptautiskā projekta CITIES2030 partneri pilotteritorijā Vidzemē – Vidzemes plānošanas reģions (VPR) un Latvijas Lauku forums (LLF), kā arī uzaicinātie dalībnieki no reģiona - Valmieras un Cēsu novadu pašvaldību speciālisti. Vizītes mērķis bija gūt ieskatu un klātienē iepazīt, kā funkcionē Somijas pārtikas sistēma, pārliecināties par to, cik svarīga vieta tajā ir bērnu un jauniešu uzturam izglītības iestādēs, kā arī izvērtēt iespējas pārņemt šo Somijas uzkrāto pieredzi. 26.05.2023


Vidzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību iepirkumu speciālistus, vietējo rīcības grupu pārstāvjus un citus interesentus pieteikties vienas dienas apmācībām par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu veidošanu. Apmācību semināri tiks organizēti š.g. 14. aprīlī Valmierā (viesnīca “Wolmar”) un 12. maijā Gulbenē (Vecgulbenes muiža). Apmācības vadīs Ingrīda Millere, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta galvenā speciāliste-eksperte.

04.04.2023

Aizvadītajā nedēļā, no 22. līdz 24. februārim, Amsterdamā un Hārlemā norisinājās Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projektā “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030) organizētie pasākumi. Tajos piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pārstāvji. Vērienīgā projekta starptautisko partneru sanāksme, tai sekojošais politikas laboratoriju (policy lab) festivāls un pieredzes apmaiņas darbnīcas pulcēja vairāk nekā 80 pārstāvjus no teju 40 organizācijām vairāk nekā 15 Eiropas valstīs.

02.03.2023

Vidzemes plānošanas reģions un Latvijas Lauku forums Vidzemes pašvaldībās februārī organizē “apaļā galda” diskusijas par zaļo publisko pārtikas iepirkumu (ZPI). Uz sarunām tiek aicināti pašvaldību iepirkuma speciālisti, zemnieki, izglītības iestāžu ēdinātāji un skolu pilnvarotie, vietējo rīcības grupu pārstāvji un nozarē iesaistītie. Tikšanās ir labs veids, lai diskutētu par ZPI. Ar to tiek veicinātas īsās piegādes ķēdes, tiek sniegts atbalsts vietējiem zemniekiem un pārtikas produktu ražotājiem, skolēnu un bērnu maltītē ir vairāk vietējo augļu, dārzeņu un pārtikas produktu. Pirmās "apaļā galda" diskusijas aizvadītas Siguldā pagājušā gada novembrī un Smiltenē š.g. 3. februārī. Nākamie domu apmaiņas pasākumi plānoti Bīriņu pilī (Limbažu novadā) 10. februārī un Ērgļos 17. februārī.

08.02.2023

Vēl tikai dažas dienas, līdz š.g. 21. novembrim, tiek gaidīti uzņēmēju un citu radošu vidzemnieku pieteikumi pirmreizējam pasākumam “VIDZEMES BURKĀNU HAKATONS. Inovācijas pārtikas nozarē”, kas no 25. novembra plkst. 16.00 līdz 26. novembra plkst. 16.00 norisināsies Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3.

16.11.2022

Aizvadītajā nedēļā, no 1. līdz 3. jūnijam, Rūselarē, Beļģijā, risinājās programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030) Ģenerālās Asamblejas pasākumi. Turp, lai tīklotos un uzklausītu starptautisko projekta partneru pieredzi, devās arī šī projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā (VPR) - Lienīte Priedāja-Klepere.

09.06.2022

Piektdien, 25. februārī, plkst. 10.00 Vidzemes plānošanas reģions (VPR), Latvijas Lauku forums (LLF) un projekts “CITIES2030” aicina ikvienu interesentu uz tiešsaistes semināru-diskusiju “Būt vai nebūt vietējam kartupelim skolas pusdienu galdā: pārtikas zaļie publiskie iepirkumi”. Pasākums notiks Vidzemes inovāciju nedēļas 2022 ietvaros, tajā tiks apspriesti aktuāli un sasāpējuši jautājumi, kas saistīti ar pārtikas zaļajiem publiskajiem iepirkumiem (turpmāk-ZPI) pašvaldību pakļautībā esošajās izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestādēs.

17.02.2022

Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk-VPR) Attīstības padomes sēdē, kas notika 28. janvārī, VPR eksperte ekonomikas jautājumos Irīna Kulitāne iepazīstināja Padomes locekļus ar secinājumiem, kas radušies pēc 2021. gadā veiktās pašvaldību un vietējo ražotāju anketēšanas par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem Vidzemes pašvaldību pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai.

03.02.2022

Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu ir apzinājis vietējo ražotāju viedokli par dalību pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos pašvaldības pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai. Aptauja tika īstenota laika posmā no 2021. gada 28. oktobra līdz 8. novembrim, kopskaitā apzinot 32 vietējos pārtikas ražotājus Vidzemē.

28.01.2022

Vidzemes plānošanas reģions ir īstenojis izpēti par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem reģiona pašvaldību pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai. Sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu tika veikta pašvaldību aptauja.

20.10.2021

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930