Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai (CITIES2030)

VPR un starptautiskie projekta “CITIES2030” partneri turpina aktīvu darbu pie pārmaiņām pārtikas sistēmā

Aizvadītajā nedēļā, no 25. līdz 26. janvārim, Venēcijas Ka' Foskāri (Ca' Foscari) universitātē (Itālijā) notika programmas Apvārsnis 2020 finansēta projekta CITIES2030 partneru sanāksme. Tās vadmotīvs bija “Pārtikas sistēmas sarežģītība”. Sanāksmes dalībnieki apsprieda politikas instrumentus CRFS (pilsētas un reģionu pārtikas sistēmas) un pārtikas piegādes ķēdes atbalstam. Sanāksmē piedalījās 14 partnerinstitūciju pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm, viņu vidū arī no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un Latvijas Lauku foruma (LLF), kuri sadarbojas projekta Latvijas pilotteritorijā – Vidzemē.

Sanāksmes divas dienas tika veltītas projekta aktivitāšu, kuras saistītas ar veselīgas, ilgtspējīgas pārtikas sistēmas izveidi, pārtikas politikas instrumentiem, plānošanas dokumentiem un pētījumos iegūtiem datiem, aplūkošanai. Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti ar šajā jomā projektā jau sasniegto. Tāpat viņi ieguva pārskatu par CITIES2030 Observatorijas platformu internetā, kura varētu kļūt par noderīgu resursu Eiropas pētniekiem, politikas plānotājiem un citiem interesentiem. Sanāksmē tika uzsvērta ciešā saistība starp pētījumiem, datiem un viediem digitāliem risinājumiem-rīkiem, kurus veido Cities2030 projekta partneri Itālijā, Spānijā un citviet.

Projekta CITIES2030 partneru sanāksme Venēcijas Ka' Foskāri universitātē.

Sanāksme kalpoja par nozīmīgu platformu projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu un aktuālo jautājumu apspriešanai un ideju apmaiņai. Visi klātesošie partneri prezentēja savu ieguldījumu CITIES2030 observatorijas pilnveidošanā, kā arī dalījās savos ieteikumos par to, kādu viņi to redz, piemēram, kā labo prakšu un iedvesmojošu piemēru uzkrāšanas vietu, resursu iespējai salīdzināties ar citām pilsētām un reģioniem Eiropā, kā arī pamatu izsvērtai lēmumu pieņemšanai jau politiskā līmenī.

Projekta CITIES2030 partneru sanāksme Venēcijas Ka' Foskāri universitātē.

Līdzās Itālijas, Beļģijas, Horvātijas, Slovēnijas, Ziemeļmaķedonijas, Spānijas, Norvēģijas un Francijas kolēģiem, arī projekta Cities2030 vadītājas Latvijā – Lienīte Priedāja-Klepere (VPR) un Zane Siliņa (LLF) – informēja par pilotteritorijā veikto pašvaldību un vietējo ražotāju anketēšanu par pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem Vidzemes pašvaldību pakļautībā esošo izglītības, sociālās aprūpes un veselības aprūpes iestāžu klientu ēdināšanai. Viņas pieskārās iecerēm par metodiskajiem materiāliem (vecākiem, bērniem, iepirkumu speciālistiem), kā arī informēja par apkopotajiem politikas dokumentiem un pētījumiem, kuri tapuši Latvijā gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. VPR projektu vadītāja L. Priedāja-Klepere iepazīstināja starptautisko auditoriju ar citiem VPR projektiem (“KISMET”, “Ce4Re”, “We Make Transition” u.c.), kuri tuvina mērķim par ilgtspējīgu pārtikas sistēmu reģionā. VPR un LLF veiktais pienesums CITIES2030 Observatorijai būs noderīgs gan projekta partneriem Eiropā, gan citiem interesentiem.

No kreisās: Lienīte Priedāja-Klepere (VPR) un Zane Siliņa (LLF), iepazīstinot ar paveikto projekta CITIES2030 partneru sanāksmes dalībniekus.

Vērienīgais projekts, kurš apvieno 41 partneri 20 valstīs, šī gada septembrī noslēgsies. Partneru tikšanās reizē daudz tika runāts ne vien par tuvākajiem soļiem, bet arī par projekta ietekmi reģionālā, nacionālā un ES līmenī, tā pēctecību, ilgtspēju. Eksperte Liza Džeka (Lisa Jack), Portsmutas biznesa skolas profesore un projekta CITIES2030 konsultatīvās padomes locekle, sniedza savu vērtējumu par partneru ieguldījumu un dalījās novērojumos. Eksperte rosināja koncentrēt uzmanību uz to, kāda ir projektā veikto aktivitāšu  mērķauditorija – politikas veidotāji vai lauksaimnieki; ko ar rīcībām vēlas mainīt – likumus vai attieksmi un paradumus; kādu ietekmi vēlas panākt un kādā laika posmā.

VPR un LLF pārstāves kopā ar ārvalstu kolēģiem Venēcijas Ka' Foskāri universitātē. 

Projekta vadītāja VPR L. Priedāja-Klepere uzsver Cities2030 nozīmību: "Dalība projektā sniedz iespēju iegūt plašas zināšanas un dalīties ar inovatīvām praksēm un risinājumiem, kuru mērķis ir uzlabot pārtikas apriti, samazināt pārtikas atkritumus un veicināt vietējo pārtikas ražošanu. Tai pašā laikā tiek veicināti veselīgi ēšanas paradumi un notiek ilgtspējīgu resursu izmantošana." Viņa par projekta ietekmi Vidzemē un jautājumiem, kuri ir uzmanības lokā - zaļais publiskais iepirkums (ZPI) un ēdināšana skolās un bērnudārzos - saka: "Mūsu mērķis ir veicināt pārtikas sistēmas transformācijas procesus, lai sekmētu pozitīvas pārmaiņas saistībā ar sezonālu un vietējas izcelsmes produktu patēriņu pašvaldību izglītības iestādēs."

Projekta CITIES2030 partneri pie Venēcijas Ka' Foskāri universitātes.

  * Publikācijā izmantotas fotogrāfijas no Venēcijas Ka' Foskāri universitātes un VPR arhīva.

 _________

Projekts "CITIES2030" ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta līgumu Nr. 101000640. Ar plašāku informāciju par projektu "CITIES2030" iespējams iepazīties ŠEIT.

Papildu jautājumiem: Lienīte Priedāja-Klepere, projekta CITIES2030 vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, +371 26133028, lienite.priedaja@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Zane Kaķe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, zane.kake@vidzeme.lv

CITAS PROJEKTA “CITIES2030” ZIŅAS

 

.

30.01.2024

Notikumi

«Februāris 2024»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829