Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai (TP)

Kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, aktīvi tiek piesaistīti ES struktūrfondu līdzekļi. Iespēju un informācijas ir daudz, finanses tiek ieguldītas dažādu nozaru – lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, NVO un citu - attīstībai. Lai šo finansējumu piesaistītu, ir nepieciešamas zināšanas, kā to pareizi darīt, kas ir tie knifi, kas jāzina un jāievēro. ES fondu informācijas centru uzdevums ir sniegt šīs zināšanas, lai ikviens interesents varētu veiksmīgi sagatavot un ieviest ES fondu projektus. ES fondu informācijas centrs regulāri rīko dažādus seminārus, apmācības, konferences un sniedz konsultācijas par aktualitātēm projektu jomā.

lasīt vairāk...

Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izsludinātā konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” 3.kārta noslēgusies. Konkursa 3. kārtas laureāti – Iveta Ence (Strenču novads), Artis Brauers (Madonas novads) un Dzintars Graudiņš (Madonas novads). Sveicam veiksminiekus! 02.04.2015


Pagājušajā nedēļā noslēdzās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centra organizētais konkurss 7.-9. klašu skolēniem „5 minūtes manā nākotnes profesijā”.  Kopumā konkursā piedalījās 56 skolēni, pārstāvot izglītības iestādes gan no Vidzemes plānošana reģiona, gan arī citiem plānošanas reģioniem. 30.03.2015


27. martā Valmierā notika bezmaksas informatīvais seminārs par publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos, ko organizēja Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB). Seminārs tika organizēts projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbībai” (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) ietvaros. Pasākums bija kupli apmeklēts – kopumā uz semināru bija ieradušies vairāk nekā 50 speciālistu no visas Vidzemes. 30.03.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs atgādina, ka vēl 5 dienas iespējams pieteikties bezmaksas semināram par publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos. Seminārs notiks 27.martā Valmierā (viesnīcas "Wolmar" telpās, Tērbatas ielā 16a). 

Seminārā uzstāsies IUB Metodoloģijas departamenta direktores vietnieks Oskars Putāns 20.03.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs atgādina, ka arī marta mēnesī ikviens interesents var pārbaudīt savas zināšanas un/vai informācijas meklēšanas prasmes, lai piedalītos konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” 3.kārtā. Ik mēnesi 3 laimīgi izlozes kārtā tiek pie balvām, savukārt gada beigās tie, kas būs piedalījušies visās konkursa kārtās un pareizi atbildējuši uz visiem jautājumiem, cīnīsies par galveno balvu. Tās izloze notiks 2015. gada decembrī. 18.03.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs no 10. marta līdz 23. martam izsludinājis konkursu 7.-9. klašu skolēniem, aicinot pārdomāt savas nākotnes profesijas apguves iespējas. Šobrīd starp konkursa „5 minūtes manā nākotnes profesijā” dalībniekiem vislielāko interesi radījušas profesijas apguves iespējas tūrisma, lauksaimniecības un ēdināšanas nozarēs. Jāatzīmē, ka starp konkursa dalībniekiem ir arī citu plānošanas reģionu pārstāvji, tādējādi apliecinot, ka, jaunieši ir gatavi mērot arī tālāku ceļa posmu, lai apgūtu Vidzemes profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās mācību programmas. 17.03.2015


Laika posmā no 2015. gada 10. marta līdz 23. martam Vidzemes plānošanas ES Struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs aicina 7.-9. klašu skolēnus piedalīties konkursā „5 minūtes manā nākotnes profesijā”. Konkursa galvenā balva – bezmaksas ekskursija uz kādu no Vidzemes reģiona profesionālās izglītības iestādēm, kurā iespējams apgūt konkursa dalībnieka norādīto sapņu profesiju. Ar konkursa palīdzību pamatizglītību iegūstošajiem skolēniem tiek dota iespēja rast priekšstatu par iecerētās nākotnes profesijas apguves iespējām, tikties ar profesionālās izglītības iestādes personālu, kā arī viesoties uzņēmumos, kuros konkrētās profesijas pārstāvji strādā ikdienā. 10.03.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) š.g. 27. martā, Valmierā (vieta tiks precizēta), organizē bezmaksas semināru par publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos. 10.03.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izsludinātā konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” 2.kārta noslēgusies.  Arī šoreiz starp dalībniekiem, kas pareizi atbildēja uz visiem 10 kārtas jautājumiem, tika izlozēti trīs veiksmīgie, kas savā īpašumā saņems veicināšanas balvas. Konkursa 2.kārtas laureāti – Inguna Kucina (Valmiera), Daiga Sprice (Mazsalacas novads) un Vineta Pētersone (Amatas novads). Apsveicam!  04.03.2015


25.-26.februārī Vidzemes sociālie darbinieki devās jau otrajā pieredzes apmaiņas braucienā, ar mērķi aplūkot, kā citviet Vidzemē tiek strādāts sociālajā jomā, īstenojot gan struktūrfondu projektus, gan realizējot citas iniciatīvas. 02.03.2015


No 25.-26. februārim Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību sociālie darbinieki dosies Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā. Braucienam pieteikušies 27 speciālisti no visas Vidzemes. Šis jau ir otrais brauciens sociālo dienestu darbiniekiem, tā mērķis – iepazīties ar citu pašvaldību sociālo dienestu darbinieku pieredzi, īstenojot dažādus Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā Attīstības fonda (ERAF) un citu fondu projektus. 24.02.2015


Februāra sākumā tika izsludināta konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” 2.kārta. Lai gan līdz konkursa kārtas noslēgumam atlikušas vēl 2 nedēļas, jāsecina, ka vidzemnieki ir azartiski – dalībnieku skaits strauji aug, turklāt arī konkurence palielinās, jo lielākoties atbildes iesūtītas pareizas uz visiem desmit 2. kārtas jautājumiem.

Konkursa jautājumi tiek sastādīti ar mērķi informēt iedzīvotājus par īstenotajiem ES struktūrfondu projektiem Vidzemē 2007.-2013. gada plānošanas periodā, rosinot pievērst uzmanību, cik lietderīgi un efektīvi izlietots Eiropas Savienības finansējums, lai attīstītu dažādas reģiona nozares. 16.02.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra izsludinātā konkursa „ES struktūrfondi Vidzemē” 1.kārta veiksmīgi noslēgusies.  Starp dalībniekiem, kas pareizi atbildēja uz visiem 10 kārtas jautājumiem, tika izlozēti trīs veiksmīgie, kas savā īpašumā saņēma arī balvas. Konkursa 1.kārtas laureāti – Ilvija Ķimse, Una Bergsone un Antra Krievāne. Kopumā konkursa 1.kārtā piedalījās 91 dalībnieks, no tiem pareizas atbildes bija iesūtījuši 54 dalībnieki. 04.02.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs no 2015. gada 5. janvāra līdz 30. novembrim izsludinājis jaunu konkursu „ES struktūrfondi Vidzemē”, kas norisināsies 11 kārtās visa gada garumā. Konkursa 1. kārtas sagatavotie jautājumi raisījuši lielu interesi, iesūtīti jau 24 pieteikumi.

Šobrīd līdz 1. kārtas noslēgumam atlikušas vēl 2 nedēļas, tāpēc ikviens vidzemnieks aicināts pārbaudīt savas zināšanas un prasmes atlasīt informāciju, lai atbildētu uz 10 jautājumiem. 16.01.2015


Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs izsludina konkursu„ES struktūrfondi Vidzemē”, kas norisināsies 11 kārtās, sākot no 2015. gada 05. janvāra līdz 30. novembrim. 05.01.2015


2012. gads Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centram bijis ražīgs. Noorganizēti 39 semināri, kurus noklausījušies teju 800 cilvēku. Arī tematu loks bijis gana plašs, sākot ar projektu pieteikumu sagatavošanu, beidzot ar sociālo mediju pielietošanu ES SF projektu popularizēšanā.

22.01.2013

No 31. oktobra līdz 29. novembrim piecās Vidzemes pilsētās norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru rīkotais semināru cikls par ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu sagatavošanu.

30.11.2012

Sabiedriskās attiecības ir joma, kas nemitīgi attīstās, līdz ar to arī sabiedrisko attiecību speciālistiem regulāri jāpapildina savas zināšanas, mācoties no jomas profesionāļiem un daloties pieredzē ar kolēģiem. Lai uzlabotu Vidzemes sabiedrisko attiecību speciālistu prasmes un veicinātu savstarpēju sadarbību, 15. un 16. augustā Priekuļu novada, Jaunraunā, viesu namā "Spāriņu Kalns" notika Vidzemes plānošanas reģiona rīkotās sabiedrisko attiecību speciālistu apmācības. 

10.08.2012

Ātrgaitas internets lauku teritorijās, Publiskie interneta pieejas punkti, diskusijas par aktualitātēm IT jomā. Šie un citi temati tika pārrunāti seminārā „Eiropas reģionālā attīstības fonda ieguldījums Vidzemes reģiona IKT infrastruktūras attīstībā”.

01.08.2012

Publisko iepirkumu procedūras ieņem nozīmīgu vietu ikdienas darbā ne tikai Vidzemes plānošanas reģionā (VPR), bet arī Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lai risinātu neskaidrības un izrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar iepirkumiem projektos, uz sarunu tika aicināta Astra Bērziņa, Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) elektronisko iepirkumu departamenta konsultante, eksperte iepirkumu jautājumos. 

23.05.2012

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930