TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)

TENTacle projekta ietvaros izstrādāts Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 2030

Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030. Tā mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, tādējādi veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi.

Šis ietvardokuments kalpo kā vadlīnijas transporta politikas veidotājiem, plānotājiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem Vidzemes reģionā. Tas ir rekomendējams pašvaldības nozīmes transporta infrastruktūras attīstības plānošanai, lai nodrošinātu sasaisti ar reģiona ilgtermiņa attīstības prioritātēm un perspektīvām transporta jomā, tai skaitā sasaisti ar TEN-T tīklu. Mobilitātes plāns ir izmantojams autoceļu, dzelzceļu un ar tiem saistošās infrastruktūras investīciju programmas plānošanai, lai nodrošinātu transporta politikas sasaisti ar reģiona prioritātēm. Tas ir rekomendējams pasažieru pārvadājumu attīstības un investīciju programmas plānošanai un izmantojams kā informatīvs materiāls iedzīvotājiem un saimnieciskās darbības veicējiem par esošo situāciju transporta nozarē reģionā un ilgtermiņa attīstības perspektīvām.

Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 2030 izstrādāts, par pamatu ņemot esošās situācijas analīzi, kas ir daļa no Mobilitātes plāna. Esošās situācijas analīzē apkopota aktuālākā kvantitatīvā un kvalitatīvā informācija par pasažieru un kravas pārvadājumiem, kā arī transporta infrastruktūru Vidzemes reģionā. Kvantitatīvie dati galvenokārt iegūti, izmantojot publiski pieejamos datu avotus, kas saistīti ar ceļu segumu kvalitāti, autoceļu noslodzi, kravu pārvadājumu intensitāti, satiksmes drošību un pasažieru pārvadājumu apjomiem. Savukārt kvalitatīvie dati iegūti, intervējot vairāk nekā 50 nozares speciālistus, uzņēmējus un pašvaldību pārstāvjus.

  • Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 2030 pieejams: šeit
  • Esošās situācijas analīze pieejama: šeit
  • Kopsavilkums angļu valodā pieejams: šeit

Mobilitātes plāna izstrādē piedalījās eksperti no SIA “Ardenis”, “Konsorts”, “AC Konsultācijas” un “Reģionālie projekti”. Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrāde notika Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 TENTacle projekta (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) ietvaros.

Vairāk par projektu šeit: TENTacle projekts

Papildus informācija: Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts, e-pasts: andzejs.stepancuks@vidzeme.lv

03.07.2018

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031