Reģionālie pētījumi

VARAM mājas lapā publicētas pētījumu atskaites par sociālo, veselības, izglītības un publisko pakalpojumu (turpmāk - publiskie individuālie pakalpojumi) izvietojumu Latvijas reģionos t.i. ārpus Rīgas. Izvērtējumu pēc VARAM pasūtījuma veikuši uzņēmumi SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, un tie izstrādāti ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu.* Izvērtējums balstīts uz demogrāfiskajām tendencēm, Latvijas apdzīvojuma struktūru un prognozēm līdz 2020.gadam un 2030.gadam.

Dati apstiprina negatīvās demogrāfiskās situācijas iespaidu uz reģionu attīstību un jau tuvāko gadu izaicinājumus valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanā iedzīvotājiem.

Izvērtējuma autori secinājuši, ka, turpinoties negatīvajām demogrāfiskajām un migrācijas tendencēm, pastāv risks, ka turpmākajos 15 gados Latvijas iedzīvotāju skaits varētu sarukt vēl par 20%, vienlaicīgi norādot, ka iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētām ir raksturīga visām Eiropas valstīm. Tāpat izvērtējuma autori secinājuši, ka, lai attīstītu Latvijas reģionus un palēninātu iedzīvotāju skaita sarukumu, liela loma būs valsts atbalstam definētajiem starptautiskās, nacionālās un reģiona nozīmes attīstības centriem un to mijiedarbībai ar apkārtējām lauku teritorijām.

Pētījums piedāvā skatījumu par pakalpojumu izvietojumu dažādos apdzīvojuma līmeņos, lai sabalansētu pakalpojumu sniegšanas efektivitātes ar pieejamības prasības.

Izstrādātāji norāda, ka ir pakalpojumu veidi, kuros jāsaglabā augsts pakalpojumu objektu teritoriālais blīvums (pirmsskolas izglītība, publiskās bibliotēkas, ģimenes ārstu prakses vietas, sociālie dienesti, aprūpes mājās pakalpojumi, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumi bērniem), tādējādi nodrošinot sabalansētu līdzsvaru starp iedzīvotāju vajadzībām pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē, demogrāfiskajām tendencēm un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksām.

Izvērtējuma rezultāti kalpos par pamatu tālākām diskusijām ar nozaru ministrijām un pašvaldībām efektīvai finanšu līdzekļu plānošanai un izlietošanai, nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un politikas pilnveidošanai, kā arī ilgtspējīgai reģionu un visas Latvijas attīstībai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: „Pētījums apstiprina, ka mazā dzimstība un iedzīvotāju migrācija apdraud reģionu attīstību. Reģionos nedrīkstam pieļaut dzīves kvalitātes pasliktināšanos, lai mēs nenokļūtu lejupejošā spirālē, kur mazāk pakalpojumu veicina iedzīvotāju aizplūšanu, savukārt iedzīvotāju aizplūšana ļauj piedāvāt aizvien mazāk pakalpojumu, un tā tālāk.”

Arnis Zacmanis
Ministra padomnieks
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026463
Mob. 29225577
arnis.zacmanis PIE varam.gov PUNKTS lv

*Projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros 2014.gada laikā veiktā pētījuma par publisko individuālo pakalpojumu pieejamību Latvijā veicēji ir personu apvienība SIA „Grupa93” un SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”. Izvērtējums izstrādāts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gadam līdzfinansētās programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

 

26.06.2015

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031