Reģionālie pētījumi

Sabiedrības aptaujā noskaidrotas vidzemniekiem svarīgākās kultūras prioritātes, ko Vidzemes plānošanas reģions iekļaus Vidzemes kultūras programmas 2020 pieteikumā.

Balsojumā no 2019. gada 13. decembra līdz 2020. gada 13. janvārim piedalījās 726 iedzīvotāji. Tajā vidzemnieki tika aicināti svarīguma secībā no pirmās līdz astotajai vietai sakārtot astoņas jau definētas kultūras jomas prioritātes. Aptauju bija iespējams aizpildīt elektroniski internetā un klātienē vairākās pašvaldībās, tautas namos un bibliotēkās.

Sabiedrības balsojuma rezultātos izvirzītas prioritātes šādā kārtībā*:

1. RADOŠĀS INICIATĪVAS (jaunu zināšana ieguve – arodu prasmes, meistarklases, pieredzes apmaiņa, radošās industrijas - amatniecība un dizains u.c.)

2. NEMATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA (tradīcijas vietējā kopienā, mazākumtautību kopienā – svētki (gadskārtu ieražas, dziesmu un deju svētku tradīcijas un process); ēdiens (kulinārais mantojums) u.c.)

3. SABIEDRĪBAS IESAISTE KULTŪRAS PROCESA VEIDOŠANĀ (bērnu un jauniešu iesaiste, dalība amatiermākslas kolektīvos, brīvprātīgais darbs, interaktīvas nodarbības u.c.);

4. VIENOTĀ DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA (kultūrainavas izpēte un popularizēšana, objektu pieejamība, informācijas pieejamība u.c.)

5. PROFESIONĀLĀS NACIONĀLĀS UN STARPTAUTISKĀS MĀKSLAS UN KULTŪRAS PIEEJAMĪBA REĢIONĀ (teātra izrādes, mūzikas koncerti, mākslas izstādes, filmas u.c.);

6. MATERIĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA (arheoloģiskie izrakumi, vēsturisku ēku restaurēšana, priekšmetu restaurēšana, radošās rīcības mantojuma saglabāšanai vai popularizēšanai, meistarklases u.c.)

7. NOVADPĒTNIECĪBA (pētījumi, publikācijas (grāmatas, rakstu sērijas u.c.), ekskursijas, lekcijas, semināri u.c.)

8. PASĀKUMI NOVADA BIBLIOTĒKĀS UN MUZEJOS (jaunu grāmatu prezentācijas, tikšanās ar autoriem, izstādes un ekspozīcijas, lekciju cikli, konferences, krājuma, fondu pieejamība u.c.).

*Pirmā vieta norāda uz balsojumā visaugstāko vērtējumu ieguvušo prioritāti


Arī šogad Vidzemes plānošanas reģions gatavojas realizēt “Valsts kultūrkapitāla fonds” un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos, kā ietvaros iespējams iegūt finansējumu kultūras projektu ieviešanai Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā. Ik gadu konkursa nolikums tiek pilnveidots, iekļaujot tajā nozarē aktuālas prioritātes. Šogad programmas nolikumā tiks iekļautas sabiedrības balsojumā noteiktās pirmās četras prioritātes.

Sabiedrības aptauja īstenota projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību un veidot sociālās saites pašvaldībās, izplatīt ideju par līdzdalības budžeta veidošanu un projekta labajām praksēm Baltijas jūras reģionā. Vairāk informācijas: https://bit.ly/30hOMvy


Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, ieva.bivina PIE vidzeme PUNKTS lv.

29.01.2020

Notikumi

«Augusts 2022»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031