Sabiedriskā transporta jaunumi

Vidzemes plānošanas reģions pēc kopīgām sarunām ar pašvaldību pārstāvjiem un sabiedriskā transporta pasažieru pārvadātājiem sagatavojis pirmos priekšlikumus sabiedriskā transporta maršrutu reisu optimizācijai,  tādējādi maršrutu tīklu gada griezumā samazinot pāri par 80 tūkstošiem kilometru. Optimizējamo reisu saraksta pamatā ir pašu pasažieru pārvadātāju sniegtie priekšlikumi, jo tieši pārvadātāji visobjektīvāk spēj izvērtēt, cik nozīmīgs konkrētais reiss ir pasažieru mobilitātei. Priekšlikumi ir saskaņoti arī ar pašvaldībām, kuru teritorijā reisi tiek izpildīti. Atsevišķi priekšlikumi saskan ar pērn ATD sniegtajiem ierosinājumiem.

Jau iepriekš informējām, ka 2017. gada nogalē plānošanas reģioni saņēma vēstuli no Autotransporta direkcijas, kurā bija minēti priekšlikumi par konkrētiem maršrutu     tīkla reisu samazinājumiem. Kopumā tika rosināts samazināt maršrutu tīklu Vidzemē teju par vienu miljonu kilometru gadā, minot arī konkrētus reisus, kurus ATD uzskata par nerentabliem un slēdzamiem.  Vidzemes plānošanas reģions piedāvāto reisu sarakstu izskatīja, tomēr nesteidzās pieņemt lēmumu, uzskatot, ka nepieciešama rūpīgāka izpēte par katru no piedāvātajiem reisiem.

Arī šobrīd tiek saņemti papildus priekšlikumi no ATD par reisiem, kurus varētu slēgt, tomēr VPR joprojām rūpīgi izvērtē katru no priekšlikumiem. Turklāt šobrīd identificēta problēma ar detalizētu datu trūkumu, kas atspoguļotu pasažieru kustību konkrēta reisa atsevišķos posmos. Saprotot, kurā posmā ir vislielākais vai tieši pretēji – vismazākais pasažieru skaits, palielinās iespēja rast ekonomiski efektīvu risinājumu un vienlaikus saglabāt iedzīvotāju mobilitāti, nevērtējot vienīgi reisa rentabilitāti kopumā.

Izpētot detalizēti katru no maršrutu reisiem, risinājumi var būt gan īsināt maršrutus posmos, kur tie ir nerentabli, gan arī slēgt vienu reisu pavisam, bet nedaudz pagarināt kādu citu. VPR pieļauj, ka vēl atsevišķos reisos varētu tikt veikta optimizācija, taču katrs no piedāvātajiem priekšlikumiem tiks rūpīgi izvērtēts. Joprojām katrs lēmums tiek pārdomāts, lai maksimāli saglabātu iedzīvotāju mobilitātes iespējas, un tāpat ir skaidrs, ka netiks slēgts neviens no reisiem, kas ir iesaistīts skolēnu pārvadājumos. Tāpat viena no prioritātēm ir cilvēku pārvietošanās uz darba vietām – arī šeit lēmumus nesteidzamies pieņemt.

VPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja Inita Ozoliņa situāciju komentē: “Saprotot, ka pagaidām nav citu ideju, kā risināt samilzušās problēmas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu mūsu valstī, VRP kopā ar pašvaldībām un pārvadātājiem cenšas meklēt optimālus risinājumus, kā ietaupīt. Taču vienlaikus mēs joprojām stingri pieturamies pie principa, ka ir jāsaglabā iedzīvotāju iespēja pārvietoties arī tad, ja dzīvesvieta atrodas laukos. Šobrīd ne katram laukos dzīvojošam iedzīvotājam ir sava automašīna, un jāatgādina, ka, lai kā kādam negribas to atzīt, sabiedriskais transports ir un būs nozare, kas nenes peļņu, jo tas ir pakalpojums ar sociālu funkciju. Arī labklājības valstīs šī nozare strādā ar zaudējumiem, un katrā valstī noteikti ir kaut kāds absolūtais minimums pakalpojuma nodrošinājuma apjomā, kuru mazināt nedrīkst. Taču problēmu saprotam un esam gatavi strādāt kopā ar ATD, meklējot mazsāpīgākos risinājumus. Nevaram garantēt, ka izpildīsim aicinājumu samazināt maršrutu tīklu par 889 tūkstošiem kilometru, kas ir teju viens miljons – tas Vidzemes reģionam, ņemot vērā tā kopējo platību un iedzīvotāju blīvumu, ir neiespējami. Tomēr esam atraduši variantus, kā situāciju uzlabot tā, lai iesaistītās puses būtu apmierinātas. Tiesa, mēs ļoti gribētu, lai šīs izmaiņas tiktu pakāpeniski testētas, tādējādi saglabājot iespēju reaģēt uz problēmām, ja tādas rastos – var būt situācijas, kad jāsaprot, ka slēgtais reiss tomēr jāatjauno, bet var veikt izmaiņas citos reisos. Reālā dzīve parādīs, vai priekšlikumi strādā. Šobrīd optimizācijai tiek izmantoti dažādi risinājumi, tā nebalstās tikai un vienīgi uz reisu slēgšanu. Reisi tiek īsināti, slēgto reisu vietā tiek atvērti jauni vai arī pagarināti citi reisi vai maršruti. Ja kādu reisu slēdz, tad joprojām tiek nodrošināts, ka iedzīvotāju pārvietošanās tiek saglabāta -  tos apkalpo kāds cits maršruta autobuss, kuram savukārt veiktas nelielas izmaiņas maršrutā. Tāpat arī salāgojam, piemēram, reisus uz galvaspilsētu tā, lai viens autobuss nesekotu otram, bet kāds pārtop par vietējo reisu, izvedot pasažierus uz pieturu, kur tie pārkāpj nākamajā autobusā un turpina ceļu tālāk jau ar vienu autobusu. Tas nav vienkārši, taču šāda pieeja, manuprāt, būs daudz veiksmīgāka. Nevaram atļauties pateikt iedzīvotājiem reģionos, ka vairāk autobuss nekursēs, lai cīnās tālāk paši.”

Vidzemes plānošanas reģions Autotransporta direkcijai 2018. gada janvāra beigās sniedzis šādus priekšlikumus maršruta tīkla optimizācijai:

1. Maršrutā Nr. 7144 Valmiera-Cēsis reisa Nr. 28 plkst. 22:35 no Cēsu AO kursēšanu noteikt līdz pieturvietai “Liepa”, reisa Nr. 31 plkst. 23:15 no Valmieras kursēšanu noteikt no pieturas “Liepa”;

2. Maršrutā Nr. 5613 Cēsis – Līvi reisiem Nr. 09 plkst. 12:00 no Cēsu AO un Nr. 10 plkst. 12:15 no pieturas “Līvi” noteikt izpildi “skolas laikā no pirmdienas līdz piektdienai” (izslēgt izpildi  sestdienās);

3. Maršrutā Nr. 6288 Vecpiebalga-Jaunpiebalga slēgt reisus Nr. 14 plkst. 08:30 no pieturas “Jaunpiebalga” un Nr. 15 plkst. 15:00 no pieturas “Vecpiebalga” piektdienās, periodā no 01.06.-31.08.;

4. Maršrutā Nr. 5262 Jaunpiebalga-Melbārži slēgt reisus Nr. 19 plkst. 15:35 no pieturas “Jaunpiebalga” un Nr. 20 plkst. 08:00 no pieturas “Melbārži’ piektdienās, periodā no 01.06.-31.08.;

5. Maršrutā Nr. 6260 Cēsis-Mežmaļi-Rauna slēgt reisus Nr. 09 plkst. 15:10 no Cēsu AO un Nr. 14 plkst. 15:50 no pieturas “Rauna” piektdienās;

6. Maršrutā Nr. 6273 Cēsis-Jāņmuiža piektdienās slēgt reisus Nr. 13 plkst.13:00 no Cēsu AO un Nr. 12 plkst.13:15 no pieturas “Jāņmuiža”;

7. Maršruta Nr. 5614 Cēsis-Rāmnieki-Strīķi reisus otrdienās, ceturtdienās, sestdienās izpildīt “pēc pieprasījuma”;

8. Maršrutā Nr. 7624 Jaunpiebalga -Rīga (Dzērbenē plkst. 15:45) svētdienās pasažieriem nodrošināt pārsēšanos plkst. 15:45 pieturvietā ‘Taurene” uz maršrutu Nr. 7968 Madona-Vecpiebalga-Rīga ( Taurenē plkst. 15:45) un maršrutu Nr. 7664 Cesvaine-Vecpiebalga-Rīga ( Taurenē plkst. 16:05); svētdienās saglabājot maršrutu Jaunpiebalga-Drusti-Taurene-Jaunpiebalga;

9. Slēgt maršruta Nr. 7730 Rīga-Cēsis reisu Nr. 53 plkst. 20:15 no Rīgas SAO svētdienās;

10. Maršrutā Nr. 5023 Murmastiene-Rosība skolu brīvlaikos atstāt izpildi otrdienās (pašreiz pirmdiena-piektdiena);

11. Maršrutā Nr. 7647 Alūksne – Rīga pirmdienās, sestdienās slēgt reisu Nr. 02 plkst. 05:20 no Alūksnes AO un reisu Nr.05 plkst. 13:00 no Rīgas SAO;

12. Veikt sekojošus grozījumus Praulienas pagasta, Madonas rajons maršrutos:

  • 12.1.maršrutā Nr. 6510 Madona-Saikava-Švāns slēgt reisu plkst. 07:10 no pieturas “Švāns” un reisu plkst. 17:30 no Madonas AO;
  • 12.2.maršrutā Nr. 6330 Madona-Barkava-Lubāna iekļaut pieturvietas “Kaļpi”, “Trakši”, “Kamatauskas”, “Saikava”, “Vecsaikava”, “Dobupe”, “Švāns” . Maršruts pagarināsies par 4,3 km;
  • 12.3.maršrutā Nr. 6997 Madona-Zvidziena-Lubāna mainīt pienākšanas un atiešanas laikus, samazinot braukšanas laiku reisā par 20 minūtēm;
  • 12.4.maršrutā Nr. 6866 Degumnieki-Meirāni-Saikava-Madona mainīt pienākšanas un atiešanas laikus, samazinot braukšanas laiku reisā par 15 minūtēm;

Visi 12. punktā paredzamie grozījumi ir saskaņoti savā starpā un tiem jāstājas spēkā vienlaicīgi.

 13. Maršrutā Nr. 6614 Valka-Omuļu skola reisu Nr. 13 plkst. 09:00 no Valkas AO un Nr. 14 plkst. 09:57 no pieturas “Omuļu skola” saīsināt līdz/no pieturvietai “Ērģeme”;

 14. Maršrutā Nr. 6614 Valka-Omuļu skola piektdienās slēgt reisu Nr. 21 plkst. 18:25 no Valkas AO un reisu Nr. 22 plkst. 19:25 no pieturas “Omuļu skola”;

 15. Pēc Cēsu novada pašvaldības ierosinājuma atklāt jaunu maršrutu Cēsis-Krīvi-Veismaņi ar diviem reisiem, ar izpildi darba dienās periodā no 01.09 – 30.05:

  • 15.1. plkst. 07:05 Cēsu AO-Līvu pamatskola-Veismaņi-Līvu pamatskola -Cēsu AO;
  • 15.2. plkst. 17:30  Cēsu AO-Līvu pamatskola-Veismaņi-Līvu pamatskola -Cēsu AO;

Pamatojums: Cēsu novada pašvaldība Līvu pamatskolā Krīvos, Vaives pagastā atver jaunu pirmskolas izglītības bērnu grupu. Pēc veiktās iedzīvotāju apzināšanas, paredzams, ka šo maršrutu izmantotu ap 15 cilvēku.  Ierosinājums, maršrutu atklāt no 1. marta līdz 30. maijam eksperimentālā kārtā;

16. Slēgt maršruta Nr. 6274 Cēsis-Priekuļi reisu Nr. 55 svētdienās plkst. 15:00 no Cēsu AO.

 

Vairāk informācijas: Inita Ozoliņa, Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedriskā transporta nodaļas vadītāja, mob.t. 26516182 , inita.ozolina PIE vidzeme PUNKTS lv

Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību vadītāja, mob.t. 29454752, anita.abolina PIE vidzeme PUNKTS lv

16.02.2018

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031