IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS UN PAŠVALDĪBU PAKALPOJUMI ĢIMENĒM

 
  Izglītības iespējas un Latvijas pašvaldību pakalpojumu ģimenēm apkopojums pieejams  http://vietagimenei.lv/, kā arī informācija atrodama konkrētās pašvaldības mājas lapā.  
  Latvijas pašvaldību saraksts un kontaktinformācija atrodama šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/pasv/kont/?doc=13066 
  Kā notiek remigrantu bērnu uzņemšana mācību iestādēs?

Kārtību, kādā izglītības iestādē jāuzņem skolēns, kurš ir atgriezies no ārzemēm,  nosaka Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu  Nr.591 “Kritēriji un kārtība un kritēriji, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, un obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai uz nākamo klasi” 30. un 31.punkts. Proti, ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad:

  • izglītības iestādes vadītājs izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;
  • pedagogu komisija kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē secināto;
  • izglītības iestādes vadītājs uzņem skolēnu vecumam atbilstīgā klasē un
  • nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei (no viena līdz trīs mācību gadu laikā) mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvei.

Savukārt, ja izglītojamais iepriekš ir mācījies Latvijā,  netiek novērtētas skolēna zināšanas, veidojot komisiju, bet tiek noteikts atbalsts mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture” apguvei viena mācību gada laikā.   Izglītojamais  izglītības iestādē tiek uzņemts skolēna vecumam atbilstīgā klasē.

 

Pieaugušo izglītības iespējas

Pieaugušo tālāk izglītības, pārkvalifikācijas, karjeras konsultanta pakalpojumus piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra. Vairāk informācijas: 

http://www.nva.gov.lv/vieglilasit/index.php?cid=5&mid=6&txt=6&from=0

  Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs. Vairāk informācijas: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana 
  Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Šīs kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Informāciju par  to detalizētāk var iepazīties šeit: https://ikvd.gov.lv/arpus-formala-izglitiba/

  Informāciju par Latvijā pieejamo vidējo, profesionālo izglītības sistēmu var uzzināt šeit: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/atgriesanas-latvija/izglitiba/Videja-vispareja-izglitiba 
  Nacionālās izglītības iespēju datubāze apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātos izglītības pakalpojumushttp://www.niid.lv/
  Plašu informāciju par Latvijas izglītības sistēmu, izglītības ieguves iespējām var uzzināt Izglītības kvalitātes valsts dienestā: https://ikvd.gov.lv/

Vai šī informācija bija noderīga?

Tava atsauksme palīdzēs uzlabot šo lapu.Nosūtīt
Nosūtīt bez komentāra
Paldies par atsauksmi!

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930