Informācija atjaunota: 27.11.2019

Vidzemes uzņēmējdarbības projektu konkursā piešķirts atbalsts jaunai fotostudijai Cēsīs


Noslēdzies projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē, kurā finansiālo atbalstu saņēmusi viena konkursa dalībniece – Sanda Bogomazova, pieprasītajā 9938,58 EUR apmērā. Projekta iecere – jaunas fotostudijas iekārtošana un fotogrāfa pakalpojumu sniegšana Cēsīs.

Komisija lēma par atbalsta piešķiršanu diviem pieteikumiem, taču jau pēc konkursa rezultātu paziņošanas viens no iesniedzējiem atteicās no dalības konkursā, jo nespēšot līdz  šī gada beigām realizēt biznesa idejā nepieciešamos ieguldījumus – process ir apjomīgs un laikietilpīgs un prasīšot darbu veikšanu visa nākamā gada laikā. Turklāt pieteicējs šobrīd vēl dzīvo ārpus Latvijas un plāno atgriezties tikai nākamā gada sākumā. 

Vairāk lasīt >> šeit

 

Informācija atjaunota: 02.09.2019

Vidzemē izsludināts projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai: idejas īstenošanai varēs saņemt līdz pat 10 000 eiro


Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) otro gadu pēc kārtas izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē. Projektu iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 4.oktobra plkst. 16:00.


Lai remigrants varētu saņemt finansiālo atbalstu līdz 10 000 EUR, tam ir jāpierāda sava esošās vai topošās uzņēmējdarbības idejas dzīvotspēja, jāapraksta sava biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām (kas var būt gan finanšu resursi, gan arī ieguldījums pamatlīdzekļos, kā arī ārējais finansējums) vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas.

 

Projektu konkursā var pieteikties tie remigranti, kas ir pēdējā gada laikā atgriezušies vai tikai vēl plāno atgriezties uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes (vismaz 3 gadi), kas pierādāms arī ar deklarētās dzīvesvietas adreses maiņu – konkursa iesniedzējs bijis izdeklarēts no Latvijas un deklarēts savā dzīvesvietā ārpus Latvijas. Turklāt, iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam jāprognozē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumu apmērs trīs gadu periodam (t.i. jāveic aprēķini no prognozētā darbinieku atalgojuma).

 

Vēršam uzmanību, ka Vidzemes plānošanas reģiona projektu konkursā startēt aicināti tie remigranti, kuri savu saimniecisko darbību plānojuši attīstīt tieši VPR teritorijā (līdzīgus konkursus izsludinājuši arī pārējie plānošanas reģioni Latvijā).

 

Viens remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks konkursa ietvaros var saņemt atbalstu vienu reizi. Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums Vidzemes plānošanas reģionā ir 40 tūkstoši  eiro.

 

 

 

Pieteikšanās kārtība

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 4.oktobra plkst. 16:00.


Atbalsta pretendentam projekta pieteikums jāiesniedz Vidzemes plānošanas reģionā kādā no veidiem:

  • klātienē Vidzemes plānošanas reģionā Bērzaines ielā 5, 206. kabinetā, Cēsīs, Cēsu novadā darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00;
  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) Vidzemes plānošanas reģionam uz adresi, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv (noformētu elektroniskā dokumenta veidā, parakstītu ar elektronisko parakstu).

 

Projekta iesniegums tiek iesniegts formā, kas ir noteikts Nolikuma pielikumā un satur informāciju, kas ir minēta Noteikumos. Pirms projekta pieteikuma nosūtīšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar projektu konkursa nolikumu.

 

Projekta iesniegumu vērtēšana

Vidzemes plānošanas reģionā projektu idejas vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā. Projektu pieteikumus vērtēs Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja G. Kalniņa – Priede; Uzņēmējdarbības centra vadītāja L. Engere; Attīstības un projektu nodaļas vadītāja L. Gercāne; Valsts finanšu institūcijas “ALTUM” Vidzemes reģiona vadītāja O. Untāla un SIA “Ekju” personāla, projektu un kvalitātes sistēmu vadītāja L. Abramova.  

 

Jautājumi un konsultācijas

Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa, t.i., līdz 26. septembrim, ieskaitot. Kontaktpersona jautājumiem  par projektu konkursu - Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Ija Groza; tel. + 371 29287585; ija.groza PIE vidzeme PUNKTS lv 

 

>> Projektu konkursa nolikums

>> Projektu konkursa pieteikuma veidlapa (ar skaidrojumiem)

 

>> De minimis uzskaites  noteikumi un veidlapa

>>Informācija par De minimis atbalsta uzskaites sistēmu

>> Ministru Kabineta noteikumi nr. 496  “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

 

>> Plašāka informācija par remigrācijas pilotprojektu Vidzemē.


 

Vidzemē atbalstīti divi uzņēmējdarbības projektu pieteikumi

2018. gada 25.septembrī noslēdzies remigrācijas atbalsta pasākuma uzņēmējdarbības projektu konkurss Vidzemē, un maksimālo paredzēto finansiālo atbalstu 9000 eiro apmērā saņēmuši 2 konkursa dalībnieki. Atbalstītie projekti tiks īstenoti, attīstot autotransporta servisa darbību, kā arī uzsākot tūrisma uzņēmējdarbību pierobežā.

Kopumā par projektu konkursu Vidzemē interesi izrādīja ap 30 remigrantu, no tiem pieci iesniedza projektu pieteikumus. Vairāk par izvērtēšanas procesu lasīt šeit

 

Remigrācijas atbalsta pasākuma projektu konkursa rezultāti Vidzemes plānošanas reģionā

Iesniedzējs

Piešķirtais finansējums; EUR

Saimnieciskās darbības veids

Projekta realizācijas vieta (pašvaldība)

Monta Sotniece

9000,00

Autotransporta serviss

Priekuļu novada pašvaldība

Jekaterīna Mēnerte

9000,00

Viesnīcu serviss

Alūksnes novada pašvaldība

 

Informācija atjaunota: 15.10.2018

 

 

Vidzemē izsludināts projektu konkurss remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai: idejas īstenošanai varēs saņemt līdz pat 9000 eiro 


Vidzemes plānošanas reģions no 2018. gada 24. augusta līdz 2018. gada 25.septembrim izsludina uzņēmējdarbības projektu konkursu, lai sniegtu finansiālu atbalstu remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstīšanai Vidzemē.

 

Projektu konkursā aicināti piedalīties tie remigranti, kuri bijuši ilgstoši (vismaz 3 gadus) prom no Latvijas un vai nu plāno atgriezties uz dzīvi Latvijā, vai to jau izdarījuši un deklarējuši savu dzīvesvietu šeit, taču ne ilgāk kā pirms gada.

Lai remigranti varētu saņemt finansiālo atbalstu, topošajam vai esošajam uzņēmējam ir jāpierāda savas idejas dzīvotspēja, jāapraksta sava biznesa ideja un jānodrošina saimnieciskās darbības projekts ar piesaistītajām investīcijām (kas var būt gan finanšu resursi, gan arī ieguldījums pamatlīdzekļos, kā arī ārējais finansējums) vismaz 50% apmērā no pieprasītās granta summas, kuras maksimālais apmērs var būt 9000 EUR. Turklāt, iesniedzot pieteikumu, potenciālajam granta saņēmējam jāprognozē iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) maksājumu apmērs trīs gadu periodam (t.i. jāveic aprēķini no prognozētā darbinieku atalgojuma). 

 

Viens remigrācijas atbalsta pasākuma dalībnieks konkursa ietvaros var saņemt atbalstu vienu reizi. Kopējais pieejamais projektu konkursa finansējums Vidzemes plānošanas reģionā ir 36 tūkstoši  eiro.

 

Vēršam uzmanību, ka Vidzemes plānošanas reģiona projektu konkursā startēt aicināti tie remigranti, kuri savu saimniecisko darbību plānojuši attīstīt tieši kādā no VPR novadiem (līdzīgus konkursus izsludinājuši arī pārējie plānošanas reģioni Latvijā).

 

Tāpat aicinām pievērst uzmanību nozarēm un darbībām, kuru attīstībai projekta ietvaros atbalsts nav paredzēts (Ministru Kabineta noteikumu nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” 17.punkts).

 

Aicinām noskatīties videokonferences ierakstu, kurā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji atbild uz jautājumiem, kurus uzdevuši interesenti (klikšķināt uz attēla zemāk).

Projektu konkursa nosacījumi un pieteikuma veidlapa

Projektu konkursa nolikums

Projekta pieteikuma veidlapa (ar skaidrojumiem)

De minimis uzskaites veidlapas:

-          zivsaimniecības nozarē

-          lauksaimniecības nozarē

-          citi saimnieciskās darbības veidi

Ministru Kabineta noteikumi nr. 496  “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība”

 

Pieteikšanās kārtība

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 25. septembris plkst.17:00.

Dokumentus projektu konkursam iespējams iesniegt gan klātienē – Vidzemes plānošanas reģiona birojā (Jāņa Poruka ielā 8 – 108, Cēsīs), gan arī nosūtot pa pastu, vai iesniedzot elektroniski (noformētu kā elektronisko dokumentu un parakstītu ar elektronisko parakstu).

Aicinām rūpīgi iepazīties ar projekta konkursa nolikumu.

 

Projektu ideju vērtēšanas kārtība

Vidzemes plānošanas reģionā projektu idejas vērtēs komisija 5 cilvēku sastāvā. Projektu pieteikumus vērtēs Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede, Vidzemes Uzņēmējdarbības centra vadītājs Māris Ozols, Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne,  finanšu institūcijas ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla un Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja Ilze Eglāja.

 

Jautājumiem un konsultācijām

Aicinām jautājumus par projekta pieteikuma iesniegšanu sūtīt uz e-pasta adresi vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv.

 

 

Par remigrācijas atbalsta pasākumu – grantu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā Remigrācijas atbalsta pilotprojektā viena no aktivitātēm ir valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākums jeb grants uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. VARAM īstenotie pasākumi remigrācijas veicināšanai ir daļa no kopējās diasporas un remigrācijas politikas un atbalsta instrumentiem, tie ir papildinoši citu iestāžu un institūciju veiktajām un plānotajām aktivitātēm.

Par īpaša atbalsta nepieciešamību tieši remigrantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai, liecina LU profesora Mihaila Hazana veiktais pētījums par remigrantu vajadzībām, kura rezultāti rāda, ka trešdaļai respondentu atgriezties Latvijā palīdzētu atbalsta programmas uzņēmējdarbības un personiskā biznesa uzsākšanai.

Granti ir ierasts veids, kā valsts un pašvaldības atbalsta uzņēmējdarbību. Jau šobrīd Latvijas iedzīvotājiem daudzās pašvaldībās ir iespējas saņemt grantu uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai. Tāpat līdzīga veida grantus var saņemt LIAA konkursā “Ideju kauss”, Valsts attīstības finanšu institūcijas Altum un Rīgas domes konkursā “Atspēriens”, Valsts attīstības un finanšu institūcijas Altum programmā “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” u.c.

 

Papildus informācija: Ija Groza, Vidzemes plānošanas reģiona koordinatore remigrācijas jautājumos, ija.groza PIE vidzeme PUNKTS lv.      

Notikumi

«Aprīlis 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930